Naujienos 2021/2022 m. m.

10-okų šventė
2022-06-24

           ĮTEIKTI PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMAI

    Birželio 23 d. mokykloje vyko šventė - 10 klasės mokiniams (VIII laidos mokyklos-daugiafunkcio centro jauniesiems abiturientams) įteikti Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai. Renginį vedė devintokai V. ir M. Mažeikiai kartu su klasės draugais ir auklėtoja J. Vaičekauskiene.
      Sugiedojus valstybės himną, dešimtokus sveikino mokyklos vadovė L. Mačernienė, kuri jaunuoliams linkėjo turėti aukštesnių tikslų ir jų siekti. Direktorės įsakymą dėl Pagrindinio ugdymo baigimo pažymėjimų išdavimo perskaitė pavaduotoja ugdymui A. Gedgaudienė. Pasisakė klasės auklėtoja A. Prižginaitė, pirmosios mokytojos M. Kairienė ir V. Domarkienė, daugelis pedagogų, tėvelių vardu sveikinimo žodį tarė A. Šiaulys. Tylos minute pagerbtas prieš šešerius metus amžinybėn iškeliavęs klasės draugas Gražvydas.
      10 kl. mokiniai, nepaprastai sujaudinti ir pakylėti gražių žodžių, neliko skolingi: savo „įpėdiniams“ devintokams linkėjo atlikti visus namų darbus, saugoti mokyklą, savo klasę, gerai mokytis. Klasės „varikliukas“ Evelina Stonkutė padėkojo visiems mokiusiems pedagogams. „Mažam, jaunam būtinai reikia augimo krypties, pagalbos, autoriteto. Tokie, mieli mokytojai, buvote jūs, ir laikas, praleistas su jumis šioje mokykloje, mums buvo neįkainojamai svarbus.  Mes išeiname, bet nieko nepamiršime ir sugrįšime aplankyti. Pažadame, gėdos savo pirmajai mokyklai tikrai nepadarysime“,- teigė mokinė kartu su kitais dešimtokais. Šiuos iniciatyvius, nuoširdžius jaunuolius visada primins ir „gyva“ dovana – prie mokyklos pasodintas alyvos medelis.

Nuotraukos fotogalerijoje

Įvertinti mokinių pasiekimai
2022-06-23
„Išmintingas ne tas, kuris daug žino, o tas, kurio žinios naudingos“.
Eschilas

Gabiųjų apdovanojimai
   

    Baigiantis mokslo metams, mokykloje surengta gabių ir talentingų vaikų apdovanojimo šventė. Renginį vedė Gabrielė Mataitytė (8 kl.) ir Evelina Stonkutė (10 kl.), eilėraštį apie mokymosi svarbą deklamavo devintokai V. ir M. Mažeikiai (scenarijaus autorė - mokytoja V. Brunalienė).
  „Didžios viltys augina didžius žmones“,- sveikindama jaunuosius talentus teigė mokyklos direktorė L. Mačernienė ir kiekvienam palinkėjo turėti savo svajonę ir tikslą. Puikiais mokymosi rezultatais, įvairiomis jaunų žmonių iniciatyvomis pasidžiaugė ir pavaduotoja ugdymui A. Gedgaudienė.
    Šventės metu pagerbti net 24 mokslo pirmūnai, gausiam būriui mokinių įteiktos padėkos už akademinius ir sporto pasiekimus rajoninėse bei respublikinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose. Padėkota ir šių ugdytinių mokytojams, tėveliams.
    Trys mokiniai pelnė Kartenos mokyklos garbės apdovanojimus: bronzinis ženklelis atiteko Jokūbui Domarkui (7 kl.), sidabrinis - Astijui Lygutui (8 kl.), auksinis - Tajui Smilingiui (7 kl.).
     Pagerbti ir pedagogai (nominacija „Metų mokytojas“): bronziniu ženkleliu apdovanota Indrė Smilingienė (anglų kalba), sidabriniu - Indrė Paulienė (technologijos, dailė), auksiniu - Virgina Domarkienė (pradinis ugdymas). Už pilietinę iniciatyvą (nominacija „Kartenos mokyklos gilė“) pagerbta matematikos ir fizikos mokytoja Nijolė Donėlaitė. Muzikinę dovaną šventės dalyviams skyrė G. Mataitytė, akį traukė ir kvapą gniaužė jaunųjų sportininkų pasirodymai.

Nuotraukos fotogalerijoje

Mokslinė-praktinė konferencija
2022-06-21

„Mokslo ribos panašios į horizontą: kuo labiau prie jų artėji, tuo labiau jos tolsta“.

                                                                                                                     P. Buastas

                 KONFERENCIJA „MŪSŲ ŽINGSNIAI Į SĖKMĘ“

     Birželio 21 d. mokykloje vyko mokslinė-praktinė konferencija „Mūsų žingsniai į sėkmę“. Renginį kuravo pavaduotoja ugdymui Aušra Gedgaudienė, o jį vedė Gabrielė Mataitytė (8 kl.) ir dešimtokė Evelina Stonkutė (scenarijaus autorė - lituanistė Vitalija Brunalienė). Konferencijos metu 5–10 kl. mokiniai pristatė savo atliktus projektinius, kūrybinius ir tiriamuosius darbus.
    Evelina Stonkutė (10 kl.) didžiavosi, kad jos technologijų olimpiados darbas „Mano mintys“ pasiekė respublikinę auditoriją ir pelnė specialiąsias nominacijas: Vytauto Didžiojo universitetas apdovanojo už išskirtinius namų darbus, o Vilniaus kolegija skyrė nominaciją „Minčių gaiva ir jų atspalviai“. Konferencijos metu mokinė pakomentavo, kokias medžiagas ir priemones naudojo atlikdama kūrybinį darbą, aptarė darbo proceso eigą, padėkojo technologijų mokytojai Indrei Paulienei.

Ugdymas kitaip užbaigiant mokslo metus
2022-06-21

      NETRADICINIO UGDYMO DIENA: SPORTO ŠVENTĖ

       Birželio 20 d. mokykloje vyko netradicinio ugdymo veiklos.
    Visuomenės sveikatos specialistė Roma Varnelienė 5–10 kl. mokiniams vedė pirmosios pagalbos užsiėmimą „Tau duotas vienas gyvenimas... Saugok jį“. Mokiniams papasakota ir praktiškai pademonstruota, kaip taisyklingai atlikti pradinį gaivinimą, naudoti defibriliatorių, kaip elgtis žmogui užspringus, įkandus vabzdžiams, gyvūnams, kaip stabdyti kraujavimą, taisyklingai uždėti turniketą ir pan.
     Mokyklos stadione vyko sporto šventė, kurią organizavo fizinio ugdymo mokytojas Marius Meškauskas. Smiginis, baudų metimai, svarsčio kilnojimas, žiedų užmetimas, šuoliukai per virvutę - tai rungtys, kuriose atskirai varžėsi vaikinai ir merginos. Ir dar... visi azartiškai rungėsi traukdami virvę. Visų varžybų prizininkai (I–III vietų laimėtojai) pamaloninti saldumynais.

Iš OLWEUS programos veiklos
2022-06-19

                  NETRADICINIO UGDYMO PAMOKOS

    Birželio 17 d. 5–10 kl. mokiniams vyko netradicinio ugdymo pamokos „Patyčių prevencijos programos „Olweus“ diena“.
    Pirmiausia moksleiviai kartu su socialine pedagoge Vida Tamošauskiene prisiminė keturias prieš patyčias nukreiptas taisykles: 1) mes nesityčiosime iš kitų, 2) mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi, 3) mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti, 4) jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi - pasakysime suaugusiems ir mokykloje, ir namuose.
     Paskui mokiniai buvo suskirstyti į 4 mišrias komandas ir dirbo atskirose klasėse: kūrė plakatus (remdamiesi taisyklėmis prieš patyčias). Kiekvieno komandos nario darbas ir indėlis buvo labai svarbus.
      Per 3 pamoką vyko praktinių veiklų pristatymai.
    Per 4–5 pamokas vyko užsiėmimai su mokyklos psichologe Rimante Gedrimiene. Mokiniai žaidė žaidimą „Voratinklis“ bei grupelėse „statė“ namą-mokyklą. Svarbiausias grupinės veiklos akcentas - kiekvienas galime prisidėti prie to, kad mokykloje būtų gera ir saugu.

Nuotraukos fotogalerijoje

Rajoninis renginys mokykloje
2022-06-17
           PREVENCINIS KONKURSAS „ATEIK. SUŽINOK. VARŽYKIS“


    2022 m. birželio 16 d. mūsų mokykloje vyko rajoninis prevencinis konkursas „Ateik. Sužinok. Varžykis“, kurį organizavo Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius ir Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras. Teisę ir garbę organizuoti konkursą Kartenos mokykla pelnė dar 2019 m., nes tada karteniškių komanda minėtame prevenciniame konkurse laimėjo I vietą. Dėl pandemijos konkursas dvejus metus nebuvo organizuojamas, tad šiais metais jis ir vyko Kartenoje. Svarbiausias konkurso tikslas - skatinti mokinių domėjimąsi saugios aplinkos kūrimu, policijos veikla, siekiant apsaugoti juos nuo nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų, smurto prieš vaikus bei sudaryti galimybę tarpinstituciniam bendradarbiavimui.
      Prevenciniame konkurse dalyvavo net 6 jungtinės 7–8 klasių mokinių, tėvų ir mokytojų komandos (po 7 narius) iš Kretingos Marijono Daujoto bei Simono Daukanto progimnazijų, Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos, Darbėnų gimnazijos, Jokūbavo Aleksandro Stulginskio ir Kartenos mokyklų-daugiafunkcių centrų.

Skaitykite 53-ąjį „Tiltų“ numerį
2022-06-16

              

     Sunku patikėti, kad štai jau tuoj tuoj ATOSTOGOS! Prasidės laikas, kurį galėsime skirti veiklai visiškai pagal savo norus ir poreikius. Žodžiu, atostogausime: lepinsimės saulėje, mirksime jūroje, ilgai neisime vakarais miegoti – juk rytoj į mokyklą nereikia.... Man
šie mokslo metai buvo ir vertingi, ir turtingi, todėl tikrai jaučiuosi nusipelniusi atostogų. Kartu labai džiaugiuosi, kad ,,Tiltų“ skaitytojus pasiekė 53 numeris – savotiškas atostogų pranašas, nes jame apibendriname šių mokslo metų darbus. Skaitykite.
                                                                                                                  Redaktorė Evelina  

Naują „Tiltų“ numerį rasite mokyklos laikraščio puslapyje

Ugdymas kitaip užbaigiant mokslo metus
2022-06-16
„Kelias – plaukimas iš ramybės uosto tyrinėti, svajoti, atrasti...“
Markas Tvenas

NETRADICINĖS VEIKLOS IŠLAISVINA...

    Mokslo metų pabaigoje mokyklos pedagogai organizuoja įvairias netradicines veiklas: pamokas lauke, integruotų ir dalykinių projektų pristatymus, viktorinas, stalo žaidimus, turiningas išvykas, turistinius žygius ir pan. Pavyzdžiui, 5 klasės mokiniai kartu su pedagogėmis I. Smilingiene ir J. Drąsutiene leidosi į „lobių“ paieškas - vaikams labai patiko šiuolaikinėmis išmaniosiomis technologijomis paremtas Goecaching žaidimas. Paslėptų „lobių“ ieškojo ir septintokai.
      6 kl. mokiniai kartu su auklėtoja V. Brunaliene bei mokytoja N. Donėlaite keliolika kilometrų kulniavo pajūriu, o devintokai dalyvavo integruotoje pamokoje apie pasaulio šalis, kurią organizavo pedagogės R. Trakienė ir I. Paulienė.

