2018-09-04

NVŠ Programa „Vaikų informacijos ir laisvalaikio centras“

Kviečia mokinius nuo 3 iki 6 klasės

Programa skiriama vaikų kultūrinių ir informacinių poreikių tenkinimui, informacinių įgūdžių lavinimui, skaitymo motyvacijos ugdymui, vaikų laisvalaikio užimtumui. Mokymai apims supažindinimą su kompiuterinio raštingumo pagrindais: teksto rengimo, pateikčių programomis, kurių pagalba mokiniai išmoks taisyklingai rinkti, maketuoti tekstus, įterpti paveikslėlius, braižyti lenteles, galės atlikti daug kūrybinių užduočių, kurti animuotas skaidres. Daug dėmesio bus skiriama saugumui socialiniuose tinkluose, turiningam laisvalaikiui prie kompiuterio ir su knyga. Bus skatinamas vaikų noras skaityti, žinių troškimas, plečiamas jų akiratis, interesai. Skaitant ir tikslingai naudojant IKT priemones ugdomas mokėjimas mokytis, komunikavimas, pažinimas, kūrybiškumas, pasitikėjimas savimi, saviraiška.

Vaikams bus suteikiama galimybė pirmauti žinių pasaulyje, nes ši programa ugdys gebėjimą ieškoti, surasti ir taikyti informaciją. Kūrybiniai sumanymai leis įdomiai ir nenuobodžiai pritaikyti įgytas žinias, lavins socialinius įgūdžius. Užsiėmimų metu vaikams suteikiamos bibliotekoje prieinamos informacinės priemonės, kompiuterinė technika ir patraukli, jauki erdvė.

Laisvoji mokytoja Alvyra Bončkienė

Atnaujinta 2023-01-25 © Kartenos vidurinė mokykla. Visos teisės saugomos. Sprendimas:Creative partner