Biudžeto ataskaitų rinkiniai

2022 m.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2022 m. rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita. 2022.10.05

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita. 2022.10.05

Mokėtinų sumų, 2022 m. rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita. 2022.10.11

2022 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas. 2022.10.05

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2022 m. birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita. 2022.07.07

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita. 2022.07.07

Mokėtinų sumų, 2022 m. birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita. 2022.07.12

2022 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas. 2022.07.07

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2022 m. kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita. 2022.04.08

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita. 2022.04.08

Mokėtinų sumų, 2022 m. kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita. 2022.04.15

2022 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas. 2022.04.08

 

2021 m.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2021 m. gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita. 2022.01.12

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita. 2022.01.12

Mokėtinų sumų, 2021 m. gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita. 2022.01.13.

2021 metų IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas. 2022.01.12.

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2021 m. rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita. 2021.10.01

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita. 2021.10.01

Mokėtinų sumų, 2021 m. rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita. 2021.10.19.

2021 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas. 2021.10.01.

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2021 m. birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita. 2021.07.08

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita. 2021.07.07

Mokėtinų sumų, 2021 m. birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita. 2021.07.09

2021 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas. 2021.07.07.

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2021 m. kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita. 2021.04.12

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita. 2021.04.12

Mokėtinų sumų, 2021 m. kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita. 2021.04.19

2021 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas. 2021.04.12

 

2020 m.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2020 m. gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita. 2021.01.11

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita. 2021.01.11

Mokėtinų sumų, 2020 m. gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita. 2021.01.11

2020 metų IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas. 2021.01.11

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2020 m. rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita. 2020.10.06

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita. 2020.10.0

Mokėtinų sumų, 2020 m. rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita. 2020.10.06

2020 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas. 2020.10.06

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2020 m. birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita. 2020.07.08

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita. 2020.07.08

Mokėtinų sumų, 2020 m. birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita. 2020.07.10

2020 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas. 2020.07.08

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2020 m. kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita. 2020.04.06

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita. 2020.04.06

Mokėtinų sumų, 2020 m. kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita. 2020.04.15

2020 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas. 2020.04.06

 

2019 m.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2019 m. gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita. 2020.01.10

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita. 2020.01.10

Mokėtinų ir gautinų sumų, 2019 m. gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita. 2020.01.14

2019 metų IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas. 2020.01.150

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2019 m. rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita. 2019.10.07

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita. 2019.10.07

Mokėtinų ir gautinų sumų, 2019 m. rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita. 2019.10.15

2019 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas. 2019.10.15

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2019 m. birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita. 2019.07.04

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita. 2019.07.04

Mokėtinų ir gautinų sumų, 2019 m. birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita. 2019.07.09

2019 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas. 2019.07.09

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2019 m. kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita. 2019.04.09

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita. 2019.04.02

Mokėtinų ir gautinų sumų, 2019 m. kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita. 2019.04.09

2019 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas. 2019.04.09

 

2018 m.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2018 m. gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita. 2019.01.10

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita. 2019.01.10

Mokėtinų ir gautinų sumų, 2018 m. gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita. 2019.01.15

2018 metų IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas. 2019.01.10

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2018 m. rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita. 2018.10.10

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita. 2018.10.10

Mokėtinų ir gautinų sumų, 2018 m. rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita. 2018.10.11

2018 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas. 2018.10.10

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2018 m. birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita. 2018.07.12

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita. 2018.07.09

Mokėtinų ir gautinų sumų, 2018 m. birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita. 2018.07.10

2018 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas. 2018.07.12

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2018 m. kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita. 2018.04.12

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita. 2018.04.11

Mokėtinų ir gautinų sumų, 2018 m. kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita. 2018.04.16

2018 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas. 2018.04.12

 

2017 m.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2017 m. gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita. 2018.01.09

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita. 2018.01.09

Mokėtinų ir gautinų sumų, 2017 m. gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita. 2018.01.17

2017 metų IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas. 2018.01.10

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2017 m. rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita. 2017.10.10

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita. 2017.10.10

Mokėtinų ir gautinų sumų, 2017 m. rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita. 2017.10.10

2017 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas. 2017.10.10

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2017 m. birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita. 2017.07.11

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita. 2017.07.10

Mokėtinų ir gautinų sumų, 2017 m. birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita. 2017.07.10

2017 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas. 2017.07.11

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2017 m. kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita. 2017.04.04

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita. 2017.04.05

Mokėtinų ir gautinų sumų, 2017 m. kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita. 2017.04.13

2017 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas. 2017.04.15

 

2016 m.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita. 2017.01.05

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita. 2016.10.14

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita. 2016.07.04

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita. 2016.04.12

Atnaujinta 2022-11-14 © Kartenos vidurinė mokykla. Visos teisės saugomos. Sprendimas:Creative partner