Naujienos 2020/2021 m. m.

SKELBIAMAS KONKURSAS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI
2021-07-23

    Kretingos rajono savivaldybė skelbia konkursą Kretingos rajono Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms eiti.

SKELBIMAS

SKELBIAMAS KONKURSAS LAISVOMS PAREIGOMS UŽIMTI
2021-07-23

   Paskelbtas konkursas technologijų (berniukų) mokytojo (kontaktinio etato dalis – ~0,25 et.) pareigoms užimti Kretingos rajono Kartenos mokykloje-daugiafunkciame centre nuo š.m. rugsėjo 1 d.

Visa informacija darbuotojų poreikyje

SKELBIAMAS KONKURSAS LAISVOMS PAREIGOMS UŽIMTI
2021-07-22

     Paskelbtas konkursas istorijos mokytojo (kontaktinio etato dalis – 0,5 et.), lodopedo (0,5 et.) ir psichologo (0,5 et.) pareigoms užimti Kretingos rajono Kartenos mokykloje-daugiafunkciame centre nuo š.m. rugsėjo 1 d.

Visa informacija darbuotojų poreikyje

 

ĮTEIKTI PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMAI
2021-06-29

     Birželio 25 d. mokykloje vyko šventė – 10 klasės mokiniams įteikti Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai. Renginį vedė devintokė E. Stonkutė.
     Sugiedojus valstybės himną, mažuosius abiturientus sveikino mokyklos vadovė L. Mačernienė, kuri jaunuoliams linkėjo turėti aukštesnių tikslų ir jų siekti. Direktorės įsakymą dėl Pagrindinio ugdymo baigimo pažymėjimų išdavimo perskaitė pavaduotoja ugdymui A. Gedgaudienė, pasisakė klasės auklėtoja D. Norvaišienė. Kai kuriems dešimtokams įteikti ne tik pagrindinio išsilavinimo dokumentai, bet ir padėkos raštai: S. Eismontui – už puikų lankomumą, E. Beržanskytei – už gerą mokymąsi bei aktyvų dalyvavimą neformaliojo švietimo veikloje, A. Masaičiui – už sportinius pasiekimus, K. Gervinskytei – už puikų lankomumą bei kasmetinį dalyvavimą vertimų konkurse „Tavo žvilgsnis“. Už bendrystę, iniciatyvumą padėkota ir dešimtokų artimiesiems – L. Beržonskytei, I. Gervinskienei, A. ir J. Venckauskams.
      Su mokykla skambiomis eilėmis atsisveikino ir patys 10 klasės mokiniai. Jaunuolius primins ir „gyva“ dovana – prie mokyklos pasodintas alyvos medelis. 

Nuotraukos fotogalerijoje

MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO ŠVENTĖ
2021-06-24

    Birželio 23 d. mokykloje vyko mokslo metų užbaigimo šventė „Mūsų sėkmės kelias 2020-2021 m. m.“ Renginį vedė lituanistės V. Brunalienės parengti jaunieji skaitovai.
   Šventės metu pagerbti 5–10 klasių mokiniai. Už puikų mokymąsi ir akademinius pasiekimus padėkos raštai įteikti 9 mokslo pirmūnams – U. Rimkui (5 kl.), K. Samulionytei (5 kl.), G. Žiobakaitei (5 kl.), T. Smilingiui (6 kl.), J. Domarkui (6 kl.), B. Laurinavičiui (6 kl.), A. Lygutui (7 kl.), N. Žagarui (7 kl.), V. Rimkui (8 kl.). Taip pat padėkos raštai įteikti mokiniams, aktyviai dalyvavusiems įvairiuose edukaciniuose konkursuose (tiek rajoniniuose, tiek respublikiniuose), dalykinėse olimpiadose, savanoriškoje bei neformaliojo švietimo veikloje.

Nuotraukos fotogalerijoje

SĖKMĖ KONKURSE
2021-06-24

  Mūsų mokyklos šeštokų komanda – Tajus Smilingis, Benas Laurinavičius ir Jokūbas Domarkas – dalyvavo Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos organizuotame „MINECRAFT“ statinių konkurse.  
    Mokiniai domėjosi J. Pabrėžos gyvenimu, jo nuopelnais bei veiklomis ir, vadovaujami informacinių technologijų specialistės Jolitos Drąsutienės, per kompiuterinį žaidimą „MINECRAFT“ sukūrė įspūdingą bei unikalų darbą.
   Sveikiname ir mokinius, ir pedagogę Jolitą – karteniškių sukurtas „MINECRAFT“ statinio filmukas konkurse pripažintas geriausiu!

Filmuką žiūrėti Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos fb paskyros šio irašo komentaruose (balsavimo rezultatas:129 patinka)

NETRADICINIO UGDYMO DIENA
2021-06-22

„Kalba yra mūsų tauta, be jos nieko svarbesnio nėra - nei teritorija, nei vėliava, niekas... Kalba - mūsų identitetas. Kalba esame mes“.
Aktorė Agnė Šataitė    

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS VIKTORINA

     Birželio 21 d. mūsų mokykloje organizuota netradicinio ugdymo diena – vyko lietuvių kalbos ir literatūros viktorina „Aš gyvas kalboje“, skirta V. Mačernio ir P. Širvio gimimo metinėms paminėti. Reginio iniciatorės – lituanistės V. Brunalienė ir A. Prižginaitė (už kompiuterines pateiktis dėkojame matematikos ir fizikos mokytojai N. Donėlaitei).
     Viktorinoje dalyvavo 5–8 klasių mokinių komandos (po 4 vaikus). Iš pradžių kiekvienos komandos atstovai turėjo raiškiai perskaityti po vieną P. Širvio ir V. Mačernio kūrinį (už tai buvo skiriami papildomi 5 taškai). Vėliau jauniesiems kalbos mylėtojams ir puoselėtojams teko atsakyti į 22 viktorinos klausimus. Smalsiems mokiniams įdomu buvo sužinoti, ką šiauliškių tarmėje reiškia posakis „ramulį sukti“, kuo panašios lietuvių liaudies pasakos „Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių“, „Devyniabrolė“ ir „Apie du panašius brolius“, ką reiškia A. Baranausko sukurtas, tačiau kalboje neprigijęs žodis skundlankis, kas yra „konkė“, iš kurios kalbos „pasiskolinome“ raides č, š, ž ir pan. Viktorinos dalyviai taip pat turėjo nurodyti pateiktų žodžių kalbos dalis bei kūrinių „Anykščių šilelis“, „Kliudžiau“, „Trakų pilis“, „Sigutė“, „Metai“ žanrą, įvardinti nuotraukose matomus kūrėjus, įminti mįslę ir kt.
     Susumavus rezultatus paaiškėjo ir viktorinos lyderiai – I-ąją vietą laimėjo šeštokai! Jiems atiteko „šaltasis“ prizas (ledai), kitų komandų dalyviams įteiktos saldžios dovanėlės.

Nuotraukos fotogalerijoje

TARPTAUTINIO PROJEKTO VEIKLOS
2021-06-21

     Mūsų mokykloje sėkmingai įgyvendinamas tarptautinis Erasmus+ projektas „Gyvenkime darnoje su gamta“. Apie įvairias projekto veiklas buvo galima paskaityti ankstesnėse publikacijose, o šį kartą...
    O šį kartą – apie 6 ir 7 klasės mokinių atrakciją „žemyn upe“☺ Jaunuoliai kartu su mokytojais J. Lisauskiene, R. Trakiene bei M. Meškausku Minijos upe iš Cigonalių iki Kartenos plaukė baidarėmis. Ir ne tik plaukė – pakrantėse rinko šiukšles, aiškinosi, kokios žuvys gyvena Minijoje, kaip atrodo į Raudonąją knygą įrašyti dančiasnapiai, kaip valdyti baidarę, per kiek laiko upe galima įveikti tam tikrą atstumą ir pan. Ši atrakcija buvo tikrai „jėgiška“!

Nuotraukos fotogalerijoje

DALYVAVIMAS TARPTAUTINIAME PROJEKTE
2021-06-16

                                               Siųsk toliau!

    Mūsų mokykla dalyvauja tarptautiniame projekte „HOW TO SURVIVE IN NATURE“„Gyvenkime drauge su gamta“ (pagal „Erasmus+“ programą). Tarptautinio projekto partnerės (be Lietuvos) yra Slovėnija, Turkija, Rumunija ir Portugalija.
   Kviečiame pasižiūrėti linksmą filmuką „Siųsk toliau!“, sukurtą būtent šiam projektui. Už iniciatyvą dėkojame projekto koordinatorei J. Lisauskienei, anglų kalbos mokytojai I. Smilingienei, ikimokyklinio ugdymo grupės „Boružėlės“ auklėtojai E. Mackevičienei, kitiems mokyklos darbuotojams ir, žinoma, mokiniams