 Nuotraukos fotogalerijoje

Kultūrinė–pažintinė veikla
2022-06-16
Edukacinė išvyka į Kauną

    Mokyklos trečiokai ir ketvirtokai gilino žinias Kaune. Mokiniai apsilankė IX forto muziejuje bei dalyvavo edukaciniame užsiėmime „S-u-r-a-s-k!“. Ieškodami paslėptų nuorodų muziejaus požemiuose, moksleiviai išmoko orientuotis karinės paskirties gynybiniame įtvirtinime ir surado dvi dideles dėžes su Kauno tvirtovės žemėlapiais. Atidžiai patyrinėję, ketvirtokai nustatė, kuris žemėlapis tikras, o kuris - klastotė.
     Pabuvota ir Tado Ivanausko zoologijos muziejuje. Karteniškiai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Pasaulio gyvūnai“: iš pradžių vyko paskaita, vėliau vaikai vaikščiojo po muziejaus sales, apžiūrėjo ekspozicijas bei ieškojo nurodytose iliustracijose pavaizduotų gyvūnų, kurių pavadinimus surašė į laiptažodį.
     Apsilankyta ir Vytauto Didžiojo karo muziejuje. 3 kl. mokiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Su kryžiumi ir kalaviju“, o ketvirtokai - „Lituanicos“ skrydis per amžius atminty“.
     Ši išvyka visiems paliko daug gerų emocijų ir įspūdžių.

Nuotraukos fotogalerijoje

Ketvirtokų išleistuvės
2022-06-12

                                   LIK SVEIKA, PRADINE!

   Birželio 9 d. mokykloje vyko ketvirtokų išleistuvių šventė „Lik sveika, pradine!“: mokiniams įteikti pradinio išsilavinimo pažymėjimai. Mažuosius abiturientus sveikino jų mokytoja R. Bitautienė, direktorė L. Mačernienė, pavaduotoja ugdymui A. Gedgaudienė, fizinio ugdymo mokytojas M. Meškauskas. Socialinė pedagogė V. Tamošauskienė vaikams linkėjo, kad ne tik vaisiai, bet ir mokslo šaknys būtų saldžios. „Neskubėkite užaugti ir ačiū, kad leidote būti jūsų mokytoja“, - ketvirtokams dėkojo anglų kalbos specialistė M. Narkienė. Direktorės padėkos už bendrystę ir bendradarbiavimą įteiktos L. Briedienei ir E. Geležinienei - ketvirtokių mamoms.
     Savo mažuosius draugus pasveikino ir 3 klasės mokiniai. Patys ketvirtokai irgi „ne iš kelmo spirti buvo“: šoko, dainavo, deklamavo, žemaitiškai „rokavosi“, pasveikino savo tėvelius, mokytojus, klasės auklėtoją.
    Po šventės mokykloje vaikai pramogavo Vyšnių dvaro sodyboje (už šiltą priėmimą dėkojame 4 klasės mokinės Mėtos tėveliams J. ir G. Igariams).

Nuotraukos fotogalerijoje

Pažintinė–edukacinė veikla
2022-06-12
TURININGA IŠVYKA Į PLUNGĘ

    Birželio 7 d. 9–10 kl. moksleiviai su auklėtojomis J. Vaičekauskiene bei A. Prižginaite lankėsi Plungės technologijų ir verslo mokykloje. Mokiniai apžiūrėjo atskirus ugdymo įstaigos profesinio mokymo sektorinius centrus (apdailininko-statybininko, virėjo, automobilių mechaniko, kirpėjo, žemės ūkio technikos specialisto, siuvėjo ir kt.), bendravo su pedagogais, peržiūrėjo vaizdo medžiagą apie mokyklą.
    Devintokai bei dešimtokai lankėsi ir Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje: dalyvauta edukacinėje programoje „Pramoga su tikslu“ (orientacinis žaidimas Plungės dvaro parke). Mokiniai taip pat klausėsi augalų muzikos, apžiūrėjo dvaro laikrodinę, dalyvavo viktorinoje.

Nuotraukos fotogalerijoje

Iš ERASMUS+ projekto veiklos
2022-06-11

              Tarptautinis projektas – jau ir mūsų mokykloje

  Birželio 1–3 d. Kartenos mokykloje-daugiafunkciame centre svečiavosi tarptautinio projekto „HOW TO SURVIVE IN NATURE“ („Gyvenkime darnoje su gamta“) partneriai iš Turkijos, Slovėnijos, Rumunijos ir Portugalijos.
    Užsienio svečių delegaciją pasveikino mokyklos direktorė L. Mačernienė, Kretingos rajono meras A. Kalnius, Švietimo skyriaus vyr. specialistė S. Petravičienė, jaunieji mokyklos dainininkai ir šokėjai.
     Projekto partneriams pristatyta mokykla, miestelis, jiems vestos atviros veiklos lauke (tema „Gamta ir savęs pažinimas per menus ir amatus“). Svečiai bendravo su mokiniais ir pedagogais, lankėsi Klaipėdoje, Palangoje, Kretingoje, Plateliuose, dalyvavo įvairiose edukacinėse veiklose.

Nuotraukos fotogalerijoje

Dalyvavauta nacionalinėje matematikos olimpiadoje
2022-05-31

                          SIEKANTIS DAUGIAU

    Gegužės 28 d. VU Matematikos ir informatikos fakultete vyko Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada - nacionalinis matematikos konkursas šalies mokyklų 3-ių ir 4-ų klasių mokiniams.
     Olimpiadoje dalyvavo ir mūsų mokyklos trečiokas Dovydas Šiaulys. Didžiuojamės jaunojo matematiko pasiekimais – jis paskatintas padėkos raštu! Už puikius rezultatus dėkojame ir gabiajam 3 klasės mokiniui, ir jo mokytojai V. Domarkienei, ir E. bei A. Šiauliams - Dovydo tėveliams.

                       

                                       

Naujas projektas
2022-05-31
Projektas „Kartu mes galime“ jau ir mūsų mokykloje

     Projektas „Kartu mes galime“ skirtas smurtą ir traumas patyrusių vaikų psichinei sveikatai gerinti. Jo metu vykdomi užsiėmimai, kurie mažina mokinių patirto potrauminio streso sindromo, depresijos simptomus. Projekte dalyvauja apie 100 psichologų ir socialinių pedagogų iš visos Lietuvos ugdymo įstaigų.
    Projektas įgyvendinamas ir mūsų mokykloje, pagrindinės jo idėjos pristatytos klasių seniūnams - projekto ambasadoriams. Jiems padovanoti ir projekto atšvaitai (skiriamasis projekto ambasadorių ir pagalbininkų ženklas).
                                          Psichologė Rimantė Gedrimienė ir socialinė pedagogė Vida Tamošauskienė

                      

Susitikimas su rašytoja
2022-05-27

 Edukacija 6–7 klasių mokiniams „Kaip parašyti bestselerį?“

       Mokyklos šeštokai ir septintokai turėjo galimybę  gyvai susipažinti su rašytoja Ilona Ežerinyte. Mokyklos bibliotekoje galima pasiimti ir paskaityti jos knygų, tačiau kur kas geriau yra pabendrauti su rašytoja. Ir tas bendravimas buvo tikrai įdomus ir naudingas. Mokiniai sužinojo, kas yra bestseleris, kokie turi būti leidimų tiražai, kad knyga taptų bestseleriu, suprato, kad knygos populiarumui labai didelę įtaką daro rašytojo vardas, įdirbis. Paskui mokiniams buvo suteikta galimybę patiems pabandyti sukurti kolektyvinį bestselerį. Idėjų siūlyta visokių, bet istorija gimė apie Jonį Rūpestėlį, kuriam nesisekė gyventi, bet, susiklosčius aplinkybėms ir supratus, kad svarbiausia nesėkmių priežastis - neišmokta daugybos lentelė, gyvenimas pradėjo keistis į gera. Žodžiu, istorija baigiasi taip, kaip ir privalo baigtis tokios istorijos, kad būtų populiarios. Mokiniams šitokia ,,smegenų mankšta“ patiko, jie smagiai pasidavė žaidimui. O kad turėjo tokią galimybę pabendrauti ir kūrybiškai pažaisti, reikia dėkoti mokyklos bibliotekos bibliotekininkei ir lietuvių kalbos mokytojai.

Nuotraukos fotogalerijoje

Kvietimas į renginį
2022-05-23

PAKVIETIMAS
 
2022 m. gegužės 25 d., trečiadienį, 17.30 val.
maloniai kviečiame Jus
į XVII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės muzikos koncertą
„Spindinti Lietuva“
Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.

Rajoninis 1–4 klasių mokinių skaitymo konkursas
2022-05-23

                                                           „ROKUOTASI“ ŽEMAITIŠKAI

     Gegužės 20 d. Žemaitės memorialiniame muziejuje (Bukantės dvaro sodyba) vyko rajoninis 1–4 klasių mokinių skaitymo konkursas „Kalbu žemaitiškai Žemaitės tėviškėje“. Svarbiausias renginio, kurį organizavo Kretingos rajono Salantų gimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės D. Žilinskienė ir J. Žiobienė, tikslas – skatinti mokinius puoselėti ir išlaikyti žemaičių tarmę.
     Konkurse įvairiausius nutikimus žemaitiškai porino ir mūsų mokyklos 1, 2 bei 4 klasės mokinės. Pirmokė Gustė Stankaitytė raiškiai skaitė Adelės Daukantaitės pasakojimą „Vėštatė“, antrokė Jogailė Domarkaitė deklamavo tos pačios kūrėjos eilėraštį „Lietovuo“, o ketvirtokės pristatė kompoziciją „Kėinuo vaks pats poikiausis?“ (pagal I. Stražinskaitės-Glinskienės tekstą). Konkursui mergaites ruošė pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Regina Baltuonienė, Morta Kairienė, Rima Bitautienė.
     Renginyje pradinukės pasirodė puikiai: 1 kl. mokinė G. Stankaitytė bei ketvirtokės savo amžiaus grupėse pelnė II vietas.

Nuotraukos fotogalerijoje

Renginys sostinėje
2022-05-23

                                          Dalyvauta konferencijoje LR Seime
    
      Gegužės 19 d. mūsų mokyklos atstovės Evelina Stonkutė (10 kl.) bei Gabrielė Mataitytė (8 kl.) kartu su mokiniais iš Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos, Marijono Daujoto progimnazijos, Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro, Salantų gimnazijos, VšĮ Kretingos technologijų ir verslo mokyklos bei rajono savivaldybės vyriausiąja specialiste (Jaunimo reikalų koordinatore) Inga Biliūnaite-Rušinske lankėsi Lietuvos Respublikos Seime. Moksleiviai dalyvavo „Jaunimo dialogo“ konferencijoje. Vyko susitikimai su Seimo nariais, diskutuota Europos jaunimo dialogo prioritetinėmis temomis „Įtrauki visuomenė“ ir „Žalia Europa“, pristatyti Europos Sąjungos programos Erasmus+ finansuoto projekto „Jaunimo dialogo akademija“ rezultatai. Renginį organizavo Politikos tyrimų ir analizės institutas.

Nuotraukos fotogalerijoje

Rajoninis renginys
2022-05-21

                       DALYVAUTA MENŲ FESTIVALYJE

     2022 m. gegužės 19 d. Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje vyko rajoninis menų festivalis „Tartum lengvas pienės pūkas“.
     Renginyje dalyvavo ir mūsų mokyklos dainininkai bei šokėjai. Jaunučių choras (vadovė muzikos mokytoja metodininkė Daiva Norvaišienė) atliko dainą „Laiminga diena“, o jaunučių šokių kolektyvas (vadovė šokio mokytoja metodininkė Janina Vaičekauskienė) festivalio žiūrovus linksmino trankiu šokiu „Pašėlę kaubojai“.
      Dėkojame ir jauniesiems atlikėjams, ir jų vadovėms.

