2019-03-31

Rajono pradinukų gamtamokslinė konferencija

„Stebiu, tyrinėju, pažįstu“

Kovo 20 d. mūsų mokykloje vyko Kretingos rajono 1–4 klasių mokinių gamtamokslinė konferencija „Stebiu, tyrinėju, pažįstu“. Idėja dalintis gerąja darbo patirtimi, įtraukiant pradinių klasių mokinius į gamtamokslinę tiriamąją veiklą, kilo pavaduotojai ugdymui Aušrai Gedgaudienei ir pradinio ugdymo mokytojai metodininkei Rimai Bitautienei.

Konferencijos dalyvius ir svečius pasveikino mokyklos direktorė Laima Mačernienė. 1 ir 4 kl. mokiniai, vadovaujami mokytojų R. Bitautienės ir Virginos Domarkienės, nuotaikingai priminė, kurio mėnesio ir kurios dienos yra pavadintos paukščių vardais, pamėgdžiojo paukštelių balsus („Paukščių sugrįžtuvės“).

Renginio  metu pradinukai iš Kretingos M. Tiškevičiūtės mokyklos, Vydmantų gimnazijos, Baublių ir Jokūbavo A. Stulginskio mokyklų-daugiafunkcių centrų, Kūlupėnų M. Valančiaus bei mūsų mokyklos pristatė net 10 pranešimų (praktinių, tiriamųjų, projektinių darbų) gamtamokslinėmis temomis („Žalieji stebuklai“, „Duonos pelėsis“, „Vaisiai ir daržovės ant mūsų stalo“, „Smagūs moksliniai eksperimentai“, „Pažintis su vynuoginėmis sraigėmis“, „Pažintis su slieku“, „Kokie Lietuvoje žiemojantys paukščiai lankosi lesyklose?“, „Kas skęsta, o kas – ne?“, „Kartenos mokyklos pažintinis takas“, „Kas tirpsta vandenyje?“). Savo pristatymuose mokiniai nurodė darbo tikslą, uždavinius, rezultatus ir išvadas.

Konferencijoje dalyvavusiems mokiniams ir juos rengusiems mokytojams įteikti mūsų mokyklos padėkos raštai. Renginio dalyviams suorganizuota edukacinė veikla mokyklos edukacijos centre-muziejuje (dailės ir technologijų mokytoja Indrė Paulienė). Vyko ir konferencijos aptarimas, rezultatų apibendrinimas.

Nuotraukos fotogalerijoje

Atnaujinta 2023-01-25 © Kartenos vidurinė mokykla. Visos teisės saugomos. Sprendimas:Creative partner