Filmukas „Siųsk toliau!“

PILIETIŠKUMO DIENA MOKYKLOJE
2021-06-16

    Pirmadienį, birželio 14-ąją, Lietuvoje paminėta Gedulo ir vilties diena – 80-osios masinių lietuvių tautos areštų ir trėmimų metinės. Ta proga mūsų mokykloje suorganizuota pilietiškumo ugdymo diena, kurios iniciatorė – istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja Asta Pocienė, jai talkino pavaduotoja ugdymui Aušra Gedgaudienė, klasių auklėtojai, dalykų mokytojai.
   5–10 kl. mokiniai dalyvavo orientaciniame klasių komandų žaidime: pagal nuorodas vaikai turėjo surasti 8 postus, kur jų laukė mokytojai, bei atlikti įvairias užduotis (atsakyti į klausimus, išspręsti kryžiažodžius, rebusą ir pan.).
    Paprasta ir lengva tikrai nebuvo☺ Mokytoja A. Pocienė sugalvojo tokias užuominas, kad žaidėjams teko galveles pasukti, kuria kryptimi keliauti norint rasti vieną ar kitą postą. Pavyzdžiui, užuominose buvo nurodyta eiti ten, kur „griūvančios sienos kas dieną nyksta apleistos ir vienos“, kur „rytinis sausumos kelias uždarytas, bet galima praplaukti vandeniu“, kur „dvylika ar keturi apie vieną šokinėja“,  kur „dūšią į dangų palydi“ ir pan.
     Atlikdami užduotis mokiniai dar kartą prisiminė, kada istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėti žemaičiai, kokia yra Vokietijos diktatoriaus pavardė, kaip buvo vadinamas sovietų smogikų būrys, koks sugrąžinto Lietuvos pinigo pavadinimas, kaip sovietai vadino turtingus ūkininkus, kaip vadinamas svetimų teritorijų užgrobimas, nurodė lietuvių tremties vietas ir kt. Sėkmingiausiai orientaciniame žaidime pasirodė šeštokai ir septintokai.
     Už netradicinį birželio 14-osios minėjimo renginį dėkojame organizatoriams ir visiems dalyviams.

Nuotraukos fotogalerijoje

NETRADICINĖS PAMOKOS IR KITOS VEIKLOS MOKYKLOJE
2021-06-16

   Ir pradinukai, ir vyresni mokiniai, atnaujinus kontaktinį ugdymą, džiaugiasi būdami mokykloje bei dalyvauja įvairiose netradicinėse veiklose.
  Štai 1–4 klasių mokiniai dalyvavo Kretingos muziejaus edukaciniame renginyje „Rankdarbiai iš vilnos“.
   Trečiokai lauke surengė pikniką „Man patinka iššūkiai. Ką skaitysiu vasarą?“, taip pat vyko į Laikrodžių muziejų Klaipėdoje (mokytoja R. Bitautienė).
  Pradinukams suorganizuotos išvykos prie jūros, į Klaipėdos zoologijos sodą, į energetinių labirintų ir geometrinių figūrų parką, prie Platelių ežero.
   5–6 kl. mokiniai su mokytoja I. Smilingiene dalyvavo anglų kalbos pamokoje „Pažink medžius ir išmok jų pavadinimus“ (užsiėmimas vyko lauke).
    Jaunieji  menininkai su mokytoja I. Pauliene audė, audė be staklelių, be siūlelių... ☺ Įspūdingo grožio darbeliai „išausti“ panaudojant įvairius žolynėlius.
    Šeštokai ir septintokai, vadovaujami geografijos mokytojos R. Trakienės bei dailės ir technologijų mokytojos I. Paulienės, iš gamtinių medžiagų dėliojo mandalas (žemynus), o 8 kl. mokiniai kartu su minėtomis pedagogėmis vyko į japonišką sodą – netradicinėje aplinkoje organizuota integruota pamoka „Japonija – paslaptinga Rytų Azijos šalis“. Užsiėmimo metu aštuntokai susipažino su japoniškų hieroglifų reikšmėmis, juos rašė ant akmenėlių.
     Už kūrybiškumą dėkojame ir mokytojoms, ir be galo smalsiems savo mokyklos mokinukams

Nuotraukos fotogalerijoje

IŠ MAŽŲJŲ UGDYTINIŲ GYVENIMO...
2021-06-06

    Mūsų mokyklos mažiausi bendruomenės nariai laiką ugdymo įstaigoje leidžia ir prasmingai, ir įdomiai.
   Pirmiausia ikimokyklinio ugdymo grupės „Nykštukai“ ir Pu grupės „Bitės Ritės mokyklėlė“ vaikai smagiai atšventė išleistuves (vieni rudenį keliaus į priešmokyklinio ugdymo grupę, kiti – į 1 klasę).
    Beje, penkiamečių grupėje vyko dar viena smagi šventė, kurios metu buvo pasveikinti vasarą savo gimtadienius švęsiantys mažieji. Šventėje netrūko žaidimų, pokštų, juoko, čia siautėjo ne tik būsimi sukaktuvininkai, bet ir visos grupės vaikai.
     Netradicinės pažintinės veiklos vyko ir ikimokyklinio ugdymo grupėje „Boružėlės“. Čia atidarytas kino teatras! Vaikai mokėsi nusipirkti bilietą, sužinojo, kaip dera elgtis viešose vietose (kine, teatre ir pan.), žiūrėjo pasirinktus filmukus.
  Už įspūdingus renginius, turiningas veiklas dėkojame visiems vaikučiams, grupių auklėtojoms ir jų pagalbininkėms, meninio ugdymo mokytojoms, mažųjų tėveliams☺

Nuotraukos fotogalerijoje

JAUNŲJŲ POETŲ ŠVENTĖ
2021-06-04

   Birželio 3 d. Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje, Vaikų edukacijos erdvėje, vyko rajoninė 2–4 klasių mokinių – jaunųjų poetų – šventė „Augame kartu su eilėraščiu“. Paskatintos mokytojos metodininkės Rimos Bitautienės, renginyje dalyvavo trečiokės Brigita, Barbora, Rugilė bei Vytautė.
   Šventės metu jaunieji poetai pristatė savo kūrybą, susitiko su rašytoja Nijole Kepeniene.
    Renginio dalyviai paskatinti Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos padėkos raštais, dovanų gavo N. Kepenienės kūrybos knygų.
    Dėkojame jaunosioms poetėms ir jų mokytojai

                             

DALYVAVIMAS REGIONINĖJE GAMTOS MOKSLŲ KONFERENCIJOJE
2021-06-04

    Gegužės 28 d. mūsų mokyklos mokinės Kamilė Samulionytė (8 kl.), Evelina Stonkutė (9 kl.), Gabija Džiugelytė (9 kl.) bei biologijos mokytoja metodininkė Aušra Gedgaudienė dalyvavo regioninėje gamtos mokslų konferencijoje „Žmogus ir gamta“, kuri vyko Salantų miesto parke.
   Konferencijos dalyviai klausėsi Klaipėdos universiteto botanikos sodo direktorės dr. Astos Klimienės ir rajono biologijos mokytojų skaitomų pranešimų. Mūsų mokyklos atstovės ir Salantų gimnazijos (taip pat ir mūsų ugdymo įstaigos) geografijos mokytoja Rūta Trakienė skaitė pranešimą „Kaip mokytis įdomiau? Pamokos netradicinėse erdvėse“.
   Vėliau mokinių komandos varžėsi draugiškoje viktorinoje, atliko gamtos pažinimo ir tyrinėjimo, kūrybines užduotis, dalyvavo pažintinėje ekskursijoje po Salantų parką, išbandė praktiškai, kaip tyrinėti organizmus panaudojant mobiliąją programėlę „iNaturalist“.
     Konferenciją „Žmogus ir gamta“ organizavo Salantų ir Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazijos, joje sulaukta jaunųjų gamtininkų iš Klaipėdos, Gargždų, Skuodo bei Kretingos rajono mokyklų.

Nuotraukos fotogalerijoje

NETRADICINIO UGDYMO PAMOKA 7 KLASĖJE
2021-06-03
SEPTINTOKŲ IŠVYKA

Netradicinės pamokos tęsiasi!!! 7 kl. dviračių žygis
arba, kaip mokiniai patys pavadino - ,,Auklėtoja, mes jūsų nepaliksim !!!".

    Smagus maršrutas ,,Kartena–Martynaičiai–Dauginčiai–Vėlaičiai–Kartena". Nei daug, nei mažai – apie 15 km. Ir kieno gi galvoje braido tokios pašėlusios mintys – minti pedalus takais takeliais? Išduosiu paslaptį – Mariaus Meškausko, fizinio ugdymo mokytojo. O jei tos mintys susišūkauja su visos 7 klasės ir jų auklėtojos pamąstymais – gero nelauk – tikrai materializuosis.
    Paprastai matuoti tuos 15 km neišeina – reikia prisigalvoti užduočių, nes mokykloje vykdomas tarptautinis projektas „Kaip išlikti gamtoje“ (HOW TO SURVIVE IN NATURE), remiamas programos ERASMUS+ , vis dar tęsiamas.
    O išlikti gali padėti tik gamtos pažinimas ir draugystė su ja: kokios žolelės gydo, iš kokių galima išvirti arbatą; kur jos auga ir kur jų ieškoti; kaip sukurti laužą be degaus skysčio; iš ko ir kaip surišti trikojį puodui pakabinti; kokie medžiai mus supa, kaip juos panaudoti o gal, šiukštu, neliesti... O apie visa tai dar reikia papasakoti angliškai – juk turime dalintis patirtimi ...
     Viskas būtų nieko, septintokai būtų apsisukę per kokias 3 val. Bet ne – auklėtoja tai „fotkina“, tai padūsta prieš kalniuką, tai vėl ką liepia surasti – viena gaišatis... Bet... O kur skubėti? Oras tinkamas, kompanija puiki, o karantinas „užkniso“ su savo izoliacijomis...
   Taigi nepametė septintokai nei auklėtojos, nei mokytojo Mariaus, tik pasportavo, pabendravo, pasisėmė išminties iš gamtos lobių skrynios. Ir planai jau nauji braido galvose – baidarės, Birštonas, naktinis žygis...
      Dėkojame žygio organizatoriams už pasidalintą kelionės istoriją ir nuostabias akimirkas