Nuotraukos fotogalerijoje

Pasiekimai
2022-05-19

                    Dalyvauta respublikiniame konkurse

     Gegužės 13 d. Zarasų profesinėje mokykloje vyko respublikinis Lietuvos mokinių technologijų olimpiados „Kūrybos virusas 2022“ etapas.
     Renginyje dalyvavo ir rajoninio etapo (9–10 kl.) I vietos laimėtoja, mūsų mokyklos dešimtokė Evelina Stonkutė.
Olimpiados metu eksponuotas mokinės namų darbas „Mano mintys“. Evelinai teko varžytis su kitais olimpiados dalyviais ir atlikti kūrybinę užduotį (konstrukcinių medžiagų veiklos sritis).
      Vytauto Didžiojo universitetas E. Stonkutę apdovanojo už išskirtinius namų darbus, o Vilniaus kolegija jai skyrė nominaciją „Minčių gaiva ir jų atspalviai“. Dėkojame jaunajai kūrėjai Evelinai ir jos mokytojai I. Paulienei.

 

                           

Rajoninis 1–4 klasių renginys mokykloje
2022-05-08
RAJONINĖ LAUKO GAMTAMOKSLINĖ KONFERENCIJA

                                  

     2022 m. gegužės 5 d. mokykloje vyko rajoninė 1–4 kl. mokinių lauko gamtamokslinė konferencija „Stebiu, tyrinėju, pažįstu“. Svarbiausias renginio tikslas - plėtoti mokinių gamtamokslinę kompetenciją, skatinti jų poreikį domėtis supančia aplinka per patirtinį ugdymą, pasidalinti gerąja darbo patirtimi.
     Konferencijoje, kurią vedė ketvirtokės Solveiga Vaičikauskytė ir Emilija Uktverytė, sulaukta dalyvių iš Jokūbavo A. Stulginskio, Baublių ir Kartenos mokyklų-daugiafunkcių centrų bei Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos.
     Pirmoji renginio dalis - gamtamokslinių tiriamųjų praktinių darbų kūrybiniai pristatymai (žaidimai, inscenizacijos, vaidinimai, improvizuoti pokalbiai ir pan.).
    Tiriamąjį darbą „Paukščiai mokyklos teritorijoje“ pristatė Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro 3 kl. moksleiviai (vadovė - pradinio ugdymo vyr. mokytoja Virgina Domarkienė). Trečiokai pamėgdžiojo paukščių balsus, minė mįsles, inscenizavo gandro ir varlės pokalbį, pagal paukščių elgseną spėjo orus.    

Tarpmokyklinės varžybos
2022-05-04
SMIGINIO VARŽYBOS


    Gegužės 3 dieną mokykloje vyko tarpmokyklinės smiginio varžybos, kurias pravesti padėjo Kretingos smiginio klubo „Topas“ komanda.
    Sveikiname varžybų dalyvius ir nugalėtojus: I vietą iškovojo Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos komanda, II vieta džiaugėsi Jokūbavo A. Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro sportininkai, III vieta atiteko mūsų mokyklos atstovams. Dėkojame sporto renginio dalyviams ir organizatoriams.

Nuotraukos fotogalerijoje

Dalyvavimas Žemaitijos regiono renginyje
2022-05-04
Gamtamokslinė konferencija „Sužinok daugiau“


     Balandžio 29 d. Kretingos muziejuje įvyko Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos ir Salantų gimnazijos organizuota Žemaitijos regiono gamtos mokslų mokinių tiriamųjų darbų konferencija „Sužinok daugiau“, kurioje dalyvavo ir mūsų mokyklos 8 klasės mokinės Gabrielė Mataitytė ir Beatričė Rojutė su biologijos mokytoja metodininke Aušra Gedgaudiene.
    Renginio metu moksleivės pristatė atliktą tiriamąjį darbą „Krakmolo tyrimai“. Padedamos mokytojos, aštuntokės jodo indikatoriumi nustatė, kokiuose augaluose ir maisto produktuose yra krakmolo, pro mikroskopą tyrė skirtingų krakmolo rūšių grūdelių struktūrą, su mikroskopo kamera išmoko padaryti stebimo vaizdo nuotraukas.
    Konferencijoje (be Kartenos mokyklos atstovių) dalyvavo jaunieji tyrėjai iš  Palangos Baltijos pagrindinės mokyklos, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos, Plungės Senamiesčio mokyklos, Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos, Gargždų  „Vaivorykštės" gimnazijos, Kretingos VšĮ Pranciškonų bei Salantų gimnazijų, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos.
     Su konferencijos dalyviais bendravo ir mokslinių tyrimų praktiką aptarė Klaipėdos universiteto Botanikos sodo direktorė prof. Asta Klimienė. Ekskursiją „Kretingos dvaro parko pavasarį žydintys augalai“ jauniesiems tyrėjams ir jų mokytojams pravedė Kretingos muziejaus žiemos sodo Gamtos skyriaus vedėja Jurgita Tertelienė.

Nuotraukos fotogalerijoje

Sėkmė nuotoliniame konkurse
2022-05-04
KŪRYBOS KONKURSAS „KORAM ŽEMAITĖŠKA“

    Balandžio 28 d. vyko nuotolinis Žemaitijos regiono mokinių kūrybos konkursas „Koram žemaitėška“, kurį organizavo Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija.
     Konkurse dalyvavo ir dvi mūsų mokyklos atstovės: 5 kl. mokinė Ema Sakalauskaitė sukūrė pasakojimą „Mona senasis buočios“ (apie neseniai amžinybėn iškeliavusį prosenelį), o dešimtokė Evelina Stonkutė jautriai „parokavo“ apie mylimą senelę (pasakojimas „90 gyvenimielė žėidū“). Konkursui mokines ruošė lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja A. Prižginaitė.
    Didžiuojamės jaunųjų kūrėjų pasiekimais ir sveikiname E. Sakalauskaitę, 5–8 kl. grupėje užėmusią I vietą, bei E. Stonkutę, 9–12 kl. grupėje pelniusią III vietą.

Skaitykite 52-ąjį „Tiltų“ numerį
2022-05-04

   

     52-ajame  ,,Tiltų“ numeryje kalbėsimės apie kūrybą  mūsų gyvenime. Tas, kuris kuria, niekada beprasmiškai negriaus. Taigi tuo  kūrybiniu džiaugsmu ir dalijamės,  kūrybiniu ieškojimu. Kaip smagu, kad mūsų bendruomenėje yra švyturių, nuskaidrinančių pilką kasdienybę ir raginančių optimistiškai pasitikti ateitį. Ačiū jiems....
                                                                                                                          Redaktorė Evelina
Naują „Tiltų“ numerį rasite mokyklos laikraščio puslapyje

 

Pažintinė 10-okų išvyka
2022-05-03
Į PROFESIJŲ PASAULĮ...

    Gegužės 3 d. 10 klasės mokiniai su auklėtoja A. Prižginaite lankėsi Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Kurorto verslo skyriuje Palangoje.
     Klausydami specialistės Irmos Želvienės pasakojimo, jaunuoliai sužinojo, kad po 10 kl. šioje įstaigoje galima mokytis paklausių darbo rinkoje specialybių: vizažisto, dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo darbuotojo, renginių ir poilsio paslaugų organizatoriaus, gyvūnų prižiūrėtojo; po 12 klasių - kosmetiko, slaugytojo padėjėjo, paramediko, socialinio darbuotojo padėjėjo, masažuotojo.
     Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo mokymo programos mokytoja Jurga įtraukė moksleivius į praktinį užsiėmimą, kurio metu jaunuoliai turėjo galimybę pamatyti ir sužinoti, nuo ko prasideda gyvybė (į nedidelius vazonėlius buvo pasodintos gėlių sėklos). Profesijos mokytoja Živilė papasakojo apie gyvūnų prižiūrėtojo mokymo programą, apie šios programos privalumus ir karjeros perspektyvas ateityje.
     Mokiniai susipažino su pasirinktos profesijos būsimo darbo specifika, mokymosi trukme, apžiūrėjo modernias praktinio mokymo patalpas, jaukų bendrabutį.

 Nuotraukos fotogalerijoje
2022–2023 M.M. BŪSIMŲ PIRMOKŲ SĄRAŠAS
2022-05-03

      1.    Banys Ainaras
     2.    Būtenis Mantas
     3.    Briedytė Erika
     4.    Eismontas Kajus
     5.    Kazlauskaitė Adelė
     6.    Latakaitė Amelija
     7.    Merliūnaitė Lėja
     8.    Narkutė Aistė
     9.    Paulynaitė Amelija
   10.    Retkutė Urtė
   11.    Smilingytė Agata
   12.    Šiška Aras
   13.    Venckus Gustas

Motinos dienai
2022-05-02

          „Motina yra ta, kuri gali užimti visų kitų vietas, tačiau jos vietos užimti negali niekas kitas“.
                                                                                                      Kardinolas Gaspardas Meymillodas


                               PASVEIKINTOS MAMOS

      Pirmasis gegužės sekmadienis mūsų namams ir širdims dovanoja išskirtinę šventę - Motinos dieną. Ta proga mamytės, močiutės, globėjos buvo pakviestos į šventinį renginį - balandžio 28 d. Kartenos kultūros skyriuje vyko iškilmingas koncertas „Neišsenkantis gerumo šaltinis - Motina“.
     Renginį vedė dešimtokė Evelina Stonkutė ir aktyvi miestelio bendruomenės narė Vaiva Želvytė. „Amžinai mylėti sugeba tik mamos. Jų kelias - daugybės skausmų, išgyvenimų ir, žinoma, džiaugsmų kelias. Mielos mamos, mes jus mylime ligi dangaus, iki kosmoso ir dar toliau“,- jautrius žodžius mamoms skyrė renginio vedėjos.
      Koncerto dalyvius džiugino mokinių atliekamos dainos („Tau, mano mamyte“, „Ridada“, „Pažiūrėk, mamyte“, „Mamos knygelė“, „Mamyte, tau padovanosiu“, „Ašarėlė“ ir kt.) bei šokiai („Seserėle lelijėle“, „Kantri“, „Pupa“).
      Už gražų koncertą dėkojame ir atlikėjams, ir renginio organizatoriams: Janinai Vaičekauskienei, Daivai Norvaišienei, Jūratei Norkuvienei, Vitalijai Brunalienei, Rimantui Varkojui.
                                                                                    *****
     Savo mamytes išradingai ir žaismingai ruošėsi pasveikinti mokyklos mažiausieji. Vaikai piešė piešinius, kūrė popierinių gėlių puokštes ir įspūdingus mamų portretus, „kepė“ sluoksniuotus pyragėlius, deklamavo eilėraščius. Nuoširdžius sveikinimus mamytėms kūrė tiek mažesni, tiek vyresni mokyklos ugdytiniai.
      Tad būkite sveikos, mylimos, gerbiamos, mūsų brangiosios Mamos!

Nuotraukos fotogalerijoje 

Sportiniai laimėjimai
2022-04-27

                        JAUNŲJŲ SPORTININKŲ PERGALĖ
   
     Balandžio 27 d. mūsų ugdymo įstaigoje vyko kaimo mokyklų pradinių klasių mokinių kvadrato varžybos. Mūsų jaunieji sportininkai - trečiokai ir ketvirtokai - „atidirbo“ iš peties: tarp keturių mokyklų iškovota I vieta. Dėkojame ir vaikams, ir jų fizinio ugdymo mokytojui M. Meškauskui

Nuotraukos fotogalerijoje

Nauji pasiekimai
2022-04-27

                          SĖKMĖ ANGLŲ KALBOS KONKURSE
     
       Balandžio 27 d. Kretingoje vyko rajono 8 klasių mokinių anglų kalbos konkursas „Spelling bee“, kuriame dalyvavo 10 aštuntokų. Mūsų mokyklai atstovavo G. Mataitytė ir D. Metrikis. Džiaugiamės mokinių pasiekimais ir sveikiname D. Metrikį, konkurse laimėjusį I vietą. Dėkojame ir anglų kalbos mokytojai I. Smilingienei.

