2018-11-28

UGDYMO KARJERAI DIENA MOKYKLOJE

Lapkričio 20 d. mokykloje suorganizuota netradicinio ugdymo diena: vyko renginys „Saugok savo aplinką“ (tema „Aplinką saugančios profesijos“). Svarbiausi ugdymo karjerai dienos tikslai ir uždaviniai: supažindinti moksleivius su profesijomis, susijusiomis su ekologija; išmokyti kūrybiškai panaudoti antrines žaliavas bei pritaikyti jas savo aplinkoje; skatinti mokinių savirealizacijos poreikį.

Visi renginio dalyviai (1–9 klasių ugdytiniai) turėjo atlikti teorines ir praktines užduotis, savo veiklą fiksuoti bei pristatyti mokyklos bendruomenei. Vaikams talkino klasių vadovai, dalykų mokytojai.

Užsiėmimų metu kalbėta apie atsakingą vartojimą, atliekų rūšiavimą, apie tai, kur nukeliauja įvairios (gamtinės, maisto, popieriaus, plastiko, medžio ir kt.) atliekos, kas ir kaip jas tvarko, kokių esama antrinių žaliavų perdirbimo įmonių, gamyklų mūsų rajone, apskrityje, šalyje ir pan. Nagrinėdami įvairias temas („Gamtinės medžiagos mūsų namams“, „Viskas iš mūsų sodo/daržo“, „Popierius, kartonas“, „Plastikas mūsų namuose“, „Medis. Seni-nauji daiktai“) ir ruošdami pranešimus, mokiniai nemažai sužinojo apie ekologo, floristo, sodininko, daržininko, maisto technologo (beje, šeštokai renginio dalyvius pavaišino šviežiai spaustomis obuolių ir morkų sultimis, gardžiu obuolių pyragu), miškininko, chemiko, medžio apdirbėjo profesijas, apie plastiko keliamą pavojų ir jo perdirbimo galimybes, miško, medžio sąsajas su popieriaus pramone, medienos panaudojimo galimybes ir būdus bei kt. Dešimtokai pasidalino įspūdžiais iš lapkričio 16 d. Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje vykusios mokslo mugės „KARJERA 18“.

Iš antrinių žaliavų mokiniai pagamino įspūdingų darbelių: suvenyrų, interjero puošmenų, buityje naudojamų daiktų, net miesto maketą sukūrė ir baldą sumeistravo. Surengta kūrybinių darbų paroda.

Ugdymo dienos rezultatus apibendrino rusų kalbos mokytoja J. Lisauskienė bei pavaduotoja ugdymui  A. Gedgaudienė.

Nuotraukos fotogalerijoje

Atnaujinta 2023-01-25 © Kartenos vidurinė mokykla. Visos teisės saugomos. Sprendimas:Creative partner