                                                                                                              Mokytoja Jūratė

                      

Nuotraukos fotogalerijoje

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUO 2021-06-02
2021-06-01

                                                   Gerbiami Mokiniai ir Tėveliai,


     Informuojame, kad vadovaujantis 2021 m. gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 385 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ 13.4. punktu, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. A1-662 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. A1-576 „Dėl ugdymo proceso organizavimo Kretingos rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo“ 1 punktu, atsižvelgiant į Kretingos rajono Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro 2021 m. gegužės 27 d. mokytojų susirinkimo protokolo Nr. 5 nutarimą bei 5–10 klasių mokinių ir tėvų apklausos ,,Ugdymo organizavimo ir pasiekimų gerinimo poreikiai“ duomenis, ugdymas Kartenos mokykloje-daugiafunkciame centre pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas vykdomas mišriu būdu:
    1. Nuo 2021 m. birželio 2 d. (trečiadienio)  atnaujinama  kontaktinė veikla (pamokos) mokykloje pagrindinio ugdymo 5–8 klasių mokiniams (profilaktinis tyrimas mokiniams neatliekamas).
     2. 9–10 klasių mokiniai 2021 m. birželio 2–4 dienomis tęsia mokymąsi nuotoliniu būdu.
   3. Nuo 2021 m. birželio 7 d. 9–10 klasių mokinių, kurių pasiekimai žemi (turi mokymosi praradimų, gresiančių neigiamų metinių įvertinimų, neatsiskaitytų darbų ir kt.) Vaiko gerovės komisijos sprendimu bus oeganizuojamas teikiant pagalbą kontaktiniu būdu mokykloje pagal individualų tvarkaraštį.

Plačiau NUOTOLINIAME MOKYME

TARPTAUTINĖ VAIKŲ GYNIMO DIENA
2021-06-01

                                                                          Vaikai niekada nėra „klaida“.
                                                                                      Popiežius Pranciškus

          VAIKŲ DIENOS ŠVENTĖ

Vasara prasideda gražia švente – Tarptautine vaikų gynimo diena. Birželio 1-ąją ši diena paminėta ir mūsų mokykloje – pradinukai dalyvavo jau tradicinio projekto „Vaikystės alėja“  renginiuose.
  Pirmiausia 1–4 klasių mokiniai kaip reikiant pasimankštino, vėliau varžėsi linksmųjų estafečių konkurse, džiaugėsi savo ir draugų piešiniais ant asfalto (tema „Mano svajonių pasaulis“), dalyvavo smagioje viktorinoje „Linksmai žaidžiu – gražiai kalbu“. Taip pat pūsti didžiuliai muilo burbulai, žaista su balionais, vaišintasi saldumynais.
   Patys mažiausi mokyklos bendruomenės nariai – ikimokyklinukai ir Pu grupės vaikučiai – dalyvavo miestelio parke suorganizuotoje šventėje „Pagauk vasaros vėją“.
    Už nepakartojamas vaikų dienos akimirkas dėkojame visiems renginio organizatoriams

Nuotraukos fotogalerijoje

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUO 2021-05-26
2021-05-25

                                                             Gerbiami Mokiniai ir Tėveliai,


   Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021-05-19 nutarimu Nr. 364 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 330 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ pakeitimo“, nuo 2021 m. gegužės 26 d. (trečiadienio) atnaujinama  kontaktinė veikla (pamokos) mokykloje pradinio ugdymo mokiniams (1–4 klasėms).

Plačiau NUOTOLINIAME MOKYME

2021–2022 M.M. BŪSIMŲ PIRMOKŲ SĄRAŠAS
2021-05-18

    1.    Kamilė Mackevičiūtė
    2.    Gustė Stankaitytė
    3.    Laurynas Levickas
    4.    Marija Gabriela Stankutė
    5.    Arnas Dirvanskis
    6.    Goda Griciutė
    7.    Elvertas Milinskas
    8.    Martyna Vaičiulytė
    9.    Darius Drakšas
  10.    Agota Trakytė

DALYVAVIMAS RESPUBLIKINIAME KONKURSE
2021-05-11

 

 

   Mūsų mokyklos trečiokai, paskatinti pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Rimos Bitautienės, dalyvavo respublikiniame konkurse „Gyventi sveikai – gera!“. Integruoto kūrybinio-edukacinio projekto tikslas – populiarinti sveiką gyvenimo būdą, o pagrindinis prizas – trupės „Teatriukas“ sukurto spektaklio „Sveikas spektaklis“ premjera.
   Konkurse dalyvaujantys mokiniai susipažino su jo vedėjais Mitochondrija ir Melatoninu, stebėjo 6 reportažus, parengtus bendradarbiaujant su sveikatos priežiūros specialistais, atliko įvairias užduotis, susijusias su šiomis sritimis: 1) sveika mityba, 2) fizinis aktyvumas ir grūdinimas, 3) rankų higiena ir kosėjimo etiketas, 4) burnos higiena, 5) stresas, emocijos ir dienotvarkė, 6) žalingi įpročiai, priklausomybės.  Taigi mūsų trečiokai, kaip ir kiti projekto dalyviai, piešė, sportavo, dainavo, šoko, vaidino, gamino sveikus patiekalus, filmavo ir fotografavo, žodžiu, įdomios veiklos netrūko Atlikus visas užduotis, buvo sukurtas vienas bendras filmukas ir nusiųstas renginio organizatoriams (dėkojame informacinių technologijų mokytojai J. Drąsutienei bei muzikos pedagogei D. Norvaišienei). Už konkursinį darbą balsavo interneto vartotojai ir vertinimo komisijos nariai.
   Didžiuojamės kūrybingais, aktyviais ir smalsiais trečiokais, jų tėveliais bei mokytoja Rima, o „Teatriuko“ kūrybinė grupė visiems dalyviams padovanojo padėkos koncertą, kuris vyko gegužės 11 d. (nuotoliniu būdu).

   Žiūrėkite trečiokų siužetą

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUO 2021-05-10
2021-05-07
KRETINGOS RAJONO KARTENOS MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO NUO 2021-05-10
         
Gerb. Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomene –
Mokiniai, Tėveliai, Darbuotojai,
   Vadovaudamiesi Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. A1-576 ,,Dėl ugdymo proceso organizavimo Kretingos rajono savivaldybės mokyklose“ ir atsižvelgdami į Jūsų apklausoje išreikštą nuomonę dėl 1–10 klasių mokinių  profilaktinio tyrimo koronaviruso infekcijai diagnozuoti (savanoriško sutikimo testuotis SARS-CoV-2 antigeno testu), informuojame, kad nuo 2021-05-10 ugdymo procesas 1–10 klasių mokiniams bus organizuojamas nuotoliniu būdu.

Plačiau skaitykite NUOTOLINIAME MOKYME

MOTINOS DIENA
2021-05-04

„Dievas neturėjo laiko pasirūpinti visais žmonėmis, todėl jis sukūrė mamas“.
                                                                                        Žydų patarlė


                          PASVEIKINTOS MAMOS

    Motinos diena švenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį.
   Savo brangiausią žmogų – MAMĄ – ypatingai ir išradingai pasveikino mūsų mokyklos vaikai. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių auklėtiniai, 1–4 klasių mokiniai mamoms skyrė gražiausias dainas, eilėraščius, vaidinimus, šokius, mielas dovanėles – atvirukus, pieštus, iš spalvoto popieriaus bei gamtinių medžiagų sukurtus  mamyčių portretus, rankų darbo papuošalus, piešinius ir kt. Mamų ir kitų mokyklos bendruomenės narių akis džiugino mažųjų „pasodinta“ gėlių pievelė.  
     Su švente, brangiosios mūsų Mamos!              

  Nuotraukos fotogalerijoje

PAMINĖTA TARPTAUTINĖ ŠOKIO DIENA
2021-05-02

    Tarptautinė šokio diena, UNESCO sprendimu, švenčiama nuo 1982 metų. Ji minima balandžio 29 dieną ir yra sutapatinta su prancūzų baletmeisterio, žymaus choreografinio meno reformatoriaus ir teoretiko Žano Žoržo Noverio gimtadieniu.
    Šokio diena paminėta ir mūsų mokykloje. Skambant trankiems ir smagiems muzikos ritmams, kiemelyje prie ąžuolo linksmai trypė tiek mažesni, tiek vyresni vaikai kartu su savo mokytojomis. Už iniciatyvą dėkojame šokio specialistei Janinai Vaičekauskienei

 

PARAMA MOKYKLAI
2021-04-23

                       TIK PADĖDAMI VIENI KITIEMS, TIK KARTU NUVEIKSIME DAUGIAU !
                                                     Miela Kartenos mokyklos bendruomene,
                                                             Gerbiami tėveliai, darbuotojai,

Ir vėl atėjo metas pagalvoti ir nuspręsti, kam paskirti 1,2% GPM (gyventojų pajamų mokesčio) paramą.
    Jūsų geranoriška parama mums labai reikalinga ir yra skiriama vaikų ugdomajai aplinkai gerinti.
Būtume labai Jums dėkingi, jei nuspręstumėte paramą skirti Kartenos mokyklai-daugiafunkciui centrui
                         (sąskaita LT76 7044 0600 0804 4492  SEB banke, įmonės kodas 190283570)

PLAČIAU SKAITYKITE: PARAMA MOKYKLAI

SUSITIKIMAS SU ŠALIES VADOVU IR PIRMĄJA PONIA
2021-04-18

    Balandžio 16 d. jaunųjų maltiečių iniciatyvos „Jungiant kartas“ savanoriai, tarp kurių – ir mūsų mokyklos atstovai, dalyvavo nuotoliniame susitikime su Lietuvos Respublikos Prezidentu Gitanu Nausėda ir ponia Diana Nausėdiene.
   Susitikimo metu jaunieji maltiečiai pasidalino savanorystės patirtimi ir pokalbių su vyresnio amžiaus asmenimis įspūdžiais. Šalies vadovas atviravo, kad ir jis pats karantino metu įsitraukė į savanorystę, dalyvavo Lietuvos „Carito“ „Artumo“ programoje, telefonu kalbėdavosi su vienišais senjorais. „Savanorystė, ypač pandemijos metu, yra aukščiausia pilietiškumo išraiška. Nuoširdi savanorystė yra ir bus labai svarbi“, - sakė Prezidentas.
   Pirmoji ponia D. Nausėdienė padėkojo jauniesiems maltiečiams bei pasidžiaugė jaunuomenės iniciatyvomis.