Dalyvavimas Žemaitijos regiono nuotolinėje konferencijoje
2022-04-26

          GAMTAMOKSLINĖ KONFERENCIJA    

   2022 m. balandžio 6 d. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinėje mokykloje nuotoliniu būdu vyko Žemaitijos regiono gamtamokslinė konferencija „Ieškome, tiriame, kuriame“.
     Renginyje gerąja patirtimi dalijosi gamtos mokslų mokytojai iš Kretingos, Plungės, Šiaulių rajonų. Tiriamieji darbai pristatyti dviejose sekcijose: 1–4 kl. bei 5–10 kl.
   Mūsų mokyklos 3 klasės moksleiviai Elija Viršilaitė ir Dovydas Šiaulys konferencijoje pristatė pranešimą „Magneto savybių tyrimas“. Jaunųjų tyrėjų darbui vadovavo pradinio ugdymo vyr. mokytoja Virgina Domarkienė. Septintokės Greta Falkytė ir Ieva Stroputė pristatė pranešimą „Dantų pastos kokybės tyrimas“. Jų darbo vadovė - biologijos mokytoja metodininkė Aušra Gedgaudienė.
     Mokymasis tampa įdomus ir prasmingas tada, kai pats vaikas eksperimentuoja, atranda ir išranda, tyrinėja, kuria, bendrauja... Konferencija - puikus patyriminio mokymo ir mokymosi pavyzdys bei  galimybė ugdyti mokinių gamtamokslines kompetencijas, skatinti mokytojus dalintis patirtimi gamtamokslinio ugdymo tema.    

Nuotraukos fotogalerijoje

Integruotos pamokos Vaineikių girininkijoje
2022-04-25
                                               MATEMATIŠKAI ISTORINIS MIŠKASOSDIS.

                                                   ARBA PAMOKOS LAUKE.

KAS? Geri kaimynai - Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro ir Kūlupėnų pagrindinės mokyklos mokiniai (6, 7 ir 8 klasių) su mokytojomis Jūrate Lisauskiene (rusų k.) ir Asta Pociene (istorija).

KUR? Vaineikių girininkijoje, Didžiuosiuose Žalimuose.

SU KUO? Vaineikių girininkijos darbuotojais: girininku Tomu Čepausku, girininko pavaduotoja Gintare Varaniute ir eiguliu Justinu Ežerinsku.

KADA? Prieš pat Velykas.

KĄ VEIKĖ? Lankė partizanų atminimo vietas ir mokėsi istorijos; sodino egles bei juodalksnius ir mokėsi matematikos; kepė ant laužo dešreles ir žaidė. O viską sudėjus krūvon - tyrinėjo gamtą, sportavo ir mokėsi bendrauti. GYVAI, ne žinutėmis ir ne nuotoliniu.

KOKIA IŠ TO NAUDA? Atsodintas šmotas miško - mažytis indėlis į gamtos puoselėjimą. Nauji pažįstami - visada malonu užmegzti gražią draugystę su kaimynu. Pažintis su viena iš daugybės miškininko profesijos pareigų - o gal tai būsimas gyvenimo kelias? Istorijos, matematikos, gamtos, fizinės kultūros pamokos lauke – smagiau už pačią geriausią pamoką klasėje.

REFLEKSIJA. Klausimas vaikams (galit ir jūs pabandyti): kiek norėtumėte uždirbti per mėnesį? Vieniems gana 1000 eurų, kitiems 4000 eurų - tik pradžia. Užduotis: jei už vieno daigo pasodinimą gaunate 7ct, o tą daigą sodinate dviese, tai kiek jų reikia pasodinti, kad uždirbtumėte išsvajotą atlyginimą?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Jūratė Lisauskienė ir Asta Pocienė

Nuotraukos fotogalerijoje

Džiuginantys laimėjimai
2022-04-20

                             SVARŪS PASIEKIMAI KONKURSUOSE

     Balandžio 19 d. vyko rajoninė pradinių 3–4 klasių mokinių matematikos olimpiada, kurioje dalyvavo 40 moksleivių. Olimpiadoje puikiai pasirodė Dovydas Šiaulys - tarp aštuoniolikos 3 klasės dalyvių jis užėmė II vietą. Mokinys dalyvaus respublikiniame matematikos olimpiados etape.
    Balandžio 20 d. vyko Kretingos rajono 6–7 klasių mokinių anglų kalbos konkursas „Spelling bee“. Tarp 13 dalyvių šauniausiai pasirodė septintokas Tajus Smilingis - laimėta I vieta.
   Už puikius pasiekimus dėkojame ir mokiniams, ir pedagogėms Virginai Domarkienei bei Indrei Smilingienei.

Ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų veiklos naujovės
2022-04-11

         Dalyvauta meninės veiklos projektuose

   Jungtinės priešmokyklinio ugdymo grupės „Bitės Ritės mokyklėlė“ vaikai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo mokytojų gerosios patirties sklaidos projekte „MUZIKA SU STEAM“, kurį organizavo Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“.
      Meninio ugdymo mokytoja Daiva Norvaišienė vedė muzikos pamoką ir pristatė STEAM ugdymo elementus, metodus, naudojamas priemones.
     „Bitės Ritės mokyklėlės“ vaikai ir „Nykštukai“ kartu su muzikos mokytoja D. Norvaišiene dalyvavo ir respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų muzikiniame projekte „Klausau, ritmuoju, improvizuoju“. Pristatyta meninė veikla „Muzikuojam su džiaugsmu“.

Nuotraukos fotogalerijoje

Džiuginantis laimėjimas
2022-04-08
SĖKMĖ KONKURSE

     Šauniai pasirodęs Tarptautinės KINGS matematikos olimpiados kvalifikaciniame ir finaliniame etapuose, 3 klasės mokinys Dovydas Šiaulys dalyvavo ir paskutiniame - KINGS LYGOS -  matematikos konkurse bei laimėjo aukso medalį. Sveikiname ir labai didžiuojamės šiuo mokiniu!

                                             

Dalyvauta olimpiadoje
2022-04-01

SĖKMĖ TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADOJE

    Kovo 31 d. vyko Lietuvos mokinių technologijų olimpiados „Kūrybos virusas 2022“ (7–12 klasės) rajoninis etapas, kuriame dalyvavo ir mūsų mokyklos dešimtokė Evelina Stonkutė. Mokinė pristatė kūrybinį darbą „Mano mintys“, pakomentavo, kokias medžiagas ir priemones naudojo jį atlikdama, aptarė darbo proceso eigą.
     Didžiuojamės ir šauniąja technologijų mokytoja Indre Pauliene, ir jos mokine:  E. Stonkutė 9–10 kl. grupėje užėmė I vietą ir buvo deleguota į respublikinį technologijų olimpiados etapą. Sveikiname ir linkime sėkmės!

     

Paminėta Gandro diena
2022-03-26

                       Popietė „Gandrinės“
   
     Gandro diena švenčiama kovo 25 d., kai į mūsų kraštą grįžta baltieji gandrai. Sakoma, kad grįždamas gandras ant uodegos parneša kielę, kuri išspardo paskutinius žiemos ledus.
   Mūsų mokykloje paminėta Gandro diena: pradinių klasių mokytoja Virgina Domarkienė ir šokio pedagogė Janina Vaičekauskienė suorganizavo smagią popietę „Gandrinės“, kurioje dalyvavo 1–4 kl. mokiniai. Renginyje svečiavosi ir penktokai su gamtos ir žmogaus mokytoja Aušra Gedgaudiene.
     Iš pradžių popietė vyko mokyklos aktų salėje. Renginio dalyviai, pasipuošę įvairiausių paukščių kaukėmis, klausėsi 2 kl. mergaičių atliekamos dainos „Pavasario dainelė“ (mokytoja Daiva Norvaišienė) bei 3 kl. mokinių pranešimo apie svarbias kovo mėnesio dienas: kovo 10 d. (40-ies paukščių diena), kovo 20 d. (Žemės diena) ir kovo 25 d. (Gandro diena).
     Vėliau šventė vyko mokyklos kieme prie ąžuolo. Trečiokai pasakojo apie gandrą, jo kelionę į šiltuosius kraštus, paporino apie tai, kaip varlė ant gandro pyko, pamėgdžiojo paukščių balsus bei pristatė kitus smulkiosios tautosakos kūrinius apie mūsų šalies nacionalinį paukštį. Kaip padaryti gandriukams karūnas, pasidalijo pradinių klasių mokytoja Regina Baltuonienė. Užduotį pradinukams buvo paruošę ir penktokai. Į šventę 5 kl. ugdytiniai atkeliavo pasipuošę Lietuvoje žiemojančių bei rudenį išskrendančių paukščių kaukėmis. 1–4 kl. moksleiviai turėjo atspėti, kurie paukščiai mūsų šalyje žiemoja, o kurie išskrenda.
     Šokio mokytoja J. Vaičekauskienė linksmai šmaikštavo pamėgdžiodama įvairių paukščių balsus bei ragino vaikus šokti. Smagiai atlikti liaudies šokiai „Graži mūsų šeimynėlė“, „Noriu miego, saldaus miego“, „Pliauškutis“, „Petkevičiaus polka“.

Nuotraukos fotogalerijoje

Ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų veikla
2022-03-26

                  IŠ MAŽŲJŲ GYVENIMO...

   Ikimokyklinukai ir Pu grupės vaikai laiką mokykloje leidžia prasmingai ir turiningai.
     Kovo pradžioje mažieji kartu su auklėtojomis suorganizavo linksmą Kaziuko mugę, paminėtos ypatingos dienos: Pasaulinė Žemės diena, Pasaulinė vandens diena, Pasaulinė Dauno sindromo diena, Gandro diena.
     Auklėtojos sėkmingai organizavo įvairias STEAM veiklas. Pavyzdžiui, vaikai, naudodami actą ir sodą, pūtė balionus; sužinojo, kodėl svarbu plauti rankytes; kūrė „šokančio kamuoliuko“ piešinius; stebėjo, kaip spalvomis pasipuošia į įvairius dažus pamerktos snieguolės; ant vandens purškė skutimosi putas ir džiaugėsi „lietaus debesėliais“; domėjosi įvairiomis sėklomis ir įkūrė tikrus „palangių daržus“.
  „Bitės Ritės mokyklėlės“ vaikai ir „Nykštukai“ dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų muzikiniame projekte „Klausau, ritmuoju, improvizuoju“.
      Ačiū auklėtojoms ir vaikais už kūrybiškumą ir iniciatyvumą.

Nuotraukos fotogalerijoje

Kviečiame palaikyti mokinių sėkmę konkurse
2022-03-25

           Dalyvaujama Žemės dienai skirtame konkurse

     Mūsų mokyklos mokiniai dalyvauja Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos paskelbtame konkurse „SAUGOKIME ŽEMĘ, KAD JI SAUGOTŲ MUS“.             
      Kūrybinius darbus konkursui pateikė šie moksleiviai: originalius piešinius nupiešė 4 klasės mokinės B. Geležinytė, E. Kolajanskaitė, G. Liaudinskaitė, V. Vilimaitė, S. Vaičikauskytė, penktokas J. Bagdonas ir 9 kl. mokinė E. Stonkutė. R. Kripaitė (4 kl.) gamtos vaizdus užfiksavo dviejose nuotraukose, eilėraščius sukūrė B. Geležinytė (4 kl.) ir E. Sakalauskaitė (5 kl.).
         Už vaikų kūrybinius darbelius galima balsuoti Žemaitijos nacionalinio parko Facebook paskyroje Albumas: SAUGOKIME ŽEMĘ, KAD JI SAUGOTŲ MUS konkurso dalyvių darbai.

