Naudingos nuorodos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos akimirkos

Tai mano mokykla. Noriu, kad visi žinotų, kad mums mokykloje įdomu.    

(Martyna, 17 m.)    

Naujienos
Rss
10-okų šventė
2022-06-24

           ĮTEIKTI PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMAI

    Birželio 23 d. mokykloje vyko šventė - 10 klasės mokiniams (VIII laidos mokyklos-daugiafunkcio centro jauniesiems abiturientams) įteikti Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai. Renginį vedė devintokai V. ir M. Mažeikiai kartu su klasės draugais ir auklėtoja J. Vaičekauskiene.
      Sugiedojus valstybės himną, dešimtokus sveikino mokyklos vadovė L. Mačernienė, kuri jaunuoliams linkėjo turėti aukštesnių tikslų ir jų siekti. Direktorės įsakymą dėl Pagrindinio ugdymo baigimo pažymėjimų išdavimo perskaitė pavaduotoja ugdymui A. Gedgaudienė. Pasisakė klasės auklėtoja A. Prižginaitė, pirmosios mokytojos M. Kairienė ir V. Domarkienė, daugelis pedagogų, tėvelių vardu sveikinimo žodį tarė A. Šiaulys. Tylos minute pagerbtas prieš šešerius metus amžinybėn iškeliavęs klasės draugas Gražvydas.
      10 kl. mokiniai, nepaprastai sujaudinti ir pakylėti gražių žodžių, neliko skolingi: savo „įpėdiniams“ devintokams linkėjo atlikti visus namų darbus, saugoti mokyklą, savo klasę, gerai mokytis. Klasės „varikliukas“ Evelina Stonkutė padėkojo visiems mokiusiems pedagogams. „Mažam, jaunam būtinai reikia augimo krypties, pagalbos, autoriteto. Tokie, mieli mokytojai, buvote jūs, ir laikas, praleistas su jumis šioje mokykloje, mums buvo neįkainojamai svarbus.  Mes išeiname, bet nieko nepamiršime ir sugrįšime aplankyti. Pažadame, gėdos savo pirmajai mokyklai tikrai nepadarysime“,- teigė mokinė kartu su kitais dešimtokais. Šiuos iniciatyvius, nuoširdžius jaunuolius visada primins ir „gyva“ dovana – prie mokyklos pasodintas alyvos medelis.

Nuotraukos fotogalerijoje

Įvertinti mokinių pasiekimai
2022-06-23
„Išmintingas ne tas, kuris daug žino, o tas, kurio žinios naudingos“.
Eschilas

Gabiųjų apdovanojimai
   

    Baigiantis mokslo metams, mokykloje surengta gabių ir talentingų vaikų apdovanojimo šventė. Renginį vedė Gabrielė Mataitytė (8 kl.) ir Evelina Stonkutė (10 kl.), eilėraštį apie mokymosi svarbą deklamavo devintokai V. ir M. Mažeikiai (scenarijaus autorė - mokytoja V. Brunalienė).
  „Didžios viltys augina didžius žmones“,- sveikindama jaunuosius talentus teigė mokyklos direktorė L. Mačernienė ir kiekvienam palinkėjo turėti savo svajonę ir tikslą. Puikiais mokymosi rezultatais, įvairiomis jaunų žmonių iniciatyvomis pasidžiaugė ir pavaduotoja ugdymui A. Gedgaudienė.
    Šventės metu pagerbti net 24 mokslo pirmūnai, gausiam būriui mokinių įteiktos padėkos už akademinius ir sporto pasiekimus rajoninėse bei respublikinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose. Padėkota ir šių ugdytinių mokytojams, tėveliams.
    Trys mokiniai pelnė Kartenos mokyklos garbės apdovanojimus: bronzinis ženklelis atiteko Jokūbui Domarkui (7 kl.), sidabrinis - Astijui Lygutui (8 kl.), auksinis - Tajui Smilingiui (7 kl.).
     Pagerbti ir pedagogai (nominacija „Metų mokytojas“): bronziniu ženkleliu apdovanota Indrė Smilingienė (anglų kalba), sidabriniu - Indrė Paulienė (technologijos, dailė), auksiniu - Virgina Domarkienė (pradinis ugdymas). Už pilietinę iniciatyvą (nominacija „Kartenos mokyklos gilė“) pagerbta matematikos ir fizikos mokytoja Nijolė Donėlaitė. Muzikinę dovaną šventės dalyviams skyrė G. Mataitytė, akį traukė ir kvapą gniaužė jaunųjų sportininkų pasirodymai.

Nuotraukos fotogalerijoje

Mokslinė-praktinė konferencija
2022-06-21

„Mokslo ribos panašios į horizontą: kuo labiau prie jų artėji, tuo labiau jos tolsta“.

                                                                                                                     P. Buastas

                 KONFERENCIJA „MŪSŲ ŽINGSNIAI Į SĖKMĘ“

     Birželio 21 d. mokykloje vyko mokslinė-praktinė konferencija „Mūsų žingsniai į sėkmę“. Renginį kuravo pavaduotoja ugdymui Aušra Gedgaudienė, o jį vedė Gabrielė Mataitytė (8 kl.) ir dešimtokė Evelina Stonkutė (scenarijaus autorė - lituanistė Vitalija Brunalienė). Konferencijos metu 5–10 kl. mokiniai pristatė savo atliktus projektinius, kūrybinius ir tiriamuosius darbus.
    Evelina Stonkutė (10 kl.) didžiavosi, kad jos technologijų olimpiados darbas „Mano mintys“ pasiekė respublikinę auditoriją ir pelnė specialiąsias nominacijas: Vytauto Didžiojo universitetas apdovanojo už išskirtinius namų darbus, o Vilniaus kolegija skyrė nominaciją „Minčių gaiva ir jų atspalviai“. Konferencijos metu mokinė pakomentavo, kokias medžiagas ir priemones naudojo atlikdama kūrybinį darbą, aptarė darbo proceso eigą, padėkojo technologijų mokytojai Indrei Paulienei.

Ugdymas kitaip užbaigiant mokslo metus
2022-06-21

      NETRADICINIO UGDYMO DIENA: SPORTO ŠVENTĖ

       Birželio 20 d. mokykloje vyko netradicinio ugdymo veiklos.
    Visuomenės sveikatos specialistė Roma Varnelienė 5–10 kl. mokiniams vedė pirmosios pagalbos užsiėmimą „Tau duotas vienas gyvenimas... Saugok jį“. Mokiniams papasakota ir praktiškai pademonstruota, kaip taisyklingai atlikti pradinį gaivinimą, naudoti defibriliatorių, kaip elgtis žmogui užspringus, įkandus vabzdžiams, gyvūnams, kaip stabdyti kraujavimą, taisyklingai uždėti turniketą ir pan.
     Mokyklos stadione vyko sporto šventė, kurią organizavo fizinio ugdymo mokytojas Marius Meškauskas. Smiginis, baudų metimai, svarsčio kilnojimas, žiedų užmetimas, šuoliukai per virvutę - tai rungtys, kuriose atskirai varžėsi vaikinai ir merginos. Ir dar... visi azartiškai rungėsi traukdami virvę. Visų varžybų prizininkai (I–III vietų laimėtojai) pamaloninti saldumynais.

Iš OLWEUS programos veiklos
2022-06-19

                  NETRADICINIO UGDYMO PAMOKOS

    Birželio 17 d. 5–10 kl. mokiniams vyko netradicinio ugdymo pamokos „Patyčių prevencijos programos „Olweus“ diena“.
    Pirmiausia moksleiviai kartu su socialine pedagoge Vida Tamošauskiene prisiminė keturias prieš patyčias nukreiptas taisykles: 1) mes nesityčiosime iš kitų, 2) mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi, 3) mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti, 4) jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi - pasakysime suaugusiems ir mokykloje, ir namuose.
     Paskui mokiniai buvo suskirstyti į 4 mišrias komandas ir dirbo atskirose klasėse: kūrė plakatus (remdamiesi taisyklėmis prieš patyčias). Kiekvieno komandos nario darbas ir indėlis buvo labai svarbus.
      Per 3 pamoką vyko praktinių veiklų pristatymai.
    Per 4–5 pamokas vyko užsiėmimai su mokyklos psichologe Rimante Gedrimiene. Mokiniai žaidė žaidimą „Voratinklis“ bei grupelėse „statė“ namą-mokyklą. Svarbiausias grupinės veiklos akcentas - kiekvienas galime prisidėti prie to, kad mokykloje būtų gera ir saugu.

Nuotraukos fotogalerijoje

Rajoninis renginys mokykloje
2022-06-17
           PREVENCINIS KONKURSAS „ATEIK. SUŽINOK. VARŽYKIS“


    2022 m. birželio 16 d. mūsų mokykloje vyko rajoninis prevencinis konkursas „Ateik. Sužinok. Varžykis“, kurį organizavo Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius ir Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras. Teisę ir garbę organizuoti konkursą Kartenos mokykla pelnė dar 2019 m., nes tada karteniškių komanda minėtame prevenciniame konkurse laimėjo I vietą. Dėl pandemijos konkursas dvejus metus nebuvo organizuojamas, tad šiais metais jis ir vyko Kartenoje. Svarbiausias konkurso tikslas - skatinti mokinių domėjimąsi saugios aplinkos kūrimu, policijos veikla, siekiant apsaugoti juos nuo nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų, smurto prieš vaikus bei sudaryti galimybę tarpinstituciniam bendradarbiavimui.
      Prevenciniame konkurse dalyvavo net 6 jungtinės 7–8 klasių mokinių, tėvų ir mokytojų komandos (po 7 narius) iš Kretingos Marijono Daujoto bei Simono Daukanto progimnazijų, Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos, Darbėnų gimnazijos, Jokūbavo Aleksandro Stulginskio ir Kartenos mokyklų-daugiafunkcių centrų.

Skaitykite 53-ąjį „Tiltų“ numerį
2022-06-16

              

     Sunku patikėti, kad štai jau tuoj tuoj ATOSTOGOS! Prasidės laikas, kurį galėsime skirti veiklai visiškai pagal savo norus ir poreikius. Žodžiu, atostogausime: lepinsimės saulėje, mirksime jūroje, ilgai neisime vakarais miegoti – juk rytoj į mokyklą nereikia.... Man
šie mokslo metai buvo ir vertingi, ir turtingi, todėl tikrai jaučiuosi nusipelniusi atostogų. Kartu labai džiaugiuosi, kad ,,Tiltų“ skaitytojus pasiekė 53 numeris – savotiškas atostogų pranašas, nes jame apibendriname šių mokslo metų darbus. Skaitykite.
                                                                                                                  Redaktorė Evelina  

Naują „Tiltų“ numerį rasite mokyklos laikraščio puslapyje

Ugdymas kitaip užbaigiant mokslo metus
2022-06-16
„Kelias – plaukimas iš ramybės uosto tyrinėti, svajoti, atrasti...“
Markas Tvenas

NETRADICINĖS VEIKLOS IŠLAISVINA...

    Mokslo metų pabaigoje mokyklos pedagogai organizuoja įvairias netradicines veiklas: pamokas lauke, integruotų ir dalykinių projektų pristatymus, viktorinas, stalo žaidimus, turiningas išvykas, turistinius žygius ir pan. Pavyzdžiui, 5 klasės mokiniai kartu su pedagogėmis I. Smilingiene ir J. Drąsutiene leidosi į „lobių“ paieškas - vaikams labai patiko šiuolaikinėmis išmaniosiomis technologijomis paremtas Goecaching žaidimas. Paslėptų „lobių“ ieškojo ir septintokai.
      6 kl. mokiniai kartu su auklėtoja V. Brunaliene bei mokytoja N. Donėlaite keliolika kilometrų kulniavo pajūriu, o devintokai dalyvavo integruotoje pamokoje apie pasaulio šalis, kurią organizavo pedagogės R. Trakienė ir I. Paulienė.

 Nuotraukos fotogalerijoje

Kultūrinė–pažintinė veikla
2022-06-16
Edukacinė išvyka į Kauną

    Mokyklos trečiokai ir ketvirtokai gilino žinias Kaune. Mokiniai apsilankė IX forto muziejuje bei dalyvavo edukaciniame užsiėmime „S-u-r-a-s-k!“. Ieškodami paslėptų nuorodų muziejaus požemiuose, moksleiviai išmoko orientuotis karinės paskirties gynybiniame įtvirtinime ir surado dvi dideles dėžes su Kauno tvirtovės žemėlapiais. Atidžiai patyrinėję, ketvirtokai nustatė, kuris žemėlapis tikras, o kuris - klastotė.
     Pabuvota ir Tado Ivanausko zoologijos muziejuje. Karteniškiai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Pasaulio gyvūnai“: iš pradžių vyko paskaita, vėliau vaikai vaikščiojo po muziejaus sales, apžiūrėjo ekspozicijas bei ieškojo nurodytose iliustracijose pavaizduotų gyvūnų, kurių pavadinimus surašė į laiptažodį.
     Apsilankyta ir Vytauto Didžiojo karo muziejuje. 3 kl. mokiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Su kryžiumi ir kalaviju“, o ketvirtokai - „Lituanicos“ skrydis per amžius atminty“.
     Ši išvyka visiems paliko daug gerų emocijų ir įspūdžių.

Nuotraukos fotogalerijoje

Ketvirtokų išleistuvės
2022-06-12

                                   LIK SVEIKA, PRADINE!

   Birželio 9 d. mokykloje vyko ketvirtokų išleistuvių šventė „Lik sveika, pradine!“: mokiniams įteikti pradinio išsilavinimo pažymėjimai. Mažuosius abiturientus sveikino jų mokytoja R. Bitautienė, direktorė L. Mačernienė, pavaduotoja ugdymui A. Gedgaudienė, fizinio ugdymo mokytojas M. Meškauskas. Socialinė pedagogė V. Tamošauskienė vaikams linkėjo, kad ne tik vaisiai, bet ir mokslo šaknys būtų saldžios. „Neskubėkite užaugti ir ačiū, kad leidote būti jūsų mokytoja“, - ketvirtokams dėkojo anglų kalbos specialistė M. Narkienė. Direktorės padėkos už bendrystę ir bendradarbiavimą įteiktos L. Briedienei ir E. Geležinienei - ketvirtokių mamoms.
     Savo mažuosius draugus pasveikino ir 3 klasės mokiniai. Patys ketvirtokai irgi „ne iš kelmo spirti buvo“: šoko, dainavo, deklamavo, žemaitiškai „rokavosi“, pasveikino savo tėvelius, mokytojus, klasės auklėtoją.
    Po šventės mokykloje vaikai pramogavo Vyšnių dvaro sodyboje (už šiltą priėmimą dėkojame 4 klasės mokinės Mėtos tėveliams J. ir G. Igariams).

Nuotraukos fotogalerijoje

Atnaujinta 2022-08-02 © Kartenos vidurinė mokykla. Visos teisės saugomos. Sprendimas:Creative partner