DALYVAUTA GAMTOS MOKSLŲ-BIOLOGIJOS OLIMPIADOJE
2021-04-15

    Balandžio 9 d. vyko 5-osios Lietuvos 5–8 klasių mokinių Gamtos mokslų-biologijos (STEAM) olimpiados II etapas, kuriame varžėsi 42 rajono jaunieji gamtininkai (renginys vyko nuotoliniu būdu).
     Tarp olimpiados dalyvių - ir keturi mūsų mokyklos atstovai: Ugnius Rimkus (5 kl.), Tajus Smilingis (6 kl.), Astijus Lygutas (7 kl.) ir Vilius Rimkus (8 kl.). Mokinius olimpiadai parengė gamtos ir žmogaus bei biologijos mokytoja metodininkė Aušra Gedgaudienė.
   Didžiuojamės mokyklos jaunųjų gamtininkų pasiekimais olimpiadoje ir sveikiname T. Smilingį, 5–6 kl. grupėje užėmusį II vietą, bei V. Rimkų, 7–8 kl. grupėje pelniusį IV vietą (tarp aštuntokų - III vietą).
  

IT KONKURSAS
2021-04-06

    Mūsų mokyklos jaunieji informatikai Vilius Rimkus (8 kl.), Evelina Stonkutė (9 kl.) ir Kamilė Samulionytė (8 kl.), paskatinti IT specialistės Jolitos Drąsutienės, dalyvavo Šiaulių PRC Technologijų skyriaus paskelbtame konkurse „Tautinių raštų atspindžiai informacinėse technologijose“.
    Kviečiame pasigrožėti mokinių sukurtais darbais☺ 

  

SĖKMĖ DAILYRAŠČIO KONKURSE
2021-04-06

  Kovo 15 d. vyko 1-4 klasių mokinių dailyraščio konkursas „Mano plunksnelė 2021“, skirtas Jurgio Pabrėžos metams paminėti. Jame dalyvavo 52 pradinukai iš 12 rajono ugdymo įstaigų.
   Tarp konkurso dalyvių – ir 3 mūsų mokyklos atstovės: antrokė Deimantė Mickutė (pradinio ugdymo vyr. mokytoja Virgina Domarkienė), 3 klasės mokinė Brigita Briedytė (pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Rima Bitautienė) ir ketvirtokė Ema Sakalauskaitė (pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Regina Baltuonienė).
    Sveikiname dailyraščio konkurso dalyves! Didžiuojamės, kad 2 klasės mokinė Deimantė, kuri surinko 22 balus,  pelnė III vietą, o trečiokė Brigita, surinkusi 23 balus,  konkurse užėmė I vietą.

                                       

SVEČIUOSE – D.NAUSĖDIENĖ
2021-03-31
   Kovo 30 d. jaunieji maltiečiai ir vaikai, visoje Lietuvoje lankantys maltiečių dienos centrus, dalyvavo virtualiame susitikime su pirmąja šalies ponia Diana Nausėdiene.
   Garbė pabendrauti su ponia  D. Nausėdiene teko ir Kartenos jaunųjų maltiečių dienos centro vaikams, globojamiems socialinės pedagogės Vidos Tamošauskienės.  
   Susitikimo metu deklamuotos eilės, dainuota, dienos centrų auklėtiniai pasakojo apie savo veiklas, apie pasiruošimą Šv. Velykoms, kiaušinių marginimo gudrybes, grojo kanklėmis.
     Pirmoji šalies ponia visiems palinkėjo gražių ir jaukių Šv. Velykų.

    

 

DALYVAUTA KŪRYBOS KONKURSE
2021-03-29
„Tarmės yra tarsi prieskonis, padedantis pajusti savosios kalbos skonį“.
Gražina Kadžytė
Kūrybos konkursas „Koram žemaitėška“
    Kovo 23 d. vyko Žemaitijos regiono mokinių konkursas „Koram žemaitėška“, kurį organizavo Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija. Renginio tikslas – skatinti jaunimą puoselėti ir išlaikyti žemaičių tarmę, plėtojant kūrybingumo bei komunikavimo kompetencijas.
    Konkurse dalyvavo ir 3 mūsų mokyklos atstovės. 4 klasės mokinė Ema Sakalauskaitė sukūrė pasakojimą „Ėš mona dėinuoraštė lāpu...“, septintokė Gabrielė Mataitytė „suriktavojo“ tekstą „Koruonė ont svieta ė ūkė reikalā“, Evelina Stonkutė (9 kl.) „parokavo“ apie meilę (pasakojimas „Meilė kontėns vėsa omžiū nebūsi“). Konkursui mokines ruošė lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Arina Prižginaitė.
    Didžiuojamės jaunųjų kūrėjų pasiekimais ir sveikiname E. Sakalauskaitę bei G. Mataitytę, savo amžiaus grupėse užėmusias I-ąsias vietas.
DALYVAUTA GEOGRAFIJOS OLIMPIADOJE
2021-03-29

      Kovo 17 d. mūsų mokyklos devintokė Evelina Stonkutė dalyvavo Lietuvos mokinių geografijos olimpiados rajoniniame etape ir užėmė garbingą VI-ąją vietą. Mokinę konkursui parengė geografijos mokytoja Rūta Trakienė. Sveikiname!

PAMINĖTA ŽEMĖS DIENA
2021-03-23

     Pasaulinė Žemės diena minima kovo 20 d. (pavasario lygiadienio metu).
    Mūsų mokykla taip pat paminėjo šią dieną. Bibliotekos vedėja A. Bončkienė suorganizavo virtualią viktoriną „Su Žemės diena!“. Atsakinėdami į klausimus, konkurso dalyviai sužinojo daug įdomybių, pavyzdžiui, ar tiesa, kad išgąsdintas aštuonkojis pasidaro baltas, kad skruzdės ant ąžuolų užaugina obuolius, o mėlynos rožės žydi tik Kinijoje, ar tiesa, kad krokodilai gali įlipti į medį ir pan.
    Ikimokyklinio ugdymo grupės „Boružėlės“ vaikai miške stebėjo paukštelius, klausėsi jų balsų, kartu su „Nykštukais“ mažuosius giesmininkus pradžiugino inkilėliais, eilėraštukais ir dainomis.
     „Nykštukai“ kartu su auklėtoja A. Pakalniškyte dalyvauja ir tarptautiniame projekte „Earth art-lets create tohether“, kurio metu vaikai turi galimybę stebėti gamtos įvairovę kitose šalyse, dalintis savo kūrybiniais darbais (jų nuotraukomis) iš gamtinių medžiagų. Įspūdingą gamtos „paveikslą“ sukūrė ir mūsų mokinukai.

   Nuotraukos fotogalerijoje

   Virtuali viktorina „Su Žemės diena !“

DALYVAUTA PIEŠINIŲ PARODOJE
2021-03-23

    3 klasės mokinė Vytautė Vilimaitė ir šeštokė Enrika Riseva dalyvavo respublikinėje vaikų piešinių fotografijų virtualioje parodoje „Mano mylimiausias laukinis gyvūnas“, kurią organizavo Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus. Enrika pristatė kūrybinį darbą „Snieginis tigras“, o Vytautė – „Liūtas karalius“. Parodoje mokines paskatino dalyvauti bibliotekos vedėja A. Bončkienė.

     

SVARBI INFORMACIJA DĖL KONTAKTINIO MOKYMO
2021-03-21

                                                               Dėmesio!
                                       Dėl  kontaktinio mokymo nuo 2021-03-22

     Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021-03-17 nutarimu Nr. 157 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-11-04 nutarimo Nr. 1226 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ nuo 2021 m. kovo 22 d. (pirmadienio) atnaujinama  kontaktinė veikla (pamokos) mokykloje pradinio ugdymo mokiniams (1-4 klasėms).
   Toliau organizuojama  kontaktinė veikla mokykloje ikimokyklinio ugdymo grupėms: ,,Kiškučiams“, ,,Boružėlėms“, ,,Nykštukams“, priešmokyklinio ugdymo grupei ,,Bitės Ritės mokyklėlė“.
         5-10 klasių mokiniai ir toliau bus ugdomi nuotoliniu mokymo organizavimo būdu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Direktorė Laima Mačernienė  

          Pačiau: „NUOTOLINIAME MOKYME“                                           

DALYVAUTA LIETUVIŲ KALBOS OLIMPIADOJE
2021-03-16

   Kovo 15 d. vyko Kretingos rajono 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada. Joje dalyvavo 32 jaunieji kalbos mylėtojai.
   Mūsų mokyklai konkurse atstovavo šeštokas Tajus Smilingis, 7 kl. mokinys Astijus Lygutas bei aštuntokas Vilius Rimkus.  Mokinius olimpiadai ruošė lituanistės Vitalija Brunalienė ir Arina Prižginaitė.
   Džiaugiamės ugdytinių pasiekimais ir sveikiname Tajų Smilingį, tarp rajono šeštokų olimpiadoje laimėjusį II vietą. Jo mokytoja – V. Brunalienė.