Mokinių darbai:

                           

                        

                                         

                                   R. Kripaitė 4 kl.

                                 

                           B. Geležinytė 4 kl.                                           E. Kolajanskaitė 4 kl.

                     

                J. Bagdonas 5 kl.                                                          E. Stonkutė 9 kl.

     

       G. Liaudinskaitė 4 kl.                          V. Vilimaitė 4 kl.                                  S. Vaičikauskytė 4 kl

Ugdymo proceso įgyvendinimas bendradarbiaujant
2022-03-24

        INTEGRUOTA ISTORIJOS IR TECHNOLOGIJŲ PAMOKA
 
   Istorijos mokytojas A. Jakštas ir technologijų mokytoja I. Paulienė 8 klasės mokiniams organizavo integruotas pamokas apie knygos atsiradimą, gamybą, jos išpopuliarėjimą bei platinimą.
    Per technologijų pamokas aštuntokai iš antrinių žaliavų gamino dirbtinį popierių, jo lapelius dekoravo įvairiomis gamtinėmis medžiagomis.
     Istorijos pamokos „Knygos kelias“ metu 8 kl. moksleiviai sužinojo, kad spaudos presą sukūrė kalvis ir juvelyras Johanas Gutenbergas, jis išspausdino ir pirmąją knygą – Bibliją. Kalbėta apie pirmąją Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės spaustuvę, aptarta M. Mažvydo, J. Bretkūno, M. Daukšos, M. Valančiaus, K. Donelaičio, knygnešių veikla. Mokiniai atsakė į pamokos apibendrinimo klausimus.
     Istorijos mokytojas mūsų mokykloje surengė dailininko, pripažinto kaligrafijos meistro Alberto Gursko darbų parodą.

  Nuotraukos fotogalerijoje

 

Netradicinė biologijos pamoka
2022-03-19

          ,,Inkilų kėlimas miško paukšteliams“

     Kovas - ne tik pirmas pavasario, bet ir paukščių grįžimo mėnuo. Ta proga mūsų mokyklos-daugiafunkcio centro 7 klasės mokiniai su pedagoge Aušra Gedgaudiene prisidėjo prie Valstybinių miškų urėdijos organizuojamos akcijos „Paukščiai grįžta namo“ ir kovo 18 d. biologijos pamokos metu vyko į Vėlaitinės mišką. Mokiniai kartu su Kartenos girininkijos specialistais miško sparnuočiams - zylėms, bukučiams, musinukėms - iškėlė daugiau kaip dešimt inkilų. Girininko pavaduotojas ir eigulys septintokams papasakojo, kokie inkilai įvairiems paukšteliams yra tinkami, kaip teisingai juos iškelti bei į kurią pusę atsukti landą, kad paukščiai inkilėliuose apsigyventų.
     Netradicinė biologijos pamoka, kurios metu įgyta daugiau praktinių gebėjimų ir plėtotos aplinkosauginės kompetencijos,  mokiniams buvo įdomi ir naudinga.

Nuotraukos fotogalerijoje

Dalyvavimas Žemaitijos zonos mokinių saviraiškos renginyje
2022-03-18

                                   DALYVAVIMAS FESTIVALYJE

       Kovo 16 d. Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykloje vyko Žemaitijos zonos 1–8, 9–12 (I–IV gimnazijos) klasių mokinių meninės saviraiškos festivalis „Širdies muzika“.
    Renginyje tarp 25 kolektyvų pasirodė ir mūsų mokyklos jaunieji šokėjai bei dainininkai. Trečiokai linksmai trypė liaudies šokį „Polka tinka kiekvienam“, o 2–4 kl. mokinių vokalinis ansamblis atliko dainą „Ašarėlė“. Dėkojame ir atlikėjams, ir jų vadovėms - šokio mokytojai metodininkei Janinai Vaičekauskienei ir muzikos mokytojai metodininkei Daivai Norvaišienei.

 Nuotraukos fotogalerijoje

Kovo 11-ajai paminėti
2022-03-12

                                   LIETUVOS

      NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENOS

                                 PAMINĖJIMAS

    Mokykloje organizuotos įvairios veiklos, skirtos Kovo 11-ajai paminėti.
    Kiškučių“ grupės vaikai iš popieriaus ir gamtinių medžiagų gamino laivelius ir puošė juos trispalvėmis.
     Ikimokyklinio ugdymo grupės „Nykštukai“ vaikai su baltais popieriniais balandžiais rankose skandavo: „Mylime visus pasaulio vaikus. Mes - už laisvę!“.
    Visos ikimokyklinio ugdymo ir Pu grupės kūrybiškai papuošė savo edukacines erdves: akį džiugina vaikų piešiniai, trispalviai karpiniai, kiti kūrybiniai darbeliai.
     Taikydami įvairias kompiuterines programas (Microsoft Word, Microsoft Excel, Imagine Logo ir kt.) 5–10 kl. mokiniai ir pradinukai, informatikos būrelio „Įdomioji kompiuterija“ nariai, atliko kūrybinius darbus, skirtus tėvynei Lietuvai (mokytoja J. Drąsutienė).
   Ketvirtokai dalyvavo mokyklos muziejaus - edukacijos centro veikloje „Laisvės paukščiai“. Vaikai kūrė paukštelius iš vilnos, taip išreiškė solidarumą bei palaikymą mūsų šaliai ir Ukrainai. Mokiniai taip pat sužinojo, kuo Lietuvai svarbi Kovo 11-oji. Paukšteliai iš vilnos papuošė mokyklos fojė (veiklas organizavo M. Narkienė ir R. Bitautienė).
       5–10 kl. mokiniai dalyvavo lietuvių kalbos ir literatūros viktorinoje „Aš gyvas kalboje“.
     Mokyklos bibliotekos vedėja A. Bončkienė visus kvietė dalyvauti Kahoot! viktorinoje apie Karteną. Dienos centro vaikai prisijungė prie palaikymo Ukrainai akcijos „Laisvės apyrankės“.
     Kartenos bendruomenės nariai trispalvėmis ir Ukrainos šalies vėliavos spalvų juostelėmis papuošė liepaites miestelio centre bei mokyklos kiemo pasididžiavimą - ąžuolą.  

Nuotraukos fotogalerijoje

Organizuota viktorina mokykloje
2022-03-10

                   VIKTORINA „AŠ GYVAS KALBOJE“

     Kovo 10 d. mokyklos lituanistės V. Brunalienė ir A. Prižginaitė suorganizavo viktoriną „Aš gyvas kalboje“, skirtą Lietuvių kalbos dienoms ir Kovo 11-ajai paminėti bei padėkoti Ukrainos herojams, kovojantiems už savo šalies ir viso demokratinio pasaulio laisvę.
    Renginyje dalyvavo 5–10 kl. mokinių komandos (po 4 vaikus iš kiekvienos klasės). Jaunieji kalbos mylėtojai atsakinėjo į literatūros istorijos klausimus, atliko praktines užduotis (paaiškino, ką reiškia pateikti frazeologizmai, taisė leksikos klaidas, užbaigė posakius, nurodė rašytojų slapyvardžius bei kūrinius ir pan.).
    Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad I vietą užėmė 10 kl. mokiniai, II - aštuntokai, III - 9 kl. mokiniai. Viktorinos dalyviams įteikti diplomai, saldieji prizai.

      

      

Užgavėnių šventė
2022-03-01
„Žiema, žiema, bėk iš kiemo“

     Mokykloje vyko tradicinė Užgavėnių šventė „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“.
Mūsų mokyklos mažieji ir pradinukai (per 5 pamoką), pasipuošę spalvingomis persirengėlių kaukėmis, šurmuliavo kiemelyje prie ąžuolo. Vaikai dainavo, žaidė tradicinius Užgavėnių žaidimus, ėjo ratelius, vaišinosi blynais ir kitais gardumynais. Buvo sudeginta Morė, o kartu su ja – ir visos blogybės, neramumai, nesėkmės.

      

      

Dalyvavimas visuotinėje istorijos pamokoje
2022-02-28

                         VISUOTINĖ PAMOKA

Vasario 28 d. 8 val. mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo visuotinėje istorijos pamokoje „Ukrainos istorija: melas ir istorinė tiesa“. Nuotolinę pamoką vedė istorijos mokytojas Audrius Jurgelevičius. Šią palaikymo Ukrainai akciją inicijavo Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga.

 

 

         

Psichologinė pagalba mokiniams
2022-02-24

Geros savijautos programa

    Vasario 24 d. mūsų mokyklos 5–10 klasių mokiniai dalyvavo Geros savijautos programos „Relaksacijos ir streso valdymo technikų įgūdžių formavimas“ užsiėmimuose, kuriuos vedė psichologai Andrėjus Ivanovas, Indrė Soikinaitė ir Giedrė Gutauskienė. Su jungtinėmis 5–6 kl., 7–8 kl. bei 9–10 kl. mokinių grupėmis šešias pamokas dirbo atskiras lektorius.
    Atvirai pasikalbėti, pabendrauti, padiskutuoti, dalyvauti įvairiose refleksijose tądien galėjo ir pedagogai, kuriems atokvėpio užsiėmimus vedė mokyklos psichologė Rimantė Gedrimienė.
    Geros savijautos programa siekiama sumažinti nuotolinio mokymo (si) pasekmes mokinių fizinei bei psichinei sveikatai, gerinti ugdytinių emocinę būklę sukuriant kuo palankesnes sąlygas patirti mokymosi sėkmę jau sugrįžus į klases. Taip pat siekiama ugdyti mokinių socialinius emocinius, bendradarbiavimo bei darbo komandoje įgūdžius, gilesnį moksleivių savęs pažinimą bei gebėjimą reflektuoti, priimti atsakingus sprendimus, stiprinti ugdytinių psichologinį atsparumą, savivertę bei skatinti motyvaciją mokytis.
  Džiaugiamės, kad mūsų mokyklos mokiniai bei pedagogai turėjo galimybę dalyvauti geros savijautos programoje. Tikimės, kad įgytus įgūdžius moksleiviai galės pritaikyti savo kasdienybėje.

