Ugdymas karjerai

Mūsų mokykloje vykdomas projektas

„Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“

 

 

Ugdymo karjerai koordinatorė  – užsienio kalbos (rusų) mokytoja metodininkė Jūratė Lisauskienė.
Ugdymo karjerai klausimais taip pat konsultuoja, metodinę pagalbą teikia bibliotekos vedėja Alvyra Bončkienė.
Individualios konsultacijos mokiniams vyksta (antradieniais, 14.50-15.35, užsienio kalbų (anglų/rusų) kabinete ir bibliotekoje-informaciniame centre).
Tėvai (globėjai, rūpintojai) konsultuojami iš anksto suderinus laiką. Galimos ir nuotolinės konsultacijos ,,Teams“ aplinkoje.

 

Ugdymo karjerai veiklos planas 2021-2022 m.m.

Netradicinio ugdymo diena „Nuo savanorystės iki profesijos“.

 

Daugiau informacijos apie ugdymo karjerai programą galima rasti naujoje mokinių ugdymo karjerai informacinėje svetainėje www.mukis.lt

 

Naudingos nuorodos mokiniams

TESTAI
Profesijos pasirinkimo testas http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1
Asmenybės kryptingumo testas http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3
Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testas http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2

INFORMACIJA APIE PROFESIJAS
Profesijų vadovas http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/
Profesijų klasifikatorius http://www.darborinka.lt/mod/klasifikatorius/
Profesijų filmai http://www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html

INFORMACIJA APIE EGZAMINUS
Nacionalinis egzaminų centras http://www.egzaminai.lt/naujienos/

INFORMACIJA APIE STUDIJAS
www.aikos.smm.lt

www.lamabpo.lt/std_programos.html

www.studijos.lt/mokymo_programos

STOJAMOJO BALO SKAIČIUOKLĖS
http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle
http://baluskaiciuokle.lt/

BENDRAS PRIĖMIMAS Į AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJAS LIETUVOJE
www.lamabpo.lt

Šalies ir tarptautinių olimpiadų ir konkursų, kurių laimėtojams pridedama papildomų balų, sąrašas
http://www.lamabpo.lt/turinys/bendrasis-priemimas/papildomi-balai-2013

STUDIJOS UŽSIENYJE
http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=lt
http://kalba.lt/
http://eac.osf.lt
www.balticstudent.lt

GYVENIMO APRAŠYMO RENGIMAS
Europass gyvenimo aprašymo forma ir rengimo rekomendacijos, kurios yra oficialiai patvirtintos visoje Europoje http://www.europass.lt/cv

DARBO PAIEŠKA
Lietuvos darbo birža http://www.ldb.lt/Informacija/Puslapiai/default.aspx

Darbo ieškos portalai
http://www.cv.lt/index.do
http://www.cvonline.lt/
http://www.cvmarket.lt/
http://www.manager.lt/
http://www.cvbankas.lt/darbo-skelbimai

Atnaujinta 2022-11-14 © Kartenos vidurinė mokykla. Visos teisės saugomos. Sprendimas:Creative partner