Tarptautinis projektas „How to survive in nature“

Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras laimėjo tarptautinį mokyklų partnerysčių projektą „HOW TO SURVIVE IN NATURE“ – „GYVENKIME DARNOJE SU GAMTA“. Svarbiausi šio projekto tikslai: tobulinti mokytojų kompetencijas vykdant ugdomąją veiklą lauke (gamtoje); sudaryti galimybę bendradarbiauti ES šalių mokytojams; ugdyti mokytojų ir mokinių kritinį mąstymą ir tarpkultūrines kompetencijas; parodyti tėvams, kaip yra svarbu, kad vaikai prasmingai praleistų kuo daugiau laiko lauke; ugdyti dalyvių bendravimo ir asmeninius įgūdžius; į bendrą veiklą įtraukti tėvus.  Projektas buvo pateiktas Erasmus+ programos Bendradarbiavimas inovacijų srityje ir dalijimasis gerąja patirtimi kategorijoje Mokyklų mainų partnerystės (spalio mėnesį mokykla su Erasmus+ Švietimo mainų paramos fondu jau pasirašė projekto finansavimo sutartį).

Mūsų mokykla tapo ne tik tarptautinio projekto partnere, bet ir jo koordinatore. Kiti projekto partneriai:

ALI FUAT CEBESOY ILKOKULU, Stambulas, Turkija; 
Scoala Gimnaziala „Grigore Moisil“,  Ploiesti, Rumunija;
Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja,  Beja, Portugalija;
III. osnovna sola Celje,  Celje, Slovėnija.

Tarptautinio projekto veikla truks 2019-2021 m. m. Visų partnerių mokyklose bus vedamos įvairių dalykų pamokos, jos bus organizuojamos lauke (gamtinėje aplinkoje). Į šią veiklą turėtų įsitraukti ir tėvai. Taip pat savo veiklas ir jų rezultatus (metodinė medžiaga, mokinių darbeliai ir kt.) mokytojai turės pristatyti projekto partneriams.

Veiklų temos:

1. MOKYMASIS GAMTOJE (LAUKE) – DABARTINĖS TENDENCIJOS EUROPOJE (2019 m. lapkričio mėn. Turkija).
2. GAMTA IR SKAIČIAI (skaičiavimas). (2020 m. vasario mėn. Rumunija).
3. GAMTA IR RAŠTINGUMAS (2020  m. gegužės mėn. Portugalija).
4. GAMTA IR MOKSLINIAI TYRINĖJIMAI (2020 m. spalio mėn. Slovėnija).
5. GAMTA IR SAVĘS PAŽINIMAS PER MENUS IR AMATUS (2021 m. kovo mėn. Kartenos mokykla, Lietuva).

Projekto koordinatorė, rusų k. mokytoja Jūratė Lisauskienė

 

IŠ PROJEKTO VEIKLOS:

 

2021-09-20

Tarptautinio projekto veiklos („Gyvenkime darnoje su gamta“)
                       Grybavimo sezonas atidarytas!☺

Kas jungia grybus, Kartenos sklandymo klubą ir sodybą Peceliuose? – MES

Ant saulelė vėl nuo mūs atstodama ritosi,
Ir skambutis vėl į klases mokytojus beigi mokinius sukvietė.
Spalvotų kardelių glėbius į vazas dideliausias sumerkė,
Ir naujus mokslo metus virpėdams pradėjo.
Tuo mokyklos bendruomenė projektą vykdyt pagavo
Ir planą neblogą iš anksto sumisliję,
Tris punktus, pakaušius pakrapštę, vieningai susitarė.
PIRMAS numato miške smagiai pagrybauti,
Kad nė viens iš didelio pulko
Grybų netinkamų namo nesineštų,
Bet musmirę žalią nuo valgomo grybo atskirti galėtų.
Miškan visi sugužėjom, o ten akį veria,
Augalėlių visokių vaizdai ažu širdies tvaria,
O širdžiai apsalus ne vienas dūmojom,
Kad patekom samanų ir grybų rojun ...
Įniko grybautojai ne tik peiliais darbuotis-
Turėjo po tris rūšis grybų nufotografuoti:
Tris, kur gerai pažįsta ir valgo šeimyna,
Tris, kur pažįsta, bet valgymo nieks negamina,
Ir dar tris, kurių negirdėję, surasti,
Kad prigimtį jų išsiaiškintų ir galėtų suprasti,
Virti ar kepti, troškint, ar ... išmesti ...
ANTRUOJU gi punktu į Kartenos sklandymo klubą nukakti suskatom.
Nu tą, kursai šalia miško su grybais yra budavotas,
Ir orlaivius beigi skraidykles visokias
Akim ir rankom smalsiom viernai iščiupinėti.
Tūls Linas, skraidyklių žinovas ir gaspadorius
Dyvų vsokių pribliužnijo, džiaugsmą visiems padarydams,
Ir debesų greitų pulkus aplenkti kožnam žiopliui pasiūlė.
Bežiopsant laikas, kaip paukštis, dangum nuplasnojo,
O mes gi dar TREČIĄ punktą įvykdyt viernai pasirėdėm:
Į Pecelius, į Sauliaus valdas ant Minijos kranto nukakom,
Kad atilsį gautumėm, irgi pilvus tuščius lig soties prigrūstume,
Irgi po tam, kad grybus surautus viernai surūšiuotumėm,
Ir mamos Simos mūdrus pamokymus apie jų ruošimą sužinotumėm ...
Vat taip ir vyksta projektas Erasmus +‘o remiamas,
Ir mūsų HOW TO SURVIVE IN NATURE vadinamas,
Po Kartenos žemę (ir ne tiktai) klajojantis ...
P.S.
Nuo dūšios man noris dviem gaspadoriam viežlybai dėkavoti,
Katrie į valdas kiekviens savo insleido, tai Linui ir Sauliui.
Ir dar mamyčių būreliui, katros ne tik vaikus padėjo daboti,
Bet razumo dar jiems, kaip košės, neskųsdamos krėtė.
Užmiršt negaliu ir Nijolės, ciekaunus vaikus skaičiuoti bemokančios
Ne tik lentoj išmaniojoj, bet dar ir ant miško paklotės...