 

Psichologė Rimantė Gedrimienė
Socialinė pedagogė Vida Tamošauskienė
Skaitykite 51-ąjį „Tiltų“ numerį
2022-02-23

                

      Naujajame  ,,Tiltų" numeryje skaitykite apie mokyklos bendruomenę - mokinius ir mokytojus, apie naujas patirtis, apie tai, kaip sparčiai keičiasi gyvenimas ir mums visiems reikia suspėti su tais pokyčiais. Taip pat  šiame numeryje savo talentą dar labiau atskleidžia  dešimtokė Gabija - jos  sugalvoti ir nupiešti komiksai pralinksmins visus.
                                                                                                                            Redaktorė Evelina

Naują „Tiltų“ numerį rasite mokyklos laikraščio puslapyje

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai
2022-02-17

        „Vasario 16-osios Lietuva – tai mūsų stebuklas. Ir mūsų džiaugsmas, mūsų pasididžiavimas“.
                                                                                 Prezidentas V. Adamkus

               Paminėta Vasario 16-oji

  Mūsų mokyklos bendruomenė linksmai, žaismingai ir, galima teigti, „su trenksmu“ paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.
      Ikimokyklinio ugdymo grupių „Kiškučiai“, „Boružėlės“, „Nykštukai“ bei priešmokyklinio ugdymo grupės „Bitės Ritės mokyklėlė“ vaikai buvo ypač išradingi. Mažieji mokinukai piešė ir naudodami įvairias technikas aplikavo trispalves, kūrybiškai dekoravo Lietuvos žemėlapio kontūrus, spalvino kviečių varpas, iš įvairių medžiagų (žaislų, popieriaus ritinėlių ir pan.) „statė“ įspūdingas pilis, deklamavo eilėraščius, puošė savo grupių edukacines erdves. Dėkojame visoms mažųjų mokytojoms (vaizdo įrašą su vaikų sveikinimais Lietuvai sumontavo mokytoja Edita Mackevičienė (www.youtube.com/watch).
     Gražiausias dainas, šokius, eiles, piešinius Lietuvai skyrė 1–4 klasių mokiniai. Mokyklos aktų salės scenoje dainavo jaunučių choras (muzikos mokytoja Daiva Norvaišienė), linksmai trepsėjo jaunučių šokių kolektyvas (mokytoja Janina Vaičekauskienė).
     Su gimtadieniu tėvynę sveikino ir 5–10 kl. mokiniai. Vadovaujami dailės ir technologijų mokytojos Indrės Paulienės, jie atliko įvairius kūrybinius darbus: penktokai piešė (tema „Mano kraštas“), 6 kl. mokiniai kūrė trispalvius ornamentus su dekoratyvinėmis juostelėmis, septintokai trispalvėmis dekoracijomis papuošė mokyklos laiptų pakopas, 8 kl. mokiniai gamino trispalvius segtukus ir peteliškes, devintokai - dubenėlius su trispalvių lapų įspaudais, 10 kl. mokiniai - verpstes iš molio.
     Ir mažesni, ir vyresni vaikai aktyviai dalyvavo mokyklos bibliotekos vedėjos Alvyros Bončkienės organizuotose akcijose: piešė atvirukus, rašė linkėjimus Lietuvai (vaizdo įrašą su pradinukų ir 5–10 kl. mokinių sveikinimais Lietuvai sumontavo mokytojas Gintaras Mačernis (m.facebook.com/story.php )).

                      

Paminėta Šv. Valentino diena
2022-02-14

                         Mokykloje „siautėjo“ Šv. Valentinas

     Vasario 11 d. Mokinių tarybos nariai su vadove Rūta Trakiene tiek mokinius, tiek pedagogus kvietė dalyvauti  Šv. Valentino dienos atrakcijose.
     Pirmiausia maloniai nuteikė mažos staigmenėlės: iš ryto ant rankos riešo užrišta raudona juostelė-apyrankė, ant kabineto durų priklijuoti širdies formos lapeliai su linkėjimais (linkima geros nuotaikos, meilės, bučinukų, apsikabinimų, šokolado ir pan.). Per ilgąsias pertraukas organizuotos įvairios veiklos aktų salėje. Pradinukai dainavo, atliko žaismingą kūrybinį darbelį „Meilės laivas“. Vyresniųjų klasių mokiniai iš įvairių medžiagų kūrė dizainerio vardo vertus Šv. Valentino dienos kostiumus, turėjo užbaigti dainuoti meilės dainas, sakė vardus iš nurodytų raidžių. Tiek mokiniai, tiek pedagogai galėjo parungtyniauti žaisdami Šv. Valentino dienai skirtą Kahoot! žaidimą. Sėkmingiausiai iš mokytojų sekėsi IT specialistei Jolitai Drąsutienei, o iš mokinių geriausiai pasirodė aštuntokas Artas Rimkus.
     Entuziastingai, linksmai, „galingai raudonai“ meilės dieną paminėjo ir mūsų mažieji.

Nuotraukos fotogalerijoje

Dalyvavimas Žemaitijos regiono renginyje
2022-02-11
Sėkmė viktorinoje

    Vasario 11 d. Microsoft Teams virtualioje aplinkoje vyko Žemaitijos regiono viktorina „Aš ir Valančius“, kurią organizavo Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla. Renginio tikslas - netradiciškai paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną ir vyskupo Motiejaus Valančiaus 221-ąsias gimimo metines.
     Viktorinoje dalyvavo  ir mūsų mokyklos 6–8 kl. mokinių komanda (po du iš kiekvienos klasės): šeštokai Karina Samulionytė ir Ugnius Rimkus, septintokai Tajus Smilingis ir Jokūbas Domarkas bei aštuntokai Nedas Žagaras ir Astijus Lygutas. Konkursui mokinius parengė istorijos mokytojas Alvydas Jakštas.
    Viktoriną sudarė 4 turai („Vyskupas M. Valančius“, „Vasario 16-oji“, „Sąsaja“, „Įvairūs“) po 10 klausimų. Klausimui atsakyti skirta 1 minutė, atsakymus mokiniai rašė „Teams Forms“ programoje. Šauniai padirbėję mūsų mokyklos ugdytiniai viktorinoje užėmė II vietą! Sveikiname ir dėkojame už pastangas!

       

Mažųjų gyvenimo įvairovė
2022-02-11

                           Dalyvavimas STEAM veiklose...

      Ikimokyklinukai ir Pu grupės vaikai mokykloje niekada nenuobodžiauja. Jų veiklos įdomios, kūrybiškos ir žaismingos.
     Mūsų mažieji mokslininkai dalyvauja įvairiose STEAM veiklose. Vaikai atliko bandymus su cukrumi, druska bei cukraus pudra, susipažino su Kartenos istorija ir kūrė miestelio geografinį planą, eksperimentavo su vandeniu, spalvomis, miltais bei dantų pasta, kūrė skambančius ir neskambančius žaisliukus, aiškinosi kosmoso paslaptis ir pan. Vaikai aktyviai sportuoja, smagiai leidžia laiką lauke. Už gražias akimirkas, kūrybiškumą, iniciatyvumą dėkojame ir vaikams, ir šauniosioms jų mokytojoms.

Nuotraukos fotogalerijoje

Dalyvauta didžiausioje nuotolinėje pamokoje
2022-02-06

                                   

      Vasario 4 d. mūsų mokyklos 1, 2, 4, 5, 7 ir 8 kl. mokiniai, klasių auklėtojai ir dalykų mokytojai Rima Bitautienė, Morta Kairienė, Regina Baltuonienė, Daiva Norvaišienė, Rūta Trakienė, Jūratė Lisauskienė ir Aušra Gedgaudienė dalyvavo didžiausioje nuotolinėje pamokoje Lietuvoje „Mokonomika“. Renginio, kurį vedė „Swedbank“ Finansų instituto vadovė ir „Mokonomikos“ iniciatorė Jūratė Cvilikienė bei dainų kūrėjas ir atlikėjas, aktorius Dominykas Vaitiekūnas, dalyviai klausėsi įdomių pranešimų tvarumo, inovacijų, pilietiškumo, finansinio raštingumo ir kitomis aktualiomis temomis. 5, 7 ir 8 klasių mokiniai į pamokas prisijungė iš namų, o pradinių klasių mokiniai - mokykloje, savo klasėse.
       Nuotolinės pamokos visoms klasėms vyko vienu metu trijuose skirtinguose pogrupiuose: „Atradėjai“ (1–4 kl.), „Kūrėjai“ (5–8 kl.), „Ekspertai“ (9–12 kl.). Jauniesiems atradėjams pristatytos dvi teatralizuotos pamokos apie biudžeto ir gimtadienio šventės planavimą, jie dalyvavo ir virtualiose kūrybinėse dirbtuvėse „Tvarumo magija: iš džinsų į prijuostę“, karatė treniruotėje bei tyrinėjo skauto kuprinės paslaptis. Kūrėjai  (5–8 klasių moksleiviai) susitiko su istorike ir „TikTok“ žvaigžde Kristina Petrauske, kuri griovė mitus apie senovės Lietuvą. Žurnalistė Jurga Bakaitė įtraukė į melagienų ir konspiracijos teorijų pasaulį. Dar buvo šiek tiek kosmoso su „NanoAvionics“, pamokų apie tvarumą bei kibernetinį saugumą. Virtualioje scenoje buvo galima susitikti su „Swedbank“ vyriausiuoju ekonomistu Nerijumi Mačiuliu, finansinį intelektą nagrinėjančia Justina Bagdanavičiūte ir investavimo ekspertu Mariumi Ignotu.
    „Mokonomiką“ aplankė Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos atstovė Dalia Stabrauskaitė, Europos Komisijos narys Virginijus Sinkevičius. Per pertraukas studijoje taip pat svečiavosi meditacijos mokytojas Ugnius Leimontas, treneris Alanas Dzeranovas, „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ laimėtoja Mūza Svetickaitė.
       Nuotolinėje „Mokonomikos“ pamokoje dalyvavo ne tik Lietuvos moksleiviai, jų mokytojai ir tėvai, bet ir JAV, Jungtinės Karalystės, Norvegijos, Švedijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos ir kitų šalių lietuviai.

Nuotraukos fotogalerijoje

Mažųjų ugdytinių veikla
2022-01-21

               IŠ MAŽŲJŲ GYVENIMO...

    Ikimokyklinukų ir Pu grupės vaikų gyvenimas mokykloje kupinas nuotykių, džiugių akimirkų, įdomių veiklų. Mažieji žaisdami linksmai mokosi! Susipažįsta su stebuklingu pasakų pasauliu, skaito kūrinėlius ir juos iliustruoja, kuria personažus, vaidina, lankosi bibliotekoje, mokosi pasakoti, pažinti raides ir skaičius, tyrinėja gyvūnų pėdsakus. Vaikai žaidžia komandinius žaidimus, žiūri ir aptaria įvairius filmukus, dalyvauja sportinėje veikloje. Mažieji sugeba net sniego „prigaminti“ ir iš jo lipdyti figūrėles. Vaikai taip pat susipažįsta su įvairiomis profesijomis, mokosi išsakyti savo nuomonę, įsivertinti pasiekimus. Už turiningas ir smagias veiklas dėkojame šauniosioms mažųjų mokytojoms bei aktyviems ir smalsiems jų auklėtiniams!

Nuotraukos fotogalerijoje

Laisvės gynėjų dienai
2022-01-14

                                                  „Laisvė reikalauja atsakomybės ir drąsos“.
                                                                                                         A.Dresen


                 PAMINĖTA SAUSIO 13-OJI

    Sausio 13-ąją mokykloje paminėta Laisvės gynėjų diena. Klasėse ir koridoriuose uždegtos atminimo, vienybės ir pergalės žvakelės - prisijungta prie visuotinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“.
     Mokiniams vesta pilietiškumo ugdymo pamoka „Mūsų Laisvė užaugo“. Mažieji ugdytiniai bei pradinukai klausėsi mokytojų pasakojimų apie Sausio 13-osios įvykius, piešė, dainavo, deklamavo eilėraščius. 5–10 klasių mokiniai, įpareigoti istorijos mokytojo A. Jakšto, savarankiškai parengė informacinę medžiagą (kompiuterines pateiktis), skirtą Laisvės gynėjų dienai paminėti, ir pristatė ją klasės draugams. Taip pat klausytasi dainų apie laisvę, stebėtos dokumentinių filmų apie Sausio 13-osios įvykius ištraukos.


