ES paramos projektas

   

Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras dalyvauja projekte

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto įgyvendinimo metu Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras įsigijo gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektus 1–4 kl. ir 5–8 klasėms. Pradinio ugdymo ir 5–8 klasių gamtos mokslų mokytojams yra parengta metodinė medžiaga, rekomendacijos, kaip panaudoti kiekvieną mokymo priemonę  ugdymo procese:http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html Daugiau informacijos apie tai projekto svetainėje „Vedlys“ adresu: http://www.vedlys.smm.lt

Mokymo priemonės sėkmingai naudojamos pradinio ugdymo pasaulio pažinimo, 5–8 klasių gamtos ir žmogaus, biologijos, fizikos, chemijos pamokose eksperimentams, tiriamiesiems praktiniams darbams bei pradinio ugdymo jaunųjų gamtininkų būrelio tiriamajai veiklai vykdyti.

Bendra projekto vertė Kretingos rajono Kartenos mokykloje-daugiafunkciame centre  23212,04 Eur (plačiau įsigytų mokymo priemonių ir įrangos sąraše).

Informaciją apie projekto įgyvendinimą Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose rasite:https://www.kretinga.lt/naujienos/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis

Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės.

Projekto trukmė – 56 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2021 m. gruodžio  31 d.).

Daugiau informacijos apie projektą:https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001/

 

Įsigytų mokymo priemonių ir įrangos sąrašas:

Atnaujinta 2023-01-25 © Kartenos vidurinė mokykla. Visos teisės saugomos. Sprendimas:Creative partner