SĖKMĖ TARPTAUTINIAME KONKURSE
2021-03-16

   Tarptautinį matematikos konkursą „PANGEA“ Lietuvoje organizuoja „VIMS – International Meridian School“. Šio konkurso tikslas – populiarinti matematiką ir sudaryti galimybę tobulėti gabiems vaikams.
   Džiaugiamės, kad konkurse dalyvavo ir mūsų mokyklos jaunieji matematikai, ugdomi pedagogių Nijolės Donėlaitės ir Virginijos Domarkienės. Sveikiname šeštoką Tajų Smilingį ir antroką Dovydą Šiaulį, matematikos konkurso „PANGEA 2021“ II etape, savo amžiaus grupėje, užėmusiems II-ąsias vietas.
  

PAMINĖTA KOVO 11-OJI
2021-03-11

   Mūsų mokyklos ugdytiniai, pedagogai ir virtualiai, ir „gyvai“ paminėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną.
   Priešmokyklinio ugdymo grupės „Bitės Ritės mokyklėlė“ vaikai su mokytoja Jolanta Rimkuviene sukūrė trispalvį Gedimino bokštą, iš spalvotų kaladėlių ir kempinėlių sudėjo Gediminaičių stulpus, sukūrė tautinės vėliavos spalvų užrašą „Mes Lietuvą“.
     Su švente mokyklos bendruomenę ir Lietuvą virtualiai pasveikino penktokai ir jų auklėtoja Goda Čaraitė.
    Į virtualią kūrybinių darbų parodą „Kuriame Lietuvai“ kvietė pasižvalgyti 5–10 kl. mokiniai bei dailės ir technologijų mokytoja Indrė Paulienė.
      Savo pasirodymais pradžiugino ir šokio mokytojos Janinos Vaičekauskienės ugdomi jaunieji talentai.
     Bibliotekos vedėja Alvyra Bončkienė parengė interaktyvią Kahoot viktoriną „Mano miestelis – Kartena“. Atsakinėdami į klausimus, viktorinos dalyviai sužinojo, koks yra Kartenos bažnyčios pavadinimas, kelintais metais prie mokyklos pasodintas ąžuolas, kiek piliakalnių supa Kartenos apylinkes, koks yra miestelio herbas ir pan.
      Dėkojame visiems už įspūdingas Kovo 11-osios šventės akimirkas.  

       Virtuali kūrybinių darbų paroda „Kuriame Lietuvai“:

      Interaktyvi Kahoot viktorina „Mano miestelis - Kartena“ mokyklos bibliotekos fb paskyroje:

      Priešmokyklinukų sveikinimas:
 

VARŽĖSI JAUNIEJI MATEMATIKAI
2021-03-10

     Kovo 8 d. vyko rajoninė 5–8 kl. mokinių matematikos olimpiada, kurioje dalyvavo 57 „tiksliukai“ iš M. Daujoto, S. Daukanto progimnazijų, Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos, Jokūbavo A. Stulginskio, mūsų mokyklos-daugiafunkcių centrų, VšĮ Pranciškonų, Darbėnų, Salantų, Vydmantų gimnazijų.
     Mūsų mokyklai atstovavo pedagogės Nijolės Donėlaitės parengti jaunieji matematikai: Ugnius Rimkus (5 kl.), Jokūbas Domarkas (6 kl.), Astijus Lygutas (7 kl.), Aušrius Petrauskas (8 kl.). Dėkojame olimpiados dalyviams ir džiaugiamės jų pasiekimais.  

PAVASARIS IR KAZIUKO MUGĖ MOKYKLOJE
2021-03-05

     Mažieji mokyklos auklėtiniai žaismingai ir išradingai pasitiko pavasarį, paminėjo Šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, dieną bei ruošėsi Kaziuko „kermošiui“.
      Ikimokyklinio ugdymo grupės „Kiškučiai“ vaikai su auklėtoja L. Narkiene parengė kūrybinių darbų parodėlę „Kaziuko sausainiai“.
   Grupės „Boružėlės“ mokinukai su auklėtoja E. Mackevičiene kepė gardžius riestainius ir suorganizavo Kaziuko mugę.  
     „Nykštukai“ pradžiugino popierinėmis pavasarinių gėlių puokštėmis (auklėtoja A. Venckauskienė).
   Priešmokyklinio ugdymo grupės „Bitės Ritės mokyklėlė“ vaikus mokytoja J. Rimkuvienė supažindino su lietuvių liaudies tradiciniais amatais. Smalsieji ugdytiniai ir patys tapo „amatininkai“: išmėgino įvairias darbo technikas, t. y. audimą iš popieriaus juostelių bei medžio puošybos būdą – deginimą.

Nuotraukos fotogalerijoje

DALYVAVIMAS VIRTUALIAME KONKURSE
2021-03-01
      Kretingos Simono Daukanto progimnazija organizavo tarptautinį virtualų mokinių ir mokytojų konkursą „Sniego darbai“. Pasak iniciatyvos organizatorių, sulaukta apie 1 tūkst. kūrybinių darbų nuotraukų iš daugiau kaip šimto mokyklų.
    Konkurse dalyvavo ir mūsų mokyklos auklėtiniai. Ikimokyklinio ugdymo grupės „Boružėlės“ vaikučiai, vadovaujami auklėtojos Editos Mackevičienės, eksperimentavo su sniegu ir sukūrė darbą „Boružėlių boružėlė“.
      Smalsieji 3 klasės mokiniai pūtė burbulus ant sniego. Šį STEAM eksperimentą inicijavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Rima Bitautienė. Trečiokių Rugilės Kripaitės ir Gretos Liaudinskytės darbeliai: „Lediniai muilo burbulai“ ir „Gražiausias eglutės žaisliukas“.  
       Kviečiame pasidžiaugti.

    

    

MENINIO SKAITYMO KONKURSAS
2021-02-21

    Š. m. sausio 29 d. vyko Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajoninis etapas. 5–8 klasių grupėje dalyvavo 10 mokinių, 9–12 klasių mokinių grupėje – 11 skaitovų. Renginys vyko nuotoliniu būdu.
     Tarp konkurso dalyvių – ir trys mūsų mokyklos atstovai. Septintokė Gabrielė Mataitytė, kurią ruošė vyresnioji mokytoja A. Prižginaitė, deklamavo J. Erlicko eilėraštį „Vėjiniai malūnai“, 6 kl. mokinys Tajus Smilingis – ištrauką iš Balio Sruogos poemos „Giesmė apie Gediminą“, o dešimtokė Elija Beržanskytė deklamavo V. Mačernio sonetą. Šiuos mokinius konkursui parengė mokytoja metodininkė V. Brunalienė.  Dėkojame jauniesiems skaitovams ir džiaugiamės jų pasirodymais.

Skaitymo konkurso video mokyklos fb paskyroje: Gabrielė Mataitytė , Tajus Smilingis , Elija Beržanskytė

SĖKMĖ OLIMPIADOJE
2021-02-19

   Vasario 18 d. Kretingos rajono švietimo centre vyko Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajoninis etapas (tema – „Kūrybos virusas 2021“), kuriame dalyvavo mūsų mokyklos 9 klasės mokinė Evelina Stonkutė.
   Jaunoji kūrėja savo konkursinį darbą pavadino „Žvilgsnis gilyn“. Pavadinimas atskleidžia kūrinio esmę – jį reikia stebėti ne tik iš išorės, bet žvelgti giliau ir atrasti gilumines struktūras, kurios keičiasi priklausomai nuo žvilgsnio kampo. Kūrybinio darbo gamybai panaudotas plastikas, purškiami dažai, veidrodėliai, greitai stingstantys klijai, glaistas (medienai).
   Labai didžiuojamės Evelina - olimpiadoje ji pelnė svarią nominaciją „Įdomus požiūris“.  Dėkojame ir mokinę konkursui ruošusiai technologijų mokytojai Indrei Paulienei.

  Darbo pristatymą galite peržiūrėti čia:

 

NETRADICINIO UGDYMO PAMOKA „UŽGAVĖNĖS“
2021-02-18

                                           Sniego Morės

   Muzikos mokytoja metodininkė Daiva Norvaišienė vedė netradicinio ugdymo pamokas, kurių metu su 5–8 klasių mokiniais kalbėta apie Užgavėnes, šventės papročius ir tradicijas, dainuotos ir klausytasi Užgavėnių dainų.
   Mokiniai atliko ir namų darbus (praktinę užduotį) – iš sniego lipdė Morę, ją „stilingai“ aprėdė, originaliai papuošė. Sulaukta įspūdingų kūrybinių darbų nuotraukų.