   

                        

Gražių ateinančių švenčių !
2021-12-23

Kalėdiniai renginiai
2021-12-23

           KALĖDINIŲ ŠVENČIŲ MARATONAS MOKYKLOJE

     Gražiausioms žiemos šventėms ruošėsi visi mokyklos ugdytiniai. Grupėse ir klasėse buvo papuoštos eglutės, vyko įvairios edukacinės veiklos, kurių metu buvo kuriami kalėdiniai papuošimai ir įvairios dekoracijos, kepami sausainiai, piešiami atvirukai, rašomi sveikinimai ir pan.
     Mažieji ugdytiniai ir pradinukai susitiko su Kalėdų seneliu - vyko šventiniai rytmečiai ir popietės. Vaikai šoko, dainavo, deklamavo eilėraščius, vaidino, 3 klasės mokiniai su klasės vadove net spektaklį surežisavo. Ketvirtokai dar prieš šventes apsilankė Kalėdų senelio rezidencijoje kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose. Penktų-dešimtų klasių mokiniai taip pat dirbo išsijuosę: kūrė scenarijus, filmavo, montavo, t. y. rengė kalėdinius vaizdo sveikinimus. Nuo vaikų neatsiliko ir pedagogai, kurie taip pat „susuko“ žaismingą vaizdo klipą-sveikinimą pagal V. Kernagio dainą „Saugok sveikatą“.
      1–4 kl. mokiniams (gruodžio 22 ir 23 d.) bei 5–10 kl. ugdytiniams (gruodžio 23 d.) organizuotos netradicinio ugdymo dienos „Kalėdiniai sveikinimai, papročiai ir tradicijos“. Kalbėta apie Kalėdų šventimą Lietuvoje ir užsienyje, vaikai peržiūrėjo savo ir kitų klasių mokinių kalėdinius vaizdo sveikinimus, žaidė, dainavo, keitėsi dovanėlėmis. Kiekvienos klasės ugdytinius ir jų auklėtojas pasveikino mokyklos direktorė L. Mačernienė.
      Nominacijomis „Metų mokinys“ buvo pagerbti gabiausi, talentingiausi, aktyviausi 2020–2021 m. m. mokiniai: bronzinis ženklelis atiteko Nedui Žagarui (8 kl.), sidabrinis - Jokūbui Domarkui (7 kl.), auksinis - Tajui Smilingiui (7 kl.).
               

Kalėdinių renginių nuotraukas žiūrėkite fotogalerijoje:    

                                                               Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių

                                                               1–4 klasių

                                                               5–10 klasių 

                                                               3 klasės vaidinimas

                                           Pedagogų sveikinimas mokyklos fb paskyroje

 Mokyklos fb paskyroje rasite ir daugiau nuotraukų bei filmukų iš kalėdinio laikotarpio renginių mokykloje.

Skaitykite naują „Tiltų“ numerį
2021-12-20

                              Jubiliejinis 50 - asis „Tiltų“ numeris

     2001-ųjų gruodžio mėnesį – lygiai prieš dvidešimt metų – Kartenos  mokykloje pradėtas leisti mokinių laikraštis „Tiltai“. 2021-ųjų gruodžio mėnesį galime skaityti 50-ąjį šio laikraščio numerį.  Nors per 20 laikraščio leidimo metų daug kas keitėsi: redaktoriai, žurnalistai, maketuotojai, tačiau laikraščio paskirtis liko ta pati – pasakoti apie gerąsias mūsų mokyklos bendruomenės patirtis, apie mūsų dvasinį augimą ir tobulėjimą, apie tą aplinką, kurioje gyvename ir kurios grožis priklauso tik nuo mūsų veiklos.

                                                                                                                                                    Redaktorė Evelina

Visą numerį skaitykite mokyklos laikraščio puslapyje

Netradicinio ugdymo pamokos
2021-12-13
„Norėčiau ir po mirties būti jums naudingas“.
M. Valančius

PAMINĖTOS M. VALANČIAUS GIMIMO METINĖS

      Gruodžio 10 d. mokykloje paminėtos Žemaičių vyskupo, švietėjo, blaivybės sąjūdžio pradininko ir puoselėtojo, knygnešystės organizatoriaus, tautos žadintojo, istoriko, rašytojo M. Valančiaus 220-osios gimimo metinės: 1–10 kl. mokiniams vyko netradicinio ugdymo pamokos „Motiejus Valančius – išmintingasis žemaitis“. Renginį organizavo lituanistės V. Brunalienė ir A. Prižginaitė.
        1–4 kl. mokiniai skaitė nurodytus M. Valančiaus kūrinius, aptarė jų pagrindinę mintį, piešė iliustracijas bei parengė informacinį stendą „Motiejaus Valančiaus pamokymai“.
       5–10 kl. mokiniai taip pat skaitė klasei skirtą M. Valančiaus tekstą ir atliko kūrybines užduotis: trumpai, glaustai ir sklandžiai raštu papasakojo perskaitytą kūrinį (ne daugiau kaip 10 sakinių); aptarė, koks mūsų laikams aktualus klausimas, veiksmas ryškėja skaitytame tekste ir pagal tai sukūrė reklamą (su šūkiu, piešiniu, tekstu ir pan.). Penktokai–dešimtokai taip pat paruošė informacinę medžiagą (skaidres, stendą ir kt.) pagal duotas temas: 5–6 kl. - „Motiejus Valančius ir knygnešystė“, 7–8 kl. - „Motiejus Valančius ir blaivybė“, 9–10 kl. - „Motiejus Valančius - rašytojas didaktas“.
      Pedagogė R. Trakienė pradinukams (per 3 pamoką) ir 5–8 kl. mokiniams (per 4 pamoką) organizavo edukacinę veiklą „Žemaitiški M. Valančiaus žaidimai“.

Nuotraukos fotogalerijoje

Išvyka į sostinę
2021-11-30
                                                            PAŽINTINĖ EKSKURSIJA

     Lapkričio 12 d. dalis mūsų mokyklos ugdytinių dalyvavo pažintinėje ekskursijoje - vyko į Vilnių. Mokinius lydėjo geografijos mokytoja Rūta Trakienė ir pavaduotoja ugdymui Aušra Gedgaudienė.
  Sostinėje keliauninkai aplankė MO muziejų, Vilniaus arkikatedrą, dalyvavo Valstybės pažinimo centro edukacinėje programoje „Atrask Lietuvą!“. Vilniaus gynybinės sienos Bastėjoje apžiūrėta senovinių ginklų ekspozicija, grožėtasi sostinės senamiesčio vaizdais.

Nuotraukos fotogalerijoje

Dalyvauta konkurse
2021-11-30

                                                  SĖKMĖ NUOTOLINIAME KONKURSE

    Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras spalio 14 d. pirmą kartą organizavo nuotolinį protmūšį „Kultūrų ratas“. Jame dalyvavo 155 5–12 klasių mokiniai iš 28 respublikos ugdymo įstaigų.
     Mūsų mokyklai konkurse atstovavo pedagogės Rūtos Trakienės vadovaujama 7–8 kl. mokinių komanda: Jokūbas Domarkas, Benas Laurinavičius, Tajus Smilingis, Astijus Lygutas ir Nedas Žagaras. Protmūšio dalyvius lydėjo sėkmė: mūsų mokyklos atstovai 5–8 kl. amžiaus grupėje užėmė I vietą. Sveikiname!

              

Tolerancijos dienos paminėjimas
2021-11-22

                                              „Tolerancija – tai kasdieniai išmėginimai“.
                                                                                      Leonidas Donskis


                TOLERANCIJOS DIENA MOKYKLOJE

        Lapkričio 16 d. mokykloje paminėta Tarptautinė tolerancijos diena.
   Šiųmetės pilietinės iniciatyvos simbolis – Tolerancijos miestas. Su mažaisiais ugdytiniais ir vyresniais mokiniais kalbėta apie gyvenamąją vietovę, žmonių tarpusavio santykius, tolerancijos/ netolerancijos pavyzdžius, situacijas gatvėje, parduotuvėje ar kitose viešose vietose, diskutuota, ar gimtasis miestelis/ miestas/ kaimelis yra tolerantiškas kitam/ kitokiam žmogui ir pan.
     Mūsų mokyklos ugdytiniai „pastatė“ ir įspūdingą Tolerancijos miestą. Vaikai piešė, darė koliažus ir aplikacijas, iš įvairių medžiagų (kartono, spalvoto popieriaus, dėžių ir kt.) kūrė maketus Tolerancijos miesto tema, papuošė juos prasmingais užrašais (DRAUGIŠKUMAS, MEILĖ, PAKANTUMAS). „Keliaudamas“ po mokinių sukurtą Tolerancijos miestą, gali „užsukti“ į Draugystės gatvę, tolerantiškiausią biurą ar šypsenų sodą. 

Iš mažųjų gyvenimo...
2021-10-30

                     MOKYKLOJE – TIKRAS HELOVINAS!

    Mūsų mokyklos mažieji gyventojai – ikimokyklinukai ir Pu grupės vaikai – nei vaiduoklių, nei šmėklų, nei kitokių „babaušių“ tikrai nebijo!
    Vaikučiai patys persirengė vaiduoklių, raganų, velnių, skeletų kostiumais, džiaugėsi „heloviniškai“ papuoštomis mokyklos erdvėmis. Ypač akį traukė šmėkliukai, „apsigyvenę“ mokyklos fojė (už kūrybiškumą dėkojame anglų kalbos mokytojai Mildai Narkienei).
     Taip pat mūsų mokyklos ugdytiniai skaptavo moliūgus ir dalyvavo Kartenos kultūros skyriaus suorganizuotoje moliūgų šventėje „Po rudens dangumi“.

Nuotraukos fotogalerijoje

Ugdymas karjerai
2021-10-29
NETRADICINIO UGDYMO DIENA

   Spalio 28 d. mokykloje suorganizuota netradicinio ugdymo diena „Nuo savanorystės iki profesijos“, skirta ugdymui karjerai (iniciatorės – pavaduotoja ugdymui Aušra Gedgaudienė bei rusų kalbos mokytoja metodininkė, ugdymo karjerai veiklos koordinatorė Jūratė Lisauskienė).
    Iš pradžių 1–10 kl. mokiniams vyko netradicinės pamokos, kurių metu kalbėta apie savanorystę, žiūrėti filmukai apie įvairias profesijas.
    Pradinukai dalyvavo Kultūros paso programos „Mokslininkas“ veiklose. Taip pat 2–4 klasių mokiniai susipažino su muziejininko specialybe. Anglų kalbos mokytoja ir kraštotyrinės-muziejinės veiklos organizatorė Milda Narkienė vaikams papasakojo mokyklos muziejaus ir kai kurių jo eksponatų atsiradimo istoriją, supažindino su muziejuje vykstančiomis veiklomis, suorganizavo edukaciją Vėlinių tema (vaikai padarė puokštes, kurias vėliau nunešė į kapelius).
     Įdomiuose užsiėmimuose dalyvavo ir 5–10 kl. mokiniai.

Naujas „Tiltų“ numeris
2021-10-26

Tęsiamas mokyklos laikraščio leidimas

Naują „Tiltų“ numerį rasite mokyklos laikraščio puslapyje

Dėl konkurso direktoriaus pareigoms eiti
2021-10-22
Dalyvavimas projekte
2021-10-17

                         Iš mažųjų gyvenimo...

   Mūsų mokyklos ikimokyklinukai ir priešmokyklinio amžiaus vaikai dalyvavo Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ organizuotame projekte „Vaikų rankos džiugina žemę“. Šiųmetis projektas skirtas žymaus Europos karo vado, Lietuvos etmono ir Kretingos miesto įkūrėjo Jono Karolio Chodkevičiaus metams paminėti, projekto tema – „Kuriame miestą“.
    Didžiulis miesto kompleksas „pastatytas“ ir mūsų mokyklos kiemo pievelėje! Panaudodami rudens derliaus atsargas (moliūgus, cukinijas, morkas, bulves, agurkus ir kt.) bei įvairias gamtines medžiagas (kaštonus, giles, lapus, šakeles, kankorėžius, gėlių žiedus, akmenukus ir pan.), vaikai „sulipdė“ vienaaukščius ir dviaukščius pastatus, bažnyčią su bokštu, laivą, ežiukus, tvoreles, malūnus ir t.t. Už išradingumą, kūrybiškumą dėkojame ir vaikams, ir jų mokytojoms.
     Beje, rudeniškai papuošta ir mūsų mokykla (ties įėjimu pro paradines duris). Ačiū idėjos sumanytojams!

 Nuotraukos fotogalerijoje

Netradicinė pamoka miestelio bibliotekoje
2021-10-09

                                                       NETRADICINĖ PAMOKA

    Spalio 7 d. 9 ir 10 kl. mokiniai dalyvavo netradicinėje pamokoje „Motiejaus Valančiaus kūryba nūdienos kontekste“, kuri vyko miestelio bibliotekoje (už pakvietimą dėkojame bibliotekos vedėjai Z. Viršilienei).
    Renginio metu ugdytiniai pagilino žinias apie vyskupą, blaivybės sąjūdžio organizatorių, rašytoją M. Valančių – paaugliai stebėjo „Taško“ teatro kompoziją, skirtą M. Valančiaus 220-osioms gimimo metinėms paminėti. Už žaismingumą, įdomią M. Valančiaus biografijos ir kūrybos interpretaciją dėkojame aktoriams Gediminui ir Solveigai.

                

Paminėta Tarptautinė mokytojų diena
2021-10-07

                    „Ateitis – mokyklos mokytojo rankose“.
                                                                   V. Hugo


                             PAGERBTI MOKYTOJAI

   Spalio 5 d. mokykloje paminėta Tarptautinė mokytojų diena – pedagogai dalyvavo šventiniame renginyje „Metų mokytojas 2021“, kurį organizavo Mokinių taryba (vadovė R. Trakienė). Mokytojų pagerbimo ir apdovanojimų ceremonijai „dirigavo“ renginio vedėjai E. Stonkutė ir T. Smilingis.
     Pirmiausia šventės dalyviams buvo parodytas iš anksto parengtas interviu (vaizdo siužetas). Pasirodo, jei nedirbtų mokykloje, karteniškiai pedagogai rinktųsi dainininko, renginių organizatoriaus, vaikų darželio auklėtojos profesijas, mielai šeimininkautų namuose. Atsakydami į klausimą, koks turėtų būti geras mokytojas, pedagogai kalbėjo apie kantrybę, toleranciją, empatiją, nuoširdumą, kūrybiškumą, bendradarbiavimą su ugdytiniais. Apibendrindami išsakytas mokytojų mintis šventės vedėjai Evelina ir Tajus raportavo: „Karteniškiai pedagogai patys geriausi visoje visatoje“
      Renginio „Metų mokytojas 2021“ metu pedagogams teko žengti ir ant raudonojo kilimo, ir atsiimti jiems skirtas nominacijas, kurių buvo visokių visokiausių: „Paukščių kalbos žinovas“, „Ramybė 2021“, „Technologijų fanatas“, „Meditacinis balsas“, „Aš esu greitis“, „Kofeino maniakas“, „Šnekorius 2021“, „Visada teisus“, „Metų gaspadorius“, „Svajoklis (rašytojas)“, „Stilingiausiasis“, „Metų filosofas“, „Influenceris 2021“. Beje, už „gražias akis“ nugalėtojo medalio niekas neįteikė: mokytojams teko ir pasakojimus kurti, ir mokyklos modelį iš lego kaladėlių sukonstruoti, sąvaržėles iš ryžių išrinkti (užrištomis akimis) ar iš antrinių žaliavų apdarus sumodeliuoti ir pan. METŲ MOKYTOJA išrinkta lituanistė V. Brunalienė, SUPER DUPER mokytoja tapo anglų kalbos specialistė I. Smilingienė, o fizinio ugdymo pedagogui M. Meškauskui atiteko SUPER SUPER DUPER mokytojo titulas.
    Profesinės šventės proga mokytojus sveikino direktorė L. Mačernienė, Kartenos seniūnė A. Putvinienė, kultūros skyriaus darbuotojai J. Vaičekauskienė ir R. Varkojus, Elija ir Mykolas – buvę mokyklos mokiniai.

Nuotraukos fotogalerijoje

Dalyvauta rajoninėje muzikos viktorinoje
2021-10-04

                               MUZIKA MANO ŠIRDYJE…

    Spalio 1 d. vyko rajoninė 5 kl. mokinių muzikos viktorina „Muzika mano širdyje“, skirta Tarptautinei muzikos dienai paminėti. Konkursą (nuotoliniu būdu) organizavo Kretingos M. Daujoto progimnazijos muzikos mokytoja ekspertė M. Trušauskaitė.
    Žaismingame renginyje dalyvavo penktokų komandos (po 4 vaikus) iš mūsų mokyklos, M. Daujoto progimnazijos ir Jokūbavo A. Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro.
    Viktorinos-konkurso dalyviai turėjo atsakyti į 20 muzikos teorijos klausimų (Kahoot mokymosi platforma) bei atlikti kūrybinę užduotį – sukurti ir raiškiai perskaityti ketureilį apie muziką (Zoom virtuali aplinka).
    Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad mūsų mokyklos penktokams rajoniniame renginyje sekėsi puikiai! Tarp visų dalyvių E. Sakalauskaitė užėmė I-ąją vietą, M. Geležinis pelnė II-ąją, o M. Kundrotas - III vietą. Pasiruošti viktorinai mokiniams padėjo muzikos mokytoja metodininkė D. Norvaišienė. Sveikiname ir pedagogę, ir jaunuosius muzikos talentus

P. s. Ketureilis apie muziką
Jau atėjo rudenėlis, ir su lapais šoka vėjas.
Sukas, sukasi lapeliai, klaidžioja jie muzikos keleliais.
Vaikštau ir aš tais takeliais klausydama rudens dainelės.
Muzika mano širdyje skamba visada.


                    

Paminėta Europos kalbų diena
2021-09-25

                    Rugsėjo 26 d. – EUROPOS KALBŲ DIENA

   Rugsėjo 26 d. visoje Europoje švenčiama Europos kalbų diena, nes siekiama paskatinti žmones mokytis kalbų ir saugoti kalbų paveldą kaip svarbią kultūros dalį. Kalbų mokėjimas vienija žmones, leidžia pažinti kitas šalis ir jų kultūras, taip pat didina mokymosi galimybes bei motyvaciją.
    Šia proga mokyklos bibliotekoje rugsėjo 24 d. organizuota pamoka – diskusija, kurioje  mokiniai gilino savo žinias apie ES kalbas, kultūrą, veikimo principus, dalyvavo viktorinoje „Suvienyti įvairovės“. Rusų ir anglų kalbos pamokose mokiniai rinko ir ant kalbų žemėlapio  klijavo žodį „AČIŪ“ įvairiausiomis kalbomis.
     Netradicinės pamokos tikslas – skatinti kalbų mokymosi įvairovę, ugdyti pagarbą visoms Europos kalboms.

Nuotraukos fotogalerijoje

Europos judumo savaitė
2021-09-23

                         NETRADICINIO UGDYMO DIENA MOKYKLOJE

    Europos judumo savaitė - didžiausia tvaraus judėjimo kampanija pasaulyje. Jos renginiai kasmet vyksta rugsėjo 16–22 d.
  Prie judėjimą skatinančios iniciatyvos kasmet prisijungia ir mūsų ugdymo įstaiga: rugsėjo 22 d. mokykloje organizuota netradicinio ugdymo diena „Judėk tvariai. Išlik sveikas“.
    Pradinukai (1–3 kl.) su auklėtojomis išsiruošė į žygį po Kartenos apylinkes, o ketvirtokai vyko į Palangos baseiną, prie jūros, aplankė Lazdininkų vėjo malūną.
    1–5 kl. mokiniai prisijungė prie akcijos „Visa Lietuva šoka“, tad mokyklos kieme prie ąžuolo vyko tikra šokių fiesta (mokytoja J. Vaičekauskienė). Per 6 pamoką 5–10 kl. ugdytiniai stadione bėgo 1000 m krosą (mokytojas M. Meškauskas).
    Rugsėjo 22 d. mokykloje ne tik sportuota, judėta ir visaip kitaip krutėta: paminėta ir Baltų vienybės diena bei Rudens lygiadienis. Apie šias įsimintinas dienas mokiniams trumpai papasakojo pedagogės R. Trakienė ir I. Paulienė. Ugdytiniams (1–10 kl.) jos organizavo kūrybines dirbtuves „Apkabinkime rudenį“, kurių dalyviai iš įvairių gamtinių medžiagų sukūrė įstabaus grožio mozaikas su baltiškos simbolikos elementais (už pagalbą ruošiant paveikslams skirtus rėmus dėkojame mokyklos darbuotojui R. Guščiui ir buvusiam technologijų mokytojui D. Lubiui). Pačiu gražiausiu išrinktas trečiokų kūrybos šedevras
    Visos netradicinio  ugdymo dienos veiklos vyko lauke ir mokiniams suteikė daug džiugių emocijų.

Nuotraukos fotogalerijoje

Iš tarptautinio projekto Erasmus+ veiklos
2021-09-20

       

          Tarptautinio projekto veiklos
          („Gyvenkime darnoje su gamta“)

             Grybavimo sezonas atidarytas!☺

 

 

Kas jungia grybus, Kartenos sklandymo klubą ir sodybą Peceliuose? – MES        

Ant saulelė vėl nuo mūs atstodama ritosi,
Ir skambutis vėl į klases mokytojus beigi mokinius sukvietė.
Spalvotų kardelių glėbius į vazas dideliausias sumerkė,
Ir naujus mokslo metus virpėdams pradėjo.
Tuo mokyklos bendruomenė projektą vykdyt pagavo
Ir planą neblogą iš anksto sumisliję,
Tris punktus, pakaušius pakrapštę, vieningai susitarė...

...

Apie visus susitarimus ir veiklas plačiau  rasite čia (2021-09-20 įraše).

Dalyvavimas Maltos ordino pagalbos tarnybos (maltiečių) 30-metyje
2021-09-15

MALTIEČIŲ ŠVENTĖJE – IR MŪSŲ MOKYKLOS ATSTOVĖ

    Maltos ordino pagalbos tarnyba (maltiečiai) šiemet mini veiklos 30-metį. Ši organizacija Lietuvoje vienija apie 1500 savanorių 43 šalies vietovėse – pagalba teikiama seneliams, stokojančiose šeimose augantiems vaikams, neįgaliesiems, sunkumus išgyvenantiems asmenims, pabėgėliams.
    Iškilminga maltiečių veiklos 30-mečio šventė, kurią vedė Jonas Radzevičius,  suorganizuota rugsėjo 11 d. Vilniuje („Vaidilos“ teatre). Maltiečius sveikino Lietuvos Respublikos ministrės pirmininkės patarėja Aistė Kairienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėja Agnė Andriuškevičienė, Sveikatos apsaugos ministerijos patarėjas Marius Čiurlionis, Maltos ordino ambasadoriaus patarėjas Lietuvai Krzysztof Wardawy, kiti garbūs svečiai, užsienio šalių maltiečiai. Renginio svečiai klausėsi nuostabios muzikos – grojo orkestras, vadovaujamas Vytauto Lukošiaus, skambėjo solistų Viktorijos Miškūnaitės ir Pauliaus Bagdanavičiaus atliekamos dainos.
    Jubiliejinėje Maltos ordino pagalbos tarnybos šventėje dalyvavo maltiečiai iš visos Lietuvos. Daugelis jų buvo pagerbti padėkomis, o labiausiai nusipelnę gavo specialius apdovanojimus – Gerumo angelus.

RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ
2021-08-27

Atnaujinta 2023-01-25 © Kartenos vidurinė mokykla. Visos teisės saugomos. Sprendimas:Creative partner