Rusų kalbos mokytoja, projekto koordinatorė Jūratė Lisauskienė

    

  

                                         

 

2019  m.

https://erasmusprojectnature.wordpress.com/kretingos-rajono-kartenos-mokykladaugiafunkcis-centras-kartena-latvia/

 

2019-12-19

  Vizitas Stambule

JUNGIANTYS BOSFORO TILTAI

Rugsėjo mėnesį startavęs projektas, lapkričio 26–30 d. d. sukvietė penkių šalių: Lietuvos,Turkijos, Slovėnijos, Rumunijos ir Portugalijos, partnerius į pirmą susitikimą Stambule. Reikėjo pristatyti jau nuveiktus darbus, aptarti ir palyginti gautus apklausų rezultatus, suplanuoti būsimas veiklas ir susitikimų datas ir, žinoma, galų gale paspausti rankas naujiems kolegoms gyvai, o ne beribėje interneto erdvėje.

Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro trijų mokytojų komanda (mokyklos dirktorės pavaduotoja, biologijos mokytoja A.Gedgaudienė, rusų k. mokytoja J. Lisauskienė ir anglų k. mokytoja I. Smilingienė) savo lagaminuose vežėsi puikiai atliktus namų darbus: mokinių kurtus projekto logotipo konkursui skirtus piešinius (mokyklinį etapą organizavo dailės ir technologijų mokytoja I. Paulienė) bei pirmos mokinių ir jų tėvų apklausos rezultatus (ją organizavo IT ir matematikos mokytoja N. Donėlaitė).

Jaudinantis ir nuoširdus svečių sutikimas Atašero Ali Fuat Cebesoy İlkokulu mokyklos kieme bei pasveikinimo programa, kurioje pasirodė mažieji mokyklos šeimininkai, malonūs susitikimai su švietimo bei savivaldybės vadovais – visa tai graži vizito pradžia. Apžiūrėjome ir mokyklos teritorijoje pradėtą kurti sodą. Žinant, kad Stambulas – 18 mln. turintis miestas ir žemės lopinėlis yra labai vertingas, šis nedidelis daržiukas – tikras stebuklas.

Atsakingas darbas laukė renkant projekto logotipą. Iš 13 konkursui partnerių pristatytų piešinių laimėjo mūsų mokyklos 7 kl. mokinio Pauliaus Drakšo kurtas darbas. Nuo šio susitikimo jis puikuosis ant visų projekto dokumentų šalia projektą finansuojančio Erasmus+ Švietimo mainų paramos fondo ženklų.

Buvo pristatyti partnerių mokyklose atlikti tyrimai apie mokinių savarankiškai leidžiamą laiką lauke bei gamtoje vedamas pamokas, t.y. apie sudaromas sąlygas kuo daugiau laiko praleisti lauke, pažinti gamtą bei būdus, kaip pasinaudoti ja, kaip mokymo (-si), tyrinėjimo aplinka. Klausimai buvo tie patys, skyrėsi tik respondentų gyvenamoji aplinka – visų partnerių mokyklos įsikūrusios didžiuliuose miestuose, kur gamtos daugiau gėlių vazonėliuose, nei aplinkui, o mūsų Kartena, ko gero, mažesnė už Stambule įkurtą Nezahat Gökyiğit botanikos parką. Atsakymai vienu aspektu skyrėsi, o kitu buvo gana panašūs. Daugiau laiko gamtoje savarankiškai leidžia lietuviukai, bet vedamų pamokų lauke (gamtoje) procentas labai panašus. Gal mes neišnaudojame savo galimybių? Tiesą sakant, tam ir skirtas šis projektas.

Dalyvavome seminare, kuriame puikią paskaitą tema „Mokymasis gamtoje (lauke) – dabartinės tendencijos Europoje“ pristatė ir praktinius užsiėmimus vedė profesorė dr. Ijlal Ocak bei jos kolega iš Afyon Kocatepe universiteto. Praktinė veikla persikėlė į Nezahat Gökyiğit botanikos parką. Jos metu išbandėme keletą mokymo (-si) gamtoje bei jos tyrinėjimo metodų. Be galo įdomi patirtis mūsų laukė Ali Fuat Cebesoy İlkokulu mokyklos lauko klasėje, kai išlikimo gamtoje instruktorius Kutsal Zafer Şahin rodė, kaip nepasiklysti miške, kaip nustatyti pasaulio šalis, apskaičiuoti laiką be laikrodžio ir pan. Tokie dalykai ne naujiena daugeliui vyresnės kartos žmonių, tačiau didelė  dalis šiuolaikinio jaunimo paklausta, kaip reikia įkurti laužą, sako – reikia užpilti degaus skysčio, o nepasiklysti miške padės telefoninės programėlės...

Su kolegomis dalijomės patirtimi ir idėjomis apie mokymo (-si) gamtoje (lauke) būdus ir metodus, aptarėme numatomus darbus, pakoregavome būsimų vizitų datas. Kitas susitikimas numatytas 2020 m. kovo mėnesį Scoala Gimnaziala ,,Grigore Moisil”, Ploiesti, Rumunijoje. Tema: Gamta ir skaičiai.

Manote viskas? Žinoma, kad ne. Turkijos, Stambulo istorijos ir kultūros pažinimo programa buvo tokia pat įtempta ir koncentruota – kelių tūkstančių metų istoriją pažinti per trumpą laiką tikrai neįmanoma. Mėlynoji mečetė, Sofijos soboras, milžiniška geriamo vandens talpykla, vadinama Basilica Cisterna, Topkapi rūmai, Auksinio Rago kyšulys. Ir Bosforo sąsiauris. Sąsiauris, skiriantis Europą ir Aziją. Ir tiltai. Tiltai, kurie sujungia ne tik Stambulo miesto dalis, ne tik Europos ir Azijos krantus, bet ir mus.

Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro rusų k. mokytoja,
projekto koordinatorė Jūratė Lisauskienė

Nuotraukos fotogalerijoje

 

2019-12-14

 Sukurtas projekto logotipas

Svarbus tarptautinio projekto akcentas – jo logotipas. Taigi projekte dalyvaujančių šalių atitinkamų mokyklų moksleiviams teko padirbėti – pagal pateiktus reikalavimus sukurti logotipą.

Kūrybinė veikla vyko ir mūsų mokykloje: projekto logotipus kūrė 5–10 kl. mokiniai. Buvo suorganizuota kūrybinių darbų paroda: originaliausiais pripažinti trijų moksleivių darbeliai.

Lapkričio 27–29 d. Stambule (Turkija) įvyko pirmasis tarptautinio projekto partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo pavaduotoja ugdymui A. Gedgaudienė, anglų k. mokytoja I. Smilingienė ir rusų k. specialistė J. Lisauskienė (į Stambulą mokytojos vežėsi ir trijų įdomiausių logotipų pavyzdžius). Grįžusios iš komandiruotės, pedagogės pranešė džiugią žinią – 7 kl. mokinio P. Drakšo sukurtas logotipas tapo ir viso tarptautinio projekto „HOW TO SURVIVE IN NATURE“ atpažinimo ženklu (logotipu). Paulius pavaizdavo visų 5 šalių – projekto partnerių – vėliavas (pasirinkta medžio lapų forma), kurias sukomponavo tarsi herbą. Visas darbelis atliktas kruopščiai ir tvarkingai.

Sveikiname jaunąjį kūrėją su tarptautine sėkme ir dėkojame moksleiviams talkinusiai dailės mokytojai I. Paulienei!

 

3 geriausi mūsų mokyklos mokinių sukurti logotipai:

     

Projekto logotipo rinkimai Stambule (Turkija):

  

  

Atnaujinta 2021-09-21 © Kartenos vidurinė mokykla. Visos teisės saugomos. Sprendimas:Creative partner