Kviečiame pasigrožėti fotogalerijoje☺

UŽGAVĖNĖS „Kiškučių“ grupėje
2021-02-18

       Vasario 17 d. mokyklos aktų salėje vyko Užgavėnių renginys „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“, kuriame dalyvavo „Kiškučių“ grupės vaikai. Mažieji, pasipuošę tėvelių pagamintomis kaukėmis, šoko, dainavo, ėjo ratelius, smagiai leido laiką. Ragauta ir tėvelių paruoštų gardumynų: blynų, spurgų, žagarėlių ir t.t. Po šventinio renginio puikiai nusiteikę vaikai grįžo į savo grupę. Renginį vaikams organizavo vyresnioji auklėtoja Laima Narkienė ir auklėtoja Lina Vosylė, talkino meninio ugdymo mokytojos Goda Čaraitė bei Daiva Norvaišienė.

Nuotraukos fotogalerijoje

SĖKMĖ SKANIAME KONKURSE
2021-02-15

    Š. m. vasario 1–10 d. VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla organizavo virtualų konkursą „Blynai Lietuvai“, kuriame galėjo dalyvauti rajono mokyklų 5–12 klasių mokiniai. Konkursas skirtas ir Užgavėnėms, ir Vasario 16-ajai paminėti.
   Jaunieji kepėjai turėjo pagaminti blynus ar jų patiekalą, pateikti išsamų receptą, darbus nufotografuoti ir nusiųsti konkurso organizatoriams. Dalyvių receptai ir blynų nuotraukos publikuotos Facebook paskyroje.
    Konkurse dalyvavo dvi mūsų mokyklos 8 klasės mokinės. Eglė Stonkutė savo blynų kompoziciją pavadino „Lietuva, būk saugi ir mylima!“, o Kamilė Samulionytė kepė mielinius blynus su varškės pagardu. Abi merginos šaunuolės, o Kamilės patiekalas, komisijos sprendimu, pelnė tautiškiausių blynų nominaciją. Sveikiname!  

       

                                

PAMINĖTA VASARIO 16-OJI
2021-02-15

   Mokyklos ugdytiniai tiek „gyvai“, tiek virtualiai paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.
   Pirmiausia ikimokyklinukai ir Pu grupės vaikai su auklėtojomis prisijungė prie Lietuvoje vykstančios gerumo akcijos „Jūs ne vieni“ ir savo klasių langus papuošė trijų spalvų širdelėmis. Trispalvė simbolizuoja vienybę ir pilietiškumą, širdelė – neabejingumą šalia gyvenantiems vienišiems žmonėms.
   Mažieji ugdytiniai stengėsi ir tikrai kūrybiškai pasveikino Lietuvą: dėliojo trispalvę iš lego kaladėlių, padarė trijų spalvų šalies žemėlapį, deklamavo eilėraščius, gamino ir skanavo trispalvę želė, konstravo Gedimino pilį, sukūrė trispalvės širdies aplikaciją ir kt. Už išradingumą, pilietiškumą dėkojame ir vaikams, ir jų nuostabioms auklėtojoms bei mokytojoms Laimai Narkienei, Linai Vosilei, Agnei Pakalniškytei, Editai Mackevičienei, Audronei Venckauskienei, Jolantai Rimkuvienei.
     Su gimtadieniu Lietuvą sveikino ir vaikai, lankantys Dienos centrą (vadovė – Alvyra Bončkienė).
    1–4 klasių mokiniai piešė savo tėvynę. Iš įspūdingų kūrybinių darbelių sudaryti koliažai, pavadinti „Aš labai myliu Lietuvą“ (1 klasė, mokytoja Morta Kairienė), „Graži mūsų šalelė Lietuva“ (2 klasė, mokytoja Virgina Domarkienė), „Mes labai mylim Lietuvą“ (3 klasė, mokytoja Rima Bitautienė), „Mes labai, labai mylime Lietuvą“ (4 klasė, mokytoja Regina Baltuonienė). Už pagalbą dėkojame informacinių technologijų mokytojai Jolitai Drąsutienei.
    5–10 klasių mokiniai dalyvavo protmūšyje „Aš ir Valančius“, kurį virtualiai organizavo istorijos mokytoja Asta Pocienė. Renginys skirtas ir M. Valančiaus 220-osioms gimimo metinėms, ir Vasario 16-ajai paminėti.


  Nuotraukos fotogalerijoje   

  Pu grupės virtualus sveikinimas mokyklos fb paskyroje

Virtuali 1 klasės mokinių piešinių paroda mokyklos fb paskyroje

Virtuali 2 klasės mokinių piešinių paroda mokyklos fb paskyroje

Virtuali 3 klasės mokinių piešinių paroda mokyklos fb paskyroje

Virtuali 4 klasės mokinių piešinių paroda mokyklos fb paskyroje

ŠVĘSTOS UŽGAVĖNĖS
2021-02-15

     Vasario 15 d. mokykloje triukšmingai užgavėjo ikimokyklinio ugdymo grupių „Boružėlės“ ir „Nykštukai“ vaikai.
     „Mes pakviesim spinduliukus, ištirpdysim ledinukus“,- žiemai grasino persirengėlių kostiumais pasipuošę „boružiukai“ kartu su auklėtojomis. Mokyklos kieme buvo sudeginta baisioji Morė, skanauta gardžių vaflių (auklėtojos E. Mackevičienė, A. Pakalniškytė).
    Nepakartojami buvo ir „Nykštukų“ grupės vaikai, dar įspūdingesnės jų Užgavėnių kaukės (auklėtoja A. Venckauskienė). Ikimokyklinukai iš visos širdies plyšavo „Žėima, žėima, biek iš kėima“, „skrabino“ įvairiais barškalais, gąsdino ne tik žiemą, bet ir didžiulę Morę iš sniego, kurią pagamino mokyklos darbuotojas R. Gusčius.
      Žiemos išvarymo apeigos baigtos, lieka laukti pavasario

                         

 Nuotraukos fotogalerijoje

 Daugiau nuotraukų ir video mokyklos fb paskyroje

Artėjant užgavėnėms...
2021-02-12

                                                      KIEMUOSE JAU STOVI MORĖS...

    Užgavėnės – sena šventė, žinoma visose Europos šalyse. Jos paskirtis – išvyti žiemą, paskatinti greičiau ateiti pavasarį.
     Šiais metais Užgavėnes švęsime be didesnio šurmulio, bet nėra padėties be išeities Mūsų mokyklos šokio mokytoja metodininkė Janina Vaičekauskienė  inicijavo projektą „Morė mano kieme“. Jame dalyvavo 1–4 kl. mokiniai. Jie kartu su tėveliais, seneliais, broliais ir sesutėmis „modeliavo“ Užgavėnių šventės personažą – Morę. Ir kokių tik „čiūčialų“ neišvydome: ir storulių, ir lieknų, ir aukštų, ir žemų... Kviečiame pasigrožėti  įspūdingomis pamėklėmis ir visiems projekto dalyviams dėkojame už entuziazmą, gerą nuotaiką, išradingumą

                                  

Daugiau nuotraukų fotogalerijoje

Filmukas mokyklos fb paskyroje

 

Dalyvauta piešinių konkurse
2021-02-11

    3 klasės mokinės Rugilė Kripaitė ir Vytautė Vilimaitė, paskatintos pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Rimos Bitautienės, dalyvavo respublikiniame piešinių konkurse „Laisvės karta sako jiems AČIŪ“, skirtame Sausio 13-osios įvykių 30-mečiui paminėti. Konkursas vyko  Lietuvos Respublikos Seimo narės Irenos Haase iniciatyva. Už pastangas, kūrybiškumą mergaitėms atsiųsti Seimo narės padėkos raštai.

 

   

3 klasės mokinė Rugilė Kripaitė ir jos piešinys

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai
2021-02-11

                                 ŠVĘSKIME VALSTYBĘ!

      Mano meilė
      malda ir tikėjimas mano
      žaizda vis negyjanti mano                                            
      gyvenimas mano ta žemė
      po Dievo dangum
      LIETUVA ( Just. Marcinkevičius)

  

     Lietuvos nepriklausomybės akto tekstas:
    Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybės šiuo pareiškimu:
    Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.
   Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas steigiamasis seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas. Lietuvos Taryba pranešdama apie tai vyriausybei, prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Karteniškių pergalės ADVENTUR geografijos žinių konkurse
2021-02-04

                   „Pažink Lietuvą ir pasaulį”
   

    Vasario 3 d. įvyko kasmetinis ADVENTUR geografijos žinių konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį”. Šis renginys įtrauktas į Neformaliojo švietimo centro Olimpiadų skyriaus renginių grafiką ir turi oficialaus renginio statusą. Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją Lietuvoje, šiais metais neorganizuota paroda ADVENTUR, dėl to konkursas vyko nuotoliniu būdu.
      Iš viso konkurse dalyvavo 1793 dalyviai iš 41 Lietuvos savivaldybės. Kiekvienoje klasės kategorijoje išskirti I, II ir III laipsnio nugalėtojai. Net trys mūsų mokyklos mokiniai skirtingose klasių kategorijose pelnė prizines vietas: Vilius Rimkus tarp 8 klasės mokinių užėmė I  vietą, Tajus Smilingis tarp 6 klasės mokinių – II vietą,  Nedas Žagaras tarp 7 klasės mokinių pelnė III  vietą.  Mokinius konkursui parengė geografijos mokytoja Rūta Trakienė. Nugalėtojai gaus oficialius atitinkamo laipsnio Padėkos raštus. Džiaugiamės savo mokyklos mokinių sėkme!

Ikimokyklinio ugdymo ,,Boružėlių" grupės dalyvavimas tarptautiniame eTwinning projekte
2021-02-03

  ,,SPALVŲ, ŠEŠĖLIŲ IR VEIDRODŽIŲ KARALYSTĖJE’’
      

        Sausio mėnesį ,,Boružėlių“ grupės vaikučiai dalyvavo tarptautiniame eTwinning projekte „Spalvų, šešėlių ir veidrodžių karalystėje“. Mažieji atliko įvairias užduotis su veidrodžiais, šešėliais,  spalvomis. Dalyvaudami projekto veiklose vaikai pagilino sakytinės kalbos įgūdžius, meninius ir aplinkos pažinimo bei tyrinėjimo gebėjimus.                                                                                                                                                                                                   Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Vosilė

                            

Daugiau nuotraukų fotogalerijoje

Iš mažųjų ugdytinių gyvenimo...
2021-02-02

                                              MAŽŲJŲ VEIKLOS

     Mokyklą lankantys ikimokyklinio ir Pu grupių vaikai laiką įstaigoje leidžia prasmingai ir turiningai.
    „Boružėlės“ dalyvauja etniniame projekte „Tu, lineli, Žydražiedi!“. Vaikai pamokėlių metu susipažįsta su linų apdorojimo etapais (rovimu, džiovinimu, pėdų rišimu ir kt.) bei tuos   veiksmus lydinčiais papročiais, burtais, mįslėmis, dainomis, rateliais, žaidimais.
    „Nykštukai“ pasveikino Lietuvos sostinę su gimtadieniu ir „sumeistravo“ įspūdingą Gedimino pilį.
    O jau žiemos pramogų ir išdaigų smagumas! „Boružėlių“ ir „Bitės Ritės mokyklėlės“ vaikai metė vieni kitiems iššūkį – nulipdyti kuo didesnę sniego skulptūrą! Ir štai rezultatas – mokyklos kieme, snieguotoje pievelėje, „nutūpė“ didžiulė boružė ir bitė Ačiū auklėtojoms ir vaikams už išradingumą!

Nuotraukos fotogalerijoje

 

Paminėta Sausio 13-oji
2021-01-14

                                        MŪSŲ LAISVĖ UŽAUGO…
  Sausio 13-oji – Lietuvos laisvės pergalės diena, kurią mokyklos ugdytiniai, pedagogai paminėjo ir išradingai, ir žaismingai, ir „gyvai“, ir virtualiai.
  Pirmiausia prisijungta prie visuotinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Sausio 13-osios rytą (8-8.10 val.) žvakelių liepsnelės plevėsavo mokyklos, taip pat dirbančių ir besimokančių nuotoliniu būdu namų languose, įstaigos fojė puošė kruvinųjų įvykių trisdešimtmečiui skirta kompozicija.
  Ikimokyklinukai ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai atliko daug kūrybinių darbelių: spalvino televizijos bokštą, piešė trispalves, deklamavo eilėraščius, rašė žodį LIETUVA.
  1–10 kl. mokiniams vestos pilietiškumo pamokos. Vyresni ugdytiniai išsakė savo mintis apie laisvę, tėvynę, dalyvavo virtualioje Kahoot viktorinoje, skirtoje Sausio 13-ajai paminėti, „išmaniai“ piešė (per IT pamokas).

   Informacija papildyta 2021-01-30:
   Už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“ gauta  TARPTAUTINĖS KOMISIJOS PADĖKA

       Nuotraukos fotogalerijoje

Laisvės gynėjų dienai
2021-01-11

                              MŪSŲ LAISVEI 30

   Pažvelk, pasauli, į mažytę tautą,
   Suprask jos siekį, sielvartą, kančias
   Neleisim niekam Lietuvos sugriauti
   Ir niekur nesitrauksime iš čia.

 
      1991 m. sausio 13-osios naktį beginkliai Lietuvos žmonės oriai atlaikė brutalų sovietų karių puolimą, deja, nepavyko išvengti gynėjų aukų. To sekmadienio naktį, po vidurnakčio, sovietų šarvuočiai privažiavo prie žmonių saugomos Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos prieigų, tačiau jokių veiksmų prieš parlamentą nesiėmė. Netrukus paaiškėjo, kad šarvuočiai ir tankai apsupo Vilniaus televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastatą. Ginkluoti desantininkai puolė Televizijos bokštą apjuosusius žmones. Jiems padėjo tankai ir šarvuočiai, važiavę tiesiai į beginklių žmonių būrį. Daugybė žmonių, nepaisydami grėsmės savo gyvybei, puolė gelbėti sužeistųjų. Apie 1000 žmonių patyrė įvairaus sunkumo traumas, šautines žaizdas, pjautinius sužeidimus, sumušimus, kaulų lūžius, neteko klausos. Nors sovietų kariams pavyko užimti Televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, jie neišdrįso pulti tūkstančių žmonių saugomos Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos. Tą naktį Vilniuje gindami Vilniaus televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos rūmus nuo šautinių žaizdų arba po tankų vikšrais žuvo 14 drąsių, daugiausia jaunų Nepriklausomybės gynėjų:

5–10 klasių nuotolinė netradicinio ugdymo diena
2020-12-27

NETRADICINIO UGDYMO DIENA „KALĖDINIAI PAPROČIAI, TRADICIJOS IR SVEIKINIMAI“

Gruodžio 22 d. 5–10 kl. mokiniams organizuota nuotolinė netradicinio ugdymo diena „Kalėdiniai papročiai, tradicijos ir sveikinimai“: vestos interaktyvios pamokos, įdomios veiklos, klasės valandėlės.
    Pirmiausia vyko netradiciniai mokomųjų dalykų užsiėmimai. Biologijos mokytoja A. Gedgaudienė septintokus ir aštuntokus supažindino su gamtiniais Kalėdų simboliais (eglutė, Betliejaus žvaigždė, Kalėdų senelio elniai, paršiukai, elnias devyniaragis, bugienis, paprastasis amalas, puansetija, raudonoji musmirė ir kt.), aptarta, kurie iš jų patys seniausi, kurie šiuolaikiniai, tautiniai, dar negirdėti ir nematyti. Geografijos specialistė R. Trakienė su 7 ir 9 kl. mokiniais leidosi į geografines keliones (supažindinta su įvairių šalių kalėdiniais papročiais ir tradicijomis). Per rusų kalbos pamoką šeštokai atliko projektinį darbą „Kalėdinių linkėjimų kalendorius“ (mokytoja J. Lisauskienė), per dailės užsiėmimus (mokyt. I. Paulienė) 5 ir 10 kl. mokiniai sprendė internetinius kryžiažodžius „Ką žinai apie Kalėdas?“. Netradicines pamokas vedė ir matematikos, lietuvių kalbos, chemijos, dorinio ugdymo (tikyba ir etika), žmogaus saugos specialistai.
       Įdomias veiklas 5–10 kl. mokiniams organizavo ir klasių vadovės.

1–4 klasių kalėdinė šventė
2020-12-23

                          PRADINUKAI LAUKIA KALĖDŲ

Gruodžio 11 d. 1–4 kl. mokiniai šventę šventė: dalyvavo smagiame kalėdiniame renginyje (kiekvienos klasės pasirodymai vyko skirtingu laiku, be žiūrovų, laikantis visų saugumo reikalavimų).

Renginys organizuotas netradicinėje aplinkoje – mokyklos fojė. Pasipuošę nykštukų kepuraitėmis vaikai šoko, dainavo, ėjo ratelius, sakė kalėdinius sveikinimus, trečiokai deklamavo S. Nėries eilėraštį „Senelės pasaka“.

  Kalėdų senelis šventėje nedalyvavo (beje, pirmokai su juo bendravo nuotoliniu būdu), tačiau jis vaikų nepamiršo: kiekvieno pradinuko laukė būtent jam paruošta dovanėlė.

  Vaikai džiaugėsi kalėdine švente, staigmenomis, o antrokai smaginosi ir auklėtojos surengtoje „Beždžioniukų diskotekoje“ (vyko klasėje).

  Už renginį dėkojame vaikams, klasių vadovėms, neformaliojo švietimo mokytojoms, tėveliams.

Nuotraukos fotogalerijoje

 

Ikimokyklinio ugdymo grupių kalėdinės šventės
2020-12-23

Ikimokyklinio ugdymo grupių šventinės kalėdinės valandėlės

Mūsų ikimokyklinukai linksmai, išradingai ir saugiai pasitiko gražiąsias metų šventes (renginiai vyko be žiūrovų).

„Kiškučių“ grupėje organizuotas nuotaikingas rytmetys „Kiškučių Kalėdos“. Mažieji pasipuošė kiškių kaukėmis, su Kalėdų seneliu ėjo ratelius („Čiūžina lapė“, „Daržovės“), dainavo apie kalėdinę eglutę, grojo su barškučiais, atliko įvairius šokių judesius su žaislais, važiavo su „traukiniu“. Mažyliai džiaugėsi ir Kalėdų senelio dovanomis.

„Boružėlių“ grupės vaikai „pasivertė“ snaigėmis, deklamavo eilėraščius, šoko, dainavo ir labai troško, kad kuo greičiau pasnigtų

,,Nykštukai“ buvo ne nykštukai, o ančiukai. Jie deklamavo auklėtojos Audronės sukurtus eilėraščius, šoko ančiukų šokį. Vaikai smagiai žaidė su balionais ir mėtėsi popierinėmis sniego gniūžtėmis.

Jungtinės priešmokyklinio ugdymo grupės kalėdinė popietė
2020-12-16
PRIEŠMOKYKLINUKŲ ŠVENTĖ

   Gruodžio 11 d. 13.30 val. mokykloje vyko jungtinės priešmokyklinio ugdymo grupės „Bitės Ritės mokyklėlė“ kalėdinė popietė „Ledinukas“ (šventėje žiūrovų nebuvo).
     Vaikai ėjo ratelį „Šokis pievelėje“, Kalėdų seneliui padainavo dainą „Nykštukas Ledinukas“, suvaidino pasaką (pagal K. Kubilinsko kūrinį „Ledinukas“), šoko nuotaikingą šokį „Šaltukas“, deklamavo eilėraščius.
      Kalėdų senelis dainavo ir žaidė kartu su vaikais, visiems įteikė dovanėles, palinkėjo linksmų ir gražių švenčių.

Nuotraukos fotogalerijoje

Kretingos policijos komisariato informacija dėl pirotechnikos priemonių naudojimo švenčių metu
2020-12-11
KALĖDINIŲ EGLUČIŲ PARODA
2020-12-07

ŠVENČIŲ BELAUKIANT...


         Laukdami gražiausių metų švenčių, ikimokyklinio ugdymo grupių „Kiškučiai“ ir „Boružėlės“ vaikučiai kartu su tėveliais ir auklėtojomis surengė kalėdinių eglučių parodą „Kvepia Kalėdos“. Kviečiame pasigrožėti

 

 

SVARBI INFORMACIJA DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO MOKYKLOJE NUO 2020-11-09
2020-11-06
  Dėmesio!
      Dėl  mokymo nuo 2020-11-09

           Informuojame, kad Kartenos seniūnijoje nuo 2020 m. lapkričio 9 d. stabdomas infekcinių ligų plitimą ribojantis režimas, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-11-04 nutarimu Nr. 1226 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuo 2020 m. lapkričio 9 d. (pirmadienio) organizuojama  kontaktinė veikla mokykloje ikimokyklinio ugdymo grupėms: ,,Kiškučiams“, ,,Boružėlėms“, ,,Nykštukams“, priešmokyklinio ugdymo grupei ,,Bitės Ritės mokyklėlė“ ir pradinio ugdymo mokiniams (1–4 klasėms).
     5–10 klasių mokiniai ir toliau bus ugdomi nuotoliniu mokymo organizavimo būdu.                                                                                        

                                                                                            Direktorė Laima Mačernienė
SVARBI INFORMACIJA DĖL NUOTOLINIO MOKYMO MOKYKLOJE NUO 2020-11-03
2020-10-30

Dėmesio!
Dėl  nuotolinio mokymo nuo 2020-11-03

         2020 m. spalio 20 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1074 „Dėl Covid-19 (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių Kretingos rajono savivaldybėje“ Kartenos seniūnijoje nuo 2020 m. spalio 20 d. paskelbtas infekcinių ligų plitimą ribojantis režimas. Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (toliau – NVSC) nuolat informuojant ir stebint situaciją Kartenos seniūnijoje, šis įsakymas nėra atšauktas. Todėl, siekiant išvengti tolesnio ūmių  užkrečiamųjų ligų plitimo ir mažinti/šalinti pavojų mokinių sveikatai, Kartenos mokykloje-daugiafunkciame centre po Rudens atostogų nuo 2020-11-03  ugdymo procesas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir 1–10 klasių mokiniams ir toliau organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, kol Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu bus nustatyta kitaip.
        Dirbantys tėvai (jei neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu) turi teisę kreiptis į savo šeimos gydytoją dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais galite kreiptis į SODRĄ dėl ligos išmokos.
        .
                                                                                    Direktorė Laima Mačernienė
SVARBI INFORMACIJA DĖL COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) IR NUOTOLINIO MOKYMO MOKYKLOJE
2020-10-22

         Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (toliau – NVSC) 2020-10-17 (šeštadienį) informavus apie Kartenos mokykloje-daugiafunkciame centre nustatytus COVID-19 ligos atvejus (3 pedagogams ir 1 ugdytiniui) buvo pateiktos rekomendacijos/nurodymai dėl ugdymo proceso ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ir 1-10 klasėse organizavimo nuotoliniu būdu. Siekiant išvengti tolesnio ūmių  užkrečiamųjų ligų plitimo ir mažinti/šalinti pavojų mokinių sveikatai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. V-1159 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 ,,Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“ 7 priedo 3.1.4. papunkčiu, susidarius ypatingoms aplinkybėms, nuo 2020-10-19 iki 2020-10-30 Kartenos mokykloje-daugiafunkciame centre ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

PAMINĖTA TARPTAUTINĖ MOKYTOJŲ DIENA
2020-10-06

 

„Jei mokytojas ir darbą myli, ir mokinius, jis puikus mokytojas“.

L. Tolstojus

 

 PAGERBTI MOKYTOJAI

 

Spalio 2 d. (per šeštą pamoką) mokykloje vyko šventė – paminėta Tarptautinė mokytojų diena.

Specialusis Kartenos mokyklos medikų būrys – Mokinių tarybos nariai – pakvietė pedagogus į linksmą popietę „Ligoninės priimamasis“.

Jaunieji „medikai“ nusprendė „gydyti“ įvairių ligų ligelių ir ydų kamuojamus mokytojus, esą jiems jau sutrikusi klausa, judesių koordinacija, orientavimasis erdvėje ir laike, „sušlubavusi“ atmintis ir pablogėjęs regėjimas. Mokytojų ligų istoriją „medikai“ apibūdino kaip labai rimtą, tad nedelsiant pradėjo sveikatinimo procedūras☺

Europos kalbų diena mokykloje
2020-09-28

 

Rugsėjo 26 d. minima Europos kalbų diena

Kalbų mokėjimas vienija žmones, leidžia pažinti kitas šalis ir jų kultūras, didina mokymosi bei įsidarbinimo galimybes. Ne veltui sakoma, kad kalba – tai langas į pasaulį.

Įdomios veiklos, skatinančios ugdytinius domėtis Europos kalbų įvairove, organizuotos ir mūsų mokykloje. Fojė puošia 2-4 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda, ant kabineto durų eksponuojami rusų ir anglų kalbomis rašyti dailyraščiai, akį džiugina septintokų darbelis - įvairių Europos šalių vėliavomis ir skirtingomis kalbomis užrašytais pasisveikinimo žodžiais dekoruoti akmenukai. Mokyklos koridorius puošia Lietuvos, Rusijos, JAV, Jungtinės Karalystės vėliavos.

   Už Europos kalbų dienos organizavimą mokykloje dėkojame pedagogėms J. Lisauskienei, M. Narkienei, I. Smilingienei, I. Paulienei.   

 Nuotraukos fotogalerijoje

 

Judėjome linksmai ir išradingai
2020-09-28

Europos judumo savaitės – didžiausios tvaraus judėjimo kampanijos – renginiai šiais metais organizuoti rugsėjo 16-22 d. (tema – Judumas be jokios taršos“).

Prie iniciatyvos kasmet tradiciškai prisijungia ir mūsų mokykla.

Patys pirmieji judėti, krutėti pradėjo 1–4 klasių mokiniai. Pirmadienį (rugsėjo 21 d.) pradinio ugdymo pedagogės organizavo netradicinio ugdymo dieną „Žingsniuokime sveikai“. Atskiromis klasėmis vaikai žygiavo į piliakalnį, prie Minijos upės, grožėjosi vaizdingomis Kartenos apylinkėmis, trečiokai net ant arkliukų jodinėjo.

Rugsėjo 25 d. 5–10 klasių mokiniams (per 5–6 pamokas) vyko netradicinio ugdymo popietė „Judėkime be taršos“. Mokyklos stadione jaunieji sportininkai bėgo įvairių nuotolių atstumus (veiklą organizavo fizinio lavinimo mokytojas M. Meškauskas).

Dalyvaudami Europos judumo savaitės veiklose mokiniai bei kiti mokyklos bendruomenės nariai suprato, kaip yra svarbu ne tik judėti, tinkamai leisti laisvalaikį, bet ir būti atsakingiems už savo ir aplinkinių žmonių sveikatą.

 Nuotraukos fotogalerijoje

Kvietimas į renginį
2020-09-25

Spalio 1 d. 18.00 val. maloniai kviečiame į Pasaulinei muzikos ir Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai skirtą solistės Indrės Juodeikienės ir gyvo garso grupės: Martynas Šiaulys (klavišiniai), Antanas Balsys (bosinė gitara), Vykintas Jasaitis (gitara), Mykolas Eiva (mušamieji)  koncertą iš ciklo „Susitikimai su klasika...“ Kretingos rajono kultūros centre.

Renginys nemokamas. Vadovaujantis LRV rekomendacijomis ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu, žiūrovų skaičius kultūros renginiuose ribotas. Kvietimus į koncertą galima pasiimti Kretingos rajono kultūros centro kasoje arba pas budėtoją. Jeigu kvietimų pagal leidžiamą žiūrovų skaičių liks, koncerto dieną jie bus dalinami prie įėjimo į Žiūrovų salę.

Prašymas: žiūrovai į koncertą bus įleidžiami tik pasipuošę nosį ir burną dengiančiomis kaukėmis. Bet juk tai tik graži stiliaus detalė, kuri koncerto  nesugadins, o Jūsų sveikatą tikrai apsaugos.

Rugsėjo 1-osios šventė
2020-08-31

Atnaujinta 2022-11-14 © Kartenos vidurinė mokykla. Visos teisės saugomos. Sprendimas:Creative partner