2018-12-10

„Ko pageidautume iš atskiro žmogaus, tas tinka ir visai tautai“.
Vydūnas

PAMINĖTOS VYDŪNO GIMIMO METINĖS

Gruodžio 7 d. mokykloje suorganizuota mokslinė konferencija „Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis būna kurdamas“, skirta Vydūno 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Renginio iniciatorė – lietuvių kalbos mokytoja Vitalija Brunalienė, jai talkino istorijos mokytoja Asta Pocienė, dailės mokytoja Indrė Paulienė, rusų kalbos specialistė Jūratė Lisauskienė, muzikos mokytoja Daiva Norvaišienė, lietuvių kalbos mokytoja Arina Prižginaitė, bibliotekos vedėja Alvyra Bončkienė, neformaliojo ugdymo mokytoja Jadvyga Anužytė ir informacinių technologijų specialistė Nijolė Donėlaitė.

Renginį vedė 10 kl. mokinė Ingrida Juškaitė, kuri skaitė iš Mažosios Lietuvos kilusio filosofo, vertėjo, rašytojo, publicisto, kultūros veikėjo Vydūno mintis apie kalbą, teatrą, muziką, sveiką gyvenseną („Kalba tarnauja mokslui, menui, dorai“, „Mokytojo uždavinys – kiekvienos tautos vaiką padaryti gyvybės veiksniu, kūrybos tarnu“, „Žmogus per daug, per dažnai viso ko valgo. Žmonės stačiai žudo save maistu. Nevalgykime daug! Valgykime žmoniškai!“ ir kt.). Konferenciją vedė ir 9 kl. mokinė Lauryna Januškaitė bei septintokė Kamilė Narvilaitė.

Renginio metu savo parengtus pranešimus pristatė 5–10 klasių mokiniai. Septintokai (Žaneta Prižgintaitė, Živilė Šulcaitė, Evelina Stonkutė, Ernestas Šikšnys) papasakojo apie Vydūno gyvenimą ir veiklą. Mokiniai akcentavo, kad Vilhelmas Storostas (Vydūnas) savo įvairiapuse veikla siekė ugdyti sąmoningų ir laisvų žmonių tautą, kuri „būtų iš esmės, o ne paviršiaus dalykuose laisva“.

Pranešimą „Mažosios Lietuvos istoriniai iššūkiai“ parengė Arvydė Paulauskaitė (8 kl.), apie Vydūno filosofines idėjas (pranešimas „Vydūno filosofija: žmogaus būtis ir raiška pasaulyje“) kalbėjo Alvyda Jedenkutė (10 kl.). Jos klasės draugė Evelina Bagdonaitė pristatė pranešimą „Tautos ir individo koncepcija Vydūno dramose“. Ištraukas iš Vilhelmo Storostos dramos „Amžina ugnis“ skaitė ir deklamavo Aistė Slušnytė (7 kl.) bei Kamilė Samulionytė (6 kl.).  

Gražiųjų, prasmingųjų Vydūno idėjų sklaida plati – Europa žino, kas šis žmogus, o ypač daug prisiminimų apie jį buvusioje Tilžėje. Pranešimą „Vydūnas: atminties ženklai Tilžėje“ rusų kalba pristatė septintokės Aistė Slušnytė ir Kamilė Narvilaitė.

Apie vydūnišką sveiką gyvenseną ir mitybą papasakojo 5 kl. mokinė Gabrielė Mataitytė (pranešimas „Sveikatos filosofija pagal Vydūną“), o sveikos mitybos būrelio „Sveikuoliukai“ nariai konferencijos dalyvius pavaišino skanėstais, pagamintais iš džiovintų vaisių ir medaus (pagal sveikuolės, chemijos mokslų daktarės, vegetarės Ksaveros Vaištarienės receptą).

Mokiniai taip pat kūrė knygas, skirtas Vydūnui. Originalius kūrybinius darbus pristatė septintokai Aistė Slušnytė ir Mykolas Daračius bei 9 kl. mokinė L. Januškaitė.

Vydūnas buvo muzikos mylėtojas, vadovavo giedotojų draugijoms, tad renginio dalyviai klausėsi ir Mažosios Lietuvos dainų, kurias atliko 2–5 kl. mokiniai bei solistas Darius Tamošauskas (9 kl.).

Mokiniai dalyvavo ir bibliotekos vedėjos A. Bončkienės suorganizuotoje viktorinoje apie Vydūno – tautos pranašo – gyvenimą ir veiklą.

Taigi konferencija pasiekė savo tikslą – renginio dalyviai susipažino su įdomiu iš Mažosios Lietuvos kilusiu kultūros veikėju, suprato, kad jo kelti uždaviniai ir siūlyti jų sprendimo būdai šiandienos Lietuvos gyvenime tebėra tokie pat reikšmingi, aktualūs. 

Nuotraukos fotogalerijoje

Atnaujinta 2023-01-25 © Kartenos vidurinė mokykla. Visos teisės saugomos. Sprendimas